Raaka-aineet

Sijoitusstrategi: Kulta sopii pitkäaikaiseksi sijoitukseksi osaksi hajautettua sijoitussalkkua

Kulta on hyvin omintakeinen sijoituskohde. Se tarjoaa lukuisia etuja, mutta myös riskejä.

kultaharkot Agnico Eagle Mines Kittilä Suurikuusikko kaivos
Agnico Eagle Mines -yhtiön kultaharkkoja Kittilän Suurikuusikon kultakaivokselta.

Kullan kysyntää ajaa yleensä kolme seikkaa. Ensinnäkin kulta on turvasatamasijoitus esimerkiksi poliittisen epävarmuuden vallitessa. Kulta on myös arvonsäilyttäjä, joten siitä haetaan turvaa, jos sijoittajat pelkäävät rahan arvon heikkenevän. Inflaatiopelko siis lisää kullan kysyntää sijoituksena.

Kolmas tekijä on dollarin hinta. Kullan arvo nousee usein silloin, kun dollari heikkenee muita valuuttoja vastaan. Dollarin arvon laskiessa siitä tulee edullisempaa kansainvälisille sijoittajille.

Kullan hinta on noussut vuoden alusta dollareissa lähes 30 prosenttia. Kullan hintaa ovat nostaneet tänä vuonna kaikki edellä mainitut kolme tekijää ja niiden lisäksi alhainen korkotaso. Hintaa ovat nostaneet koronakriisin aikaansaama yleinen epävarmuus, negatiiviseksi valahtaneet reaalikorot, keskipitkän aikavälin inflaatio-odotusten nousu ja viime aikoina myös heikentynyt dollari, kertoo Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava Nordean viikkokatsauksessa.

Alavan mukaan lyhyellä aikavälillä kultaan sijoittavan kannattaa olla varovainen voimakkaan kurssinousun ja ennätysmäisten sijoitusvirtojen vuoksi. Pitemmällä ajanjaksolla tilanne on toinen.

”Pidemmän aikavälin tarkastelussa kulta voi kuitenkin sopia osaksi hajautettua sijoitussalkkua, etenkin, jos reaalikorot pysyvät matalalla. Kulta tuo sijoitussalkkuun hajautushyötyjä, koska se ei korreloi osakkeiden, joukkolainojen eikä kiinteistöjen kanssa”, Alava kertoo.

Kullan hinta vaihtelee merkittävästi, mutta pitkällä aikavälillä vuosituotto on ollut sijoitusstrategin mukaan kutakuinkin linjassa osakemarkkinoiden tuoton kanssa eli noin 10 prosenttia dollareissa laskettuna. Kullan tuotto on ollut selvästi parempaa kuin valtionlainojen tai raaka-aineiden tuotto.

Mitä etuja kultasijoituksesta sitten on? Alava löytää useita syitä.

”Kultaan ei liity poliittista tai vastapuoleen kohdistuvaa riskiä, eikä sen arvoa voi heikentää rahapoliittisilla toimilla – keskuspankeilla ei ole kultaprintteriä. Kulta-ETF:iä on ollut saatavilla vasta vuodesta 2003 alkaen, ja ne ovat tehneet kultaan sijoittamisesta merkittävästi aiempaa helpompaa. Kultamarkkinat ovat erittäin likvidit, joten kulta soveltuu sijoituskohteeksi suurillekin sijoittajille. Turvasatamana toimimisen lisäksi kulta voi kehittyä hyvin myös vahvan talouskasvun ympäristössä, jos korujen ja kultaa käyttävien teknologisten laitteiden kysyntä voimistuu.”

Alava muistuttaa, että Kultaan voi sijoittaa myös mutkan kautta ostamalla kultakaivosyhtiöiden osakkeita kuten Warren Buffett. Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway on nyt ostanut toisen vuosineljänneksen aikana noin 20,9 miljoonaa Barrick Gold Corp -kultayhtiön osaketta. Sijoitus on kesäkuun lopussa arvoltaan yli 560 miljoonaa dollaria. Berkshire Hathawayn omistus kultayhtiöstä on 1,2 prosenttia.

Kultayhtiöstä sijoittaja voi saada osinkotuloa, mitä kultaharkon omistajalle ei kerry. Alava muistuttaa kuitenkin, että kaivosyhtiöiden kurssikehitykseen vaikuttavat kuitenkin monet muutkin asiat kuin kullan hinta. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi valuuttakurssit, työntekijöiden mahdollinen lakkoilu, kustannuspaineet ja kaivosonnettomuudet.

Myös keskuspankit uskovat nykyään kultaa.

”Vielä 1990-luvun loppupuolella monet keskuspankit myivät isolla kädellä kultavarantojaan aiheuttaen markkinoille hintapaineita, kunnes vuosittaisille myyntimäärille asetettiin katto. Finanssikriisin jälkeen suunta muuttui, ja viime vuosina keskuspankit ovat olleet netto-ostajia. Ostoja on tehty erityisesti kehittyvissä maissa. Maailman keskuspankkien ja IMF:n holveissa on tällä hetkellä lähes viidennes maailman louhitusta kultavarannosta”, Alava kertoo.

Kommentoi
Ylös
>