Markkinakommentit

Metsäteollisuuden alkuvuosi oli synkkä – näkymät loppuvuodellekin huolia täynnä

Korona painoi metsäteollisuuden tuotantoa. Vain kartongin ja sellun tuotanto kasvoi huhti–kesäkuussa.

metsäteollisuus tuotanto sahatavara vaneri sellu paperi kartonki talous

Koronapandemia ja sen hillitsemistoimet ajoivat keväällä paperintuotannon kotimaan tehtailla alimmalle tasolle vuosikymmeniin. Huhti-kesäkuussa myös sahatavaran ja vanerin tuotanto laski, mutta sellun ja kartongin tuotanto kasvoi viimevuotisesta, selviää Metsäteollisuus ry:n tuotantotilastoista.

Alkuvuonna etenkin Kiinassa ja Euroopassa taloudellista toimeliaisuutta vaimentanut koronapandemia painoi metsäteollisuuden tuotantoa Suomessa. Paperituotteiden tuotanto laski Suomen tehtailla 1,0 miljoonaan tonniin huhti–kesäkuussa, eli alimmilleen Metsäteollisuus ry:n liki 30-vuotisen vuosineljänneksittäisen tilastoseurannan aikana. 

Myös sahatavaran ja vanerin tuotantomäärien alamäki jatkui huhti–kesäkuussa. Jo tammi–maaliskuussa metsäteollisuuden kaikkien päätuoteryhmien tuotanto heikkeni merkittävästi ammattiliittojen aloittamien ja pitkään kestäneiden lakkojen takia.

Sellun ja kartongin tuotanto taas kääntyi hienoiseen kasvuun, kun koronapandemia ja sen hillitsemistoimet lisäsivät hygienia- ja pakkaustuotteiden kysyntää. Sellun tuotantomäärä nousi huhti–kesäkuussa 2,1 miljoonaan tonniin, mikä oli 1,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kartonkien tuotanto kasvoi tuntuvammat 11,1 prosenttia 1,0 miljoonaan tonniin.

”Metsäteollisuuden alkuvuosi oli kokonaisuudessaan synkkä. Vielä on kuitenkin ennenaikaista arvioida, johtaako korona paino- ja kirjoituspaperien tuotannon pysyvään supistumiseen vai palaako kysyntä tai osa siitä entiselleen”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen arvioi.

Pidemmällä aikavälillä erilaisten sellu- ja kartonkituotteiden kysynnän odotetaan kasvavan. Ilmastomyönteisen puurakentamisen yleistyminen voi myös kasvattaa sahatavaran ja vanerin tuotantoa pidemmällä aikavälillä.

Lakkojen ja kevään koronapandemian takia metsäteollisuuden yhteenlaskettu ensimmäisen vuosipuoliskon tuotanto laahaa päätuoteryhmissä selvästi jäljessä viimevuotisesta: paperintuotannossa jäätiin viimevuotisesta 25,6 prosenttia, vanerin tuotannossa 20,9 prosenttia, sahatavaran 15,2 prosenttia, sellun 8,5 prosenttia ja kartongin 0,7 prosenttia.

Näkymä loppuvuodellekin on huolten peitossa, sillä päämarkkina-alueilla, samoin kuin Suomessa, joudutaan arvuuttelemaan, onko luvassa uusi korona-aalto.

”Toivomme, että hallitus seisoo metsäteollisuuden rinnalla ja tekee kansainvälistä kilpailukykyä parantavia vero- ja energiapäätöksiä viimeistään syksyn budjettiriihessä. Hallituksen tulisi myös tehdä kaikkensa, jotta Suomi houkuttelisi investointeja, joilla turvataan tuotanto tulevaisuudessa”, korostaa toimitusjohtaja Jaatinen.

Kommentoi
Ylös
>