Kasvuosakkeet

Handelsbanken: Harvian osake yhä houkutteleva kurssinoususta huolimatta

Harvian kasvu jatkuu vahvana. Handelsbanken nosti osakkeen tavoitehintaa.

Saunankiukaita, saunoja ja saunasisustuksia valmistava Harvia julkisti viime viikolla odotetusti vahvan toisen vuosineljänneksen tulosraportin. Yhtiö oli antanut selkeitä ennakkotietoja tuloskehityksestä ennakkoon jo heinäkuussa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi peräti 50,1 prosenttia huhti-kesäkuussa edellisvuoteen verrattuna ja oli 25,5 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 50,8 prosenttia. Kasvua selittää osittain Harvian yrityskauppa, sillä Harvia saattoi päätökseen huhtikuun lopussa saksalaisen EOS Groupin yrityskaupan. Orgaaninenkin liikevaihdon kasvu oli 32,3 prosenttia.

Oikaistu liikevoitto kasvoi 5,4 miljoonaan euroon viime vuoden 2,8 miljoonasta eurosta.

”Liikevaihdon kasvu oli erittäin hyvää kiukaiden tuoteryhmässä, joka kasvoi puolivuotiskaudella 26,6 prosenttia. Kiukaiden tuoteryhmässä hyvän Harvian kehityksen lisäksi olemme saaneet mukaan touko- ja kesäkuun osalta myös vahvat EOS:n kiukaiden myyntiluvut”, kertoo Harvian toimitusjohtaja Tapio Pajuharju.

Pajuharjun mukaan puolivuotiskaudella saunojen tuoteryhmä kasvoi 40,3 prosenttia, missä kasvu oli vahvinta Yhdysvalloissa sekä Keski-Euroopassa.

Harvian liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa Suomessa, Pohjois-Amerikassa sekä Saksassa.

”Strategiamme mukainen keskiostoksen kasvattaminen sekä jakelun laajentaminen ovat tukeneet myynnin kasvua hyvin. Kasvanut kiinnostus kodinparannus- ja korjausprojekteihin sekä kuluttaja- että ammattikanavassa näkyivät selvästi Suomen, muiden Pohjoismaiden sekä Saksan myönteisessä myynnin kasvussa. Kotimaan kokonaismyynti kasvoi hienosti, ja korkeamman hintaluokan uutuustuotteemme, puhtaammin palava Harvia Legend Greenflame, otettiin markkinalla hyvin vastaan”, Pajuharju kertoo.

Koronapandemia ei näytä vaikuttaneen erityisemmin sauna- ja spa-markkinaan kokonaisuutena, toimitusjohtaja toteaa.

Harvia ei julkaissut lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiön johto arvioi kuitenkin, että huolimatta siitä, että koronapandemian aikana erilaiset kodinparannus- ja korjausprojektit ovat lisääntyneet voimakkaasti, ei tällä uskota olevan vaikutusta sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta.

Handelsbanken toteaa aamukatsauksessaan, että Harvia on historiallisesti kyennyt vakaaseen kasvuun ja hyvään kannattavuuteen. Pankki odotta tälle trendille jatkoa myös tulevina vuosina.

”Suotuisaa kehitystä tukevat markkinoiden kasvu, maantieteellinen toiminnan laajeneminen ja kuluttajien saunomiseen käyttämän rahamäärän kasvu. Lyhyellä aikavälillä koronapandemian aikaansaama piikki remontoinnissa on kasvattanut myös saunatuotteiden kysyntää”, Handelsbanken toteaa aamukatsauksessaan.

Pankin mielestä EOS:in yritysoston pitäisi vahvistaa edelleen Harvian tarjontaa ja maantieteellistä peittoa, mikä tukee pidemmän aikavälin näkymiä. Yhtiön hyvä kassavirta tukee myös osinkonäkymiä.

Harvian pitää jatkossa investoida uuteen tuotekapasiteettiin vastatakseen kysyntään. Handelsbankenin mukaan yhtiön aiemman pyrkimykset laajentaa jakeluverkostoaan ja tuotetarjontaansa, sekä Almost Heaven Saunas’n yritysosto ovat selvästi näkyvissä luvuissa.

Handelsbanken pitää Harvian ostosuosituksen ja nosti yhtiön tavoitehintaa vastaamaan paremmin päivitettyjä ennusteita ja verrokkiryhmän arvostusta.

”Osakkeen vahvasta noususta huolimatta pidämme arvostusta edelleen houkuttelevana”, pankki toteaa.

Analyytikoiden konsensusodotus on, että Harvian osakekohtainen tulos nousee tänä vuonna 0,69 euroon, mikä nykyisellä kurssinoteerauksella tarkoittaa P/E-kerrointa 21x.

Handelsbanken nosti Harvian osakkeen tavoitehinnan 14 eurosta 16 euroon. Suositus on edelleen osta.

Kommentoi
Ylös
>