Yritysuutiset

Ohjelmistoyhtiö Qt Group yllätti huikealla tuloskasvulla

Qt Groupin huhti-kesäkuun liiketulos oli huomattavasti analyytikoiden konsensusodotuksia kovempi.

Qt:n liikevaihdon kasvu jatkui edelleen vahvana nousten toisella vuosineljänneksellä yli 29 prosenttia viime vuodesta 18 miljoonaan euroon. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 255 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 26,9 prosenttia.

Tuloskunto kasvoi liikevaihtoa reippaammin. Liiketulos oli 3,6 miljoonaa euroa, kun viime vuonna liiketulos oli 0,7 miljoonaa. Liikevoittomarginaali nousi 5,1 prosentista peräti 20 prosenttiin. Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa, kun vuosi sitten se oli 0,03 euroa.

Tuloskasvu ylitti reippaasti analyytikoiden odotukset, sillä konsensusodotus liiketulokselle oli vain 1,4 miljoonaa euroa. Qt siis ylsi 2,5 kertaa odotuksia kovempaan tulokseen.

Yhtiön mukaan sen lisenssimyynti ja konsultointi kasvoi 45,4 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 16,6 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 550 tuhatta euroa ja liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin kasvoi siten 33,4 prosenttia.

Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä, mutta tilanteen kehittymistä sekä liiketoimintaennusteita kaikkien toimintojen osalta seurataan koronavirusepidemian mahdollisten vaikutusten varalta erityisen tarkasti.

Toimitusjohtaja Juha Varelius kertoo, että Qt:n kasvu oli vahvaa kaikilla yhtiön maantieteellisillä toiminta-alueilla Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Hieman liikevaihdon kasvua vauhditti hieman myös Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon. Qt:n liikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa on dollaripohjaista.

Vareliuksen mukaan liiketuloksen kehitystä on tukenut liikevaihdon kasvun ohella myös suunniteltuja pienemmät henkilöstö-, markkinointi- ja matkustuskulut, kun epidemian johdosta rekrytointeja ja erilaisia tapahtumia ja tapaamisia ei ole pystytty toteuttamaan suunnitellusti. 

”Olosuhteista huolimatta kasvuinvestointeja ja uusia rekrytointeja on pyritty jatkamaan kasvustrategian mukaisesti panostaen erityisesti globaalin myynti- ja konsultointiverkoston kasvattamiseen”, toimitusjohtaja kertoo.

Yhtiö pitää näkymänsä ennallaan ja arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin yli 20 prosenttia edellisvuodesta ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Qt arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. Konsernin kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovellusten lisäksi sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, kulutuselektroniikan, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu Qt:n mukaan myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan. Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Sen myötä Qt:lle on yhtiönä tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten liikevaihto ja kasvu voivat vaihdella merkittävästikin eri vuosineljännesten välillä. 

Inderesin analyytikko Mikael Rautanen arvioi, että Qt:n liikevoittomarginaalin raju nousu heijastelee yhtiön liiketoimintamallin skaalautuvuutta viime vuosien investointivaiheen jälkeen.

Rautasen mukaan ensimmäiseltä vuosipuoliskolta saldona on 33 prosentin vertailukelpoinen kasvu ja 5,8 miljoonan euron liiketulos, joten yhtiön on luultavasti helppo saavuttaa ohjeistuksensa mukainen tuloskehitys.

Inderesin suositus Qt:n osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 26 euroa.

Kommentoi
Ylös
>