Markkinakommentit

Eläkeyhtiö Varma: Reaalitalouden ja markkinoiden välillä on epäsuhta

Taloudellisen toimintaympäristön muutosten arviointi on nyt erityisen vaikeaa, eläkeyhtiö kertoo.

Työeläkeyhtiö Varman sijoitustuotot palautuivat alkuvuoden kurssilaskusta vