Yritysuutiset

Nurminen logistics raketoi pörssissä 39 prosenttia

Logistiikkayhtiön tappio pieneni Kiinan rahtijunan rahtijunan ansiosta.

Yhtiön vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 36,5 miljoonaan euroon, jossa oli kasvua vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna 5,8 prosenttia. Katsauskauden liiketulos parani -0,5 miljoonaan euroon viime vuoden -1,7 miljoonasta.

Positiivinen tuloskehitys oli ensisijaisesti Nurminen Logisticsin Kiinan rahtijunaliikenteen kasvun ansiota. Yhtiö on tarjonnut suoraa Suomi – Kiina -junayhteyttä loppuvuodesta 2018 lähtien. Myös huolintaliiketoiminnan alkuvuoden tuloskehitys oli positiivista. Konsernin hallinnon kiinteät kulut laskivat selvästi vertailukaudesta.

Ensimmäinen vuosipuolisko oli vt. toimitusjohtaja Olli Pohjanvirran mukaan kaksijakoinen. Tammi-maaliskuu oli tuloksellisesti vaikeaa aikaa, kun metsäteollisuuden lakko, merikonttien saatavuusongelmat sekä Kiinan sisämaan liikenteen toimimattomuus koronapandemian johdosta vaikuttivat negatiivisesti liiketoimintaan.

”Kiinan junamme operointi oli yli kuukauden ajaksi pysähtynyt poikkeuksellisen COVID-19 shokin seurauksena Kiinan sisämaan jakelun häiriytyessä viranomaisten asettamien rajoitusten takia. Junien liikkumiselle ei missään vaiheessa asetettu liikkumisrajoituksia, mikä osoittaa junatuotteen toimintavarmuuden”, Pohjanvirta toteaa.

Yhtiön mukaan Kiinan vahva elpyminen vuoden toisella neljänneksellä sekä meri- ja lentorahtikuljetustarjonnan supistuminen ja hintojen nousu edesauttoivat Kiinan rahtijunaliiketoiminnan kasvua ja asiakaskanta laajeni.

Liikevaihdon kasvu näkyi suoraan liiketuloksessa. Rahtijunaliiketoiminnan tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi viime vuodesta peräti 44 prosenttia 4,1 miljoonaan euroon. Rahtijunaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on 11 prosenttia.

Kokonaisuutena kannattavuus on vielä epätyydyttävällä tasolla ja yhtiön kannattavuuden ja taserakenteen parantaminen vaatii vielä lisätoimia, Pohjanvirta toteaa.

Nurminen Logistics arvioi, että yleinen talouden ja markkinoiden kehitys hidastuu edelleen johtuen korona pandemian vaikutuksista. Yhtiö uskoo, että Nurminen Logisticsin Kiinan rahtijunaliiketoiminnan kasvu jatkuu ja yhtiön kannattavuus paranee. Yhtiön erikoislogistiikkapalvelujen kysyntä säilyy hyvänä erityisosaamisemme ansiosta. Yhtiö ei anna tulosohjeistusta vuodelle 2020.

Nurminen Logistics on ollut viime vuosina sijoittajan murheenkryyni. Ennen perjantain tulosraporttia yhtiö oli menettänyt rajusti markkina-arvoaan pörssissä.  Liiketappio kasvoi viime vuonna pääosin 5,3 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksesta johtuen -8,5 miljoonaan euroon.

Nurminen Logisticsin tappion pienentyminen innosti sijoittajia ja yhtiön osake nousi peräti 39 prosenttia perjantaina Helsingin pörssissä.

Kommentoi
Ylös
>