Arvo-osakkeet

Kuukauden osake on ekologinen ja edukas

Maaliyhtiö Tikkurila teki tuloskäänteen ja on silti vain reilun 600 miljoonan euron arvoinen.

Tikkurilan Vantaan tehdas. Kuva: Tikkurilan kuvapankki / Tikkurila Oyj, kuvaaja Olli Ruhanen

Kuukauden osake: Tikkurila

Maaliyhtiö Tikkurila teki tuloskäänteen ja on silti varsin edukas.

Millä joudut tilanteeseen, jossa joudut ostamaan tiheästi uusia tuotteita, onpa kyse peltikatosta tai terassin laudoituksesta ja kalusteista?

Sillä, ettet maalaa tai maalauta niitä.

Huolehtimalla pinnoitusten kestävyydestä ehkäiset turhan jätteen syntymistä. Siksi maaliyhtiö on myös ekologinen sijoitus – olettaen, että maalit valmistetaan ja niitä käytetään ekologisesti kestävällä tavalla.

Hippasen yli 10 vuotta sitten, keväällä 2010, emo-Kemirasta omaksi pörssiyhtiökseen irronnut ja listautunut Tikkurila on sellainen.

Vesiohenne

Yhtiö julkaisee laajaa yritysvastuuraporttia vuosittain. Vuoden 2019 raportista, sivulta 8, selviää:

Kestävän kehityksen kannalta merkittävimmät näkökohdat liittyvät tuotteidemme ja niiden valmistuksen ympäristövaikutuksiin.

Maaleissa yhä käytettyjen vaarallisten ainesosien sääntely kiristyy koko ajan. Tämä luo mahdollisuuksia yrityksille, jotka hallitsevat veden käyttämisen ohenteena.


Tikkurilan tavoitteena on kehittää vesiohenteisia maaleja ja pinnoitteita eri käyttökohteisiin niin, että pinta kestäisi säätä ja kulutusta mahdollisimman optimaalisella maalin käytöllä.

Vesiohenneosaamisen ansiosta yhtiö pystyy laajentamaan maalien käyttökohteita kohteisiin, joissa perinteisesti on käytetty liuotinohenteisia maaleja.

Kehitys on tästä näkökulmasta katsottuna ollut todella hyvää.

Tikkurilan myynnin rakenteessa näkyy ympäristövastuullisuuden trendi. Kuva: Tikkurilan yritysvastuuraportti 2019, s. 8

Taulukossa ekomerkityillä tuotteilla tarkoitetaan sellaisia vesiohenteisten, ympäristömerkittyjen tuotteita (osuus volyymista), joille on myönnetty kansainvälinen tai kansallinen ympäristömerkki, allergia- tai astmamerkki tai M1-luokitus.

Missä Tikkurila toimii?

Yhtiö on maalialan markkinajohtaja Pohjoismaissa. Tikkurila on osa Suomen teollisuushistoriaa. Siitä kertoo perustamisvuosi 1862.

Tikkurila Oyj:n historia alkoi Helsingin pitäjän Tikkurilan kylästä. Vuonna 1757 Keravanjoen Tikkurilankoskeen rakennettiin ensimmäinen vesimylly, ja vuonna 1862 myllyn yhteyteen perustettiin öljynpuristamo.

Lisää historiaa kuvineen: Tikkurilagroup.com/fi/konserni/historia

Tikkurila avaa selkeästi asemaansa markkinoilla vuoden 2019 vuosikertomuksessaan.

Yhtiöllä on kahdeksan tuotantolaitosta kuudessa maassa. Näitä kauppa- ja rakennusmaaleja tuottavia tehtaita on Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Puolassa, Virossa ja Kazakstanissa. Edelleen yhtiöllä on 27 jakelukeskusta 11 maassa ja tuotteita on saatavilla 40 maassa.

Jakelussa kiinnitetään huomiota kuljetusten ja reittien optimointiin sekä logistiikkakumppanien ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin ja turvallisuuteen.

Tikkurila on markkinajohtaja niin Suomessa (markkinaosuus 62 %), Ruotsissa (35 %), Venäjällä (19 %) kuin Baltiassa (25 %). Puolassa Tikkurila on markkinoiden nelonen 20 prosentin osuudellaan. Markkinaosuudet koskevat kauppa- ja rakennusmaaleja 2018-2019.

Yhtiön kolme pääbrändiä ovat Tikkurila, Beckers ja Alcro.

Kuvaleike: Tikkurilan vuosikatsaus 2019

Konsernissa työskentelee 2 700 työntekijää 11 maassa. 564 miljoonan euron (v. 2019) liikevaihdosta 83 prosenttia tulee kauppa- ja rakennusmaaleista kohderyhmänä niin kuluttajat (remontoijat, sisustajat, puutarhurit, kodin- ja puutarhan rakentajat) kuin ammattilaiset (urakoitsijat, suunnittelijat ja arkkitehdit, sijoittajat, muut vaikuttajat).

17 prosenttia liikevaihdosta tulee teollisuusmaaleista, joissa käyttäjiä ja käyttökohteita ovat puuteollisuus, laitevalmistajat, suojaavat pinnoitteet sekä muut esikäsitellyt pinnat.

Jakelukanavissa kolmanneksen tai vajaan kolmanneksen osuuksia edustavat suuret vähittäismyyntiketjut (esim. K-Rauta, Bauhaus), tukkukauppiaat sekä maalikauppiaat (esim. RTV, Happy Homes). Seitsemän prosenttia menee omien myymälöiden kautta ammattiasiakkaille.

On ilahduttavaa, että yhtiö kykeni tilikaudella 2019 tuloskäänteeseen. Tulos lähti paranemaan jo kaudesta 2018 lukien. Muutosohjelmassaan yhtiö keskittyy premiumbrändeihin ja -tuotteisiin.

Oikaistu liiketulosmarginaali parani 8,2 prosenttiin oltuaan vuotta aiemmin 6,9 (2018) ja sitä ennen 4,9 (2017). Rahavirta investointien jälkeen parani 53 miljoonaan ja sijoitetun pääoman tuotto palasi niinikään parin vuoden notkon jälkeen vähintään tyydyttävälle 15,4 prosentin tasolle.

Juuri tällaisia hyvän pääoman tuoton lukuja maaliyhtiöltä on totuttu takavuosina näkemään. Kyseessä on laatuyhtiön tuntomerkki, kun teollisen yrityksen taseen pääomien tuotto saavuttaa tai ylittää 15 prosenttia.

Juttu jatkuu mainoksen alapuolella.

??

Henri Elon sijoituskirjat alehintaan SalkunRakentajan lukijoille!

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Tuotonarvoitus_Osakesijoittaja_662x479.jpg

Tilaa Henrin yhä saatavilla oleva sijoituskirja Tuoton arvoitus ratkeaa tai Henrin ja Jari Saarhelon uusin Osakesijoittajan maailmanvalloitus, tai molemmat pakettina täältä.

Syötä ALE-koodiksi ”Salkunrakentaja2020” niin saat kirjan/kirjat kotiin toimitettuna: Tuoton arvoitus 15 e, Osakesijoittaja 30 e tai pakettihinta 45 e, ei muita kuluja.

??

Yksi mutta!

Tikkurilan liikevaihto kuitenkin polki paikallaan vuonna 2019. Tähän vaikutti osaltaan keskittyminen kalliimpiin tuotteisiin. Varsinkin itämarkkinoilla (Tikkurilan valmistamien) vähittäiskauppojen omien merkkien ja halvempien maalien myynti laski. Yhtiö korotti hintojaan kaikissa maissa 2019 ja premium-tuotteiden osuus myynnistä kasvoi eritoten Puolassa ja Venäjällä.

Silti on erikoista, että kasvuputki on tyssännyt tyystin.

Kirjoitin Kauppalehdessä loppuvuonna 2014, kuinka yhtiö tuolloin tavoitteli miljardin euron liikevaihtoa vuonna 2018.

Syyt ja selitykset

Katsotaan heikon kasvukehityksen syitä ja selityksiä taustalla.

Vuonna 2015 liikevaihto laski 618 miljoonasta 584 miljoonaan euroon.

Liikevaihto laski lähinnä heikkojen valuuttojen johdosta. – vuosikertomus 2015

Vuotta myöhemmin liikevaihto laski 572 miljoonaan euroon. Tikkurilalle tärkeiden Suomen ja Venäjän talouskasvu jäi vähäiseksi ja Venäjällä hieman pakkasen puolelle. Tämän lisäksi:

Valuuttakurssikehityksellä ja yritysmyynneillä oli 28 miljoonan negatiivinen vaikutus. – vuosikertomus 2016

Tilikaudella 2017 liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 582 miljoonaan. Korkeammat myyntivolyymit ja valuuttakurssimuutokset kasvattivat liikevaihtoa, mutta myyntimixin ja ja myyntihintojen muutokset sekä yritysmyynnit puolestaan laskivat sitä. Tikkurilan keskeisten toimintamaiden taloudet kasvoivat 2-3 prosenttia.

Edelleen kaudella 2018 liikevaihto laski 562 miljoonaan. Ilman valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutusta liikavaihto olisi kasvanut 3,1 prosenttia. Myyntivolyymit, hinnankorotukset ja myyntimix vaikuttivat tällä kertaa nostavasti.

Myytyjen Balkanin toimintojen liikevaihto oli luokkaa 10 miljoonaa euroa tai hieman yli.

Edellä kerrotusta voi nopeasti johtaa, että puhutaan saturoitujen markkinoiden lypsylehmästä, ei misään nimessä kasvuyhtiöstä.

On yhtäältä hyvä, ettei yhtiö ole lähtenyt riskipitoisiin isoihin yritysostoihin tai muihin kasvuponnisteluihin. Kun matalan kasvun alueella laajennutaan kilpailijan reviirille, siitä voi seurata hintasota.

Markkinadynamiikan muutoksiin sen sijaan tarvittaisiin todennäköisesti isoja yritysostoja. On oletettavaa, että näissä karkeloissa reilun 600 miljoonan euron arvoinen Tikkurila olisi ennemmin ostokohde kuin ostaja.

