Kasvuosakkeet

Nämä viisi jättiyhtiötä takovat hurjaa kassavirtaa

Pörssiyhtiön kyky luoda kassavirtaa on yksi tärkeä laadukkaan yhtiön tunnusmerkki. Viisi amerikkalaista jättiyhtiötä takoo vuosittain miljardien dollarien vapaan kassavirran.

Kassavirtalaskelma ja sen perusteella laskettu vapaa kassavirta paljastaa sijoittajalle asioita, joita ei löydy tuloksesta ja taseesta.

Kannattavuus on tietenkin tärkein taloudellisesti terveen yhtiön tunnusmerkki. Osingot ja muut pääoman palautukset omistajille maksetaan kuitenkin viime kädessä yhtiön kassavaroista. Siksi sijoittajan tulee seurata kannattavuuden lisäksi myös yhtiön kassavirran kehitystä.

Kassavirtalaskelma ja vapaa kassavirta on myös lahjomaton. Yritys voi manipuloida vaikkapa osakekohtaista tulosta ostamalla omia osakkeitaan, mutta vapaan kassavirran nostaminen edellyttää yleensä aitoa liiketoiminnan kehittämistä. Vapaa kassavirtakaan ei ole aukoton yrityksen terveyden mittari, sillä yritys voi nostaa vapaata kassavirtaa lykkäämällä investointejaan, jolloin yrityksen tulevaisuuden kasvu saattaa vaarantua.

Kun liiketoiminnan rahavirroista vähennetään investointien rahavirrat, saadaan vapaa kassavirta. Investointien rahavirtoja ovat esimerkiksi aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden hankinnat ja myynnit, kuten esimerkiksi yritysostot ja laitehankinnat.

Vapaa kassavirta kertoo siis, kuinka paljon yrityksellä jää varoja jäljelle jollakin tietyllä ajanjaksolla, kun juoksevan liiketoiminnan ja investointeihin sitoutuneet varat on vähennetty. Hieman tarkemmin määriteltynä se kuvaa kuvaa rahamäärää, jonka yritys jättää toimintakulujen, vieraan ja oman pääoman omistajille (lainojen korot ja lyhennykset, osingot ja muut pääoman palautukset) maksettujen erien, sekä tulevien toimintakustannusmuutosten jälkeen.

Tämä jäljelle jäävä vapaa kassavirta on sijoittajan kannalta sikäli tärkeä mittari, että se kertoo paljonko yritykselle jää jaettavaa omistajille ja velkojille.

Vapaa kassavirta on tärkeä siksi, että se on pohjana yrityksen todelliselle arvolle. Yrityksen arvohan on rahoitusteorian mukaan tulevien vapaiden kassavirtojen diskontattu nykyarvo. Mitä enemmän yritys pystyy generoimaan vapaata kassavirtaa tulevaisuudessa, sitä arvokkaampi yhtiö on.

Sijoitussivusto Investopedia listasi viisi amerikkalaista suuryhtiötä, jotka ovat viime aikoina kyenneet tekemään vahvaa kassavirtaa. Näiden yhtiöiden kassavirta on laskettu viimeisimmän 12 kuukauden ajalta ja luvut on esitetty miljardeissa dollareissa.

YhtiöVapaa kassavirta (FCF)Velka/OPO -suhdeOsakkeen tuotto 12 kkOsinkotuotto%
Apple (APPL)7,170,6155,4 %0,7 %
Verizon (VZ)2,111,94-4,4 %4,2 %
Microsoft (MSFT)5,520,5732,5 %1,0 %
Walmart (WMT)1,840,8511,6 %2,9 %
Pfizer (PFE)1,260,78-2,9 %4,0 %

Apple on amerikkalinen teknojätti, joka suunnittelee, kehittää ja myy kulutuselektroniikkaa, ohjelmistoja ja tietokoneita.

Verizon Communications on yhdysvaltalainen tietoliikenneyritys, joka omistaa Verizon Wireless -matkapuhelinoperaattorin. Verizonilla on yli 140 miljoonaa lankapuhelinliittymää.

Microsoft on toinen teknojätti ja amerikkalainen ohjelmistoalan yritys, joka on useimmissa kannettavissa ja pöytätietokoneissa käytettävän Windows-käyttöjärjestelmän valmistaja ja myyjä. 

Walmart on yhdysvaltalainen vähittäiskauppaketju, maailman suurin vähittäismyyjä ja liikevaihdoltaan maailman suurin yritys. Se on myös Yhdysvaltain suurin yksityinen työnantaja.

Pfizer on yhdysvaltalainen maailmanlaajuinen vuonna 1849 perustettu lääkeyritys. SE valikoimaan kuuluu alkuperäislääkkeitä, rinnakkaislääkkeitä, itsehoitolääkkeitä ja muita itsehoitovalmisteita. 

Kaikki nämä yhtiöt ovat Investopedian mukaan myös olleet pitkään kannattavia, tosin kaikki ne eivät ole pystyneet jatkuvasti kasvattamaan liikevaihtoaan. Yhtiöstä Verizonilla on paljon velkaa suhteessa omaan pääomaan, mutta vahva vapaa kassavirta pehmentää yhtiön velkaantumisen tuomia riskejä.

Sijoitusasiantuntijoiden näkemyksiä ja osakkeita pisteyttävä TipRanks-sivusto pisteyttää pörsiyhtiötä useilla hyödyllisillä kriteereillä. TipRanks antaa osakkeille arvosanan 1-10 väliltä. Tämä Smart Score -arvosana perustuu kahdeksaan eri mittariin. Näitä mittareita ovat analyytikoiden suositukset, sijoitusbloggaajien mielipiteet, hedgerahastojen, sijoittajien ja sisäpiiriläisten kaupat, uutissentimentti, tekninen kuva sekä fundamentit.

Yhtiöt saavat varsin korkeita Smart Score -arvosanoja ja kaikkien yhtiöiden kohdalla analyytikoiden suositus on joko ”maltillinen osta” tai ”vahva osta”.

YhtiöSmart ScoreAnalyytikot
Apple (APPL)10maltillinen osta
Verizon (VZ)10maltillinen osta
Microsoft (MSFT)8vahva osta
Walmart (WMT)6vahva osta
Pfizer (PFE)6maltillinen osta
Kommentoi
Ylös
>