Kasvuosakkeet

Evli aloittaa nosturivalmistaja Konecranesin seurannan ja antaa osakkeelle ostosuosituksen

Konecranes hinnoitellaan nyt alle sen verrokkiryhmän arvostustason.

Koronakriisillä on ollut merkittävä vaikutus nosturivalmistajan tilanteeseen tänä vuonna. Yhtiön toimitusjohtaja Rob Smith totesi puolivuotiskatsauksessa, että huhtikuussa monissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa, yhtiön vahvimmilla markkina-alueilla, oli voimassa laajoja fyysisiä rajoituksia ja sulkuja koronapandemian vuoksi.

Tilanne kuitenkin parani neljänneksen kuluessa, kun rajoituksia vähitellen purettiin monissa maissa. Yleisen markkinatilanteen kohentuessa myös saadut tilaukset alkoivat elpyä kesäkuussa kaikilla kolmella Konecranesin liiketoiminta-alueella, vaikka alueittain tilanne vaihtelikin merkittävästi.

Kuitenkin Konecranesin toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset jäivät 582 miljoonaan euroon, jossa oli laskua 29 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna saadut tilaukset vähenivät 29 prosenttia. Saadut tilaukset laskivat kaikilla kolmella maantieteellisellä alueella.

Liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 11,3 prosenttia 705 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liikevaihto pieneni 10,7 prosenttia. Yhtiön oikaistu liiketulos laski huhti–kesäkuussa 48,5 miljoonaan euroon viime vuoden lähes 61 miljoonasta eurosta.

Nykyisen tilauskannan ja kysyntäympäristön perusteella Konecranes odottaa koko vuoden 2020 liikevaihdon laskevan edellisvuodesta. Konecranes odottaa koko vuoden 2020 oikaistun EBITA-kateprosentin pienenevän edellisvuoteen verrattuna.

”Koronaviruspandemialla on ollut negatiivinen vaikutus valmistavaan teollisuuteen sekä konttiliikenteeseen globaalisti ja sitä kautta Konecranesin kysyntäympäristöön tänä vuonna”, toteaa Evli aamukatsauksessaan.

Vaikka markkina alkoi toipua toisen neljänneksen loppua kohti mentäessä, odottaa Evli epävarmuuden markkinoilla jatkuvan Konecranesin markkinoilla.

”Arvioimme liikevaihdon laskevan kaikilla liiketoiminta-alueilla ja konsernin liikevaihdon laskevan 6,7%:lla vuonna 2020E EBITA-marginaalin laskiessa 7,1%:n (2019: 8,3%)”, Evli toteaa.

Heikommasta kuluvasta vuodesta huolimatta näkee Evli Konecranesilla olevan potentiaalia pidemmällä tähtäimellä erityisesti kannattavuusmarginaalien parantamisen osalta.

”Kunnossapidossa marginaalit ovat jo hyvällä tasolla, mutta etenkin Teollisuuslaitteissa marginaalit ovat olleet alhaisella tasolla jo vuosien ajan ja marginaaleissa on parantamisen varaa. Johto onkin nostanut Teollisuuslaitteiden kannattavuuden parantamisen yhdeksi strategisista fokusalueista. Lisäksi esimerkiksi palvelutarjooman laajentaminen Demagin asennettuun laitekantaan, nosturihuollon lisääntyvä ulkoistaminen ja satama-automaatio tarjoavat kasvupotentiaalia”, Evli toteaa.

Evli odottaa nosturivalmistajan myynnin alkavan vähitellen elpyä vuosien 2021 ja 2022 aikana. Sen sijaan Konecranesin kannattavuus koronaviruspandemiaa edeltävälle tasolle jo ensi vuonna ja paranee vuonna 2022 Teollisuuslaitteiden kannattavuuden parantamisohjelman, Kunnossapidon liikevaihdon ja kannattavuuden kasvattamisen sekä kustannussäästöjen vetäminä.

Nosturivalmistajan osake hinnoitellaan nyt alle sen verrokkien. Konecranesin osakkeen arvostus on tällä hetkellä 11,5x EV/EBIT- ja 12,7x P/E-kertoimilla Evlin vuoden 2021 ennustella, jotka ovat 10 ja 26 prosenttia alle verrokkiryhmän mediaanin.

Evlin näkemyksen mukaan Konecranesilla on potentiaalia parantaa kannattavuuttaan, etenkin Teollisuuslaitteissa, ja tämä potentiaali ei täysin heijastu tämänhetkiseen osakekurssiin. Toisaalta koronaviruspandemia ja markkinoiden epävarmuus muodostavat yhtiölle edelleen riskejä lähitulevaisuudelle.

Evli aloitti uudelleen Konecranesin seurannan ostosuosituksella tavoitehinnan ollessa 26,5 euroa.

Kommentoi
Ylös
>