Miten meni vuoden 2020 ykköspuolisko?

Tikkurila kuuluu niihin yhtiöihin, jotka peruivat koko vuoden ohjeistuksensa keväällä, koska koronapandemia heikensi liiketoiminnan ennakoitavuutta. Tämä tapahtui 27.3.

Kuitenkin jo 29.4. yhtiö kertoi ykköskvartaalin osavuosikatsauksessaan liiketoimintansa kehittyneen odotusten mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oikaistu liiketulos lievästi sekin 8,2 miljoonasta 8,5 miljoonaan euroon.

Huhti-kesäkuun liiketulos parani roimemmin 21,2:sta 32,5 miljoonaan ja yhtiö antoi 9.7. positiivisen tulosvaroituksen.

Toisen neljänneksen liikevaihdon ja kannattavuuden positiivista kehitystä tukivat kuluttajamyynnin poikkeuksellisen hyvä kehitys kaikilla Tikkurilan päämarkkina-alueilla erityisesti neljänneksen lopussa. Vastaavasti ammattilais- ja teollisuusasiakkuuksien osalta koronaviruspandemian vaikutukset olivat ennakoidusti neljänneksen aikana negatiivisia. Parantuneen kannattavuuden takana olivat myös yhtiön toiminnan jatkunut tehostaminen sekä lyhyen aikavälin tilapäiset säästötoimenpiteet.

Selvästi parantunutta tuloskuntoa vasten nykyinen pörssikurssi ei täysin heijastele tuloskäänteen pysyvyyttä.

Paitsi alkuvuoden tulos parani roimasti yhtiö myös palautti osavuosikatsauksessaan 24.7. koko vuoden tulosohjeistuksensa:

Koska ensimmäinen puolivuosi oli vahva, Tikkurila palauttaa alkuperäisen ohjeistuksen vuoden 2020 kannattavuudesta. Koko vuoden oikaistun liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta (2019: 46,4 milj. euroa).

Ohjeistuksen palautus on vahva merkki suotuisan kehityksen jatkumisesta.

Tulosnostetta huhti-kesäkuussa avitti korkea kauppa- ja rakennusmaalien kuluttajakysyntä, kun ihmisillä oli aikaa hoitaa pihojaan ja rakennuksiaan.

Toinen puolikas myynnistä tulee ammattilais- ja teollisuusasiakkailta. Myös näissä asiakasryhmissä liikevaihdon lasku jäi lopulta yksinumeroiseksi.

Arvostustaso ja ankkuriomistaja

Tikkurilan toimitusjohtajana aloitti useissa brändiyhtiöissä työskennellyt Elisa Markula huhtikuussa 2018. Tätä ennen konsernia veti pitkään Erkki Järvinen 2009-2017 ja väliaikaisesti Pasi Havia 2017-2018.

Vahvoja teollisuussuvun nuotteja maaliyhtiön hallituksessa piirtää Jari Paasikivi tiimeineen. Sekä hallitus että johtoryhmä ovat monitaitoisia ja -taustaisia.

Paasikivien Oras Invest omistaa Tikkurilasta painavan 18,1 prosentin siivun. Painavaksi siivun tekee se, että yhtiön muu omistus on hyvin hajallaan.

Tikkurilalla on 44,1 miljoonaa osaketta. Nykyisellä 14 euron kurssilla markkina-arvoksi muodostuu 617 miljoonaa euroa. Se ei ole järin paljon ottaen huomioon laaja markkinapresenssi pohjoisessa Euroopassa.

Korollista nettovelkaa oli kesäkuussa ainoastaan 97 miljoonaa euroa ja rullaava sidotun pääoman tuotto jopa 20,5 prosenttia, molemmat strategisten tavoitteiden sisällä.

Tikkurila maksanee viime tilikaudelta vielä toisen 0,25 euron erän osingostaan syksyn 2020 aikana. Osinkona 0,50 euroa tekisi 3,6 prosentin tuoton. Hyvän tuloskehityksen ja vahvan taseen myötä osingolla on varaa parantua.

Inderes ennakoi Tikkurilan tulokseksi tänä vuonna 0,96 euroa/osake, mikä tarkoittaisi p/e-lukua 14,6. Se on tasona vaatimaton, eikä edellytä lähivuosina liikevaihdon kasvua, jos kannattavuus pysyy kunnossa.

On merkille pantavaa, että Oras Investin kaikki pörssiomistukset, niin Tikkurila, Uponor kuin Kemira, ovat erittäin hyvässä vedossa ja hyvin johdettuja.

Omistusten arvonnousu tuo pelimerkkejä mahdollisiin uusiin sijoituksiin tai järjestelyihin. Sijoitusyhtiön painoarvo pelinrakentajana ja omistajana on noussut suhteessa nopeammin kuin esimerkiksi Hartwall Capitalin tai Solidiumin, joiden hajonta osumissa on isompaa.

On hyvä, että kotimaisia ankkuriomistajia löytyy muualtakin kuin eläkeyhtiöistä.

??

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Sijoituskirjojen tilaukset ALE-koodilla ”Salkunrakentaja2020” täältä.

Kommentoi
Ylös
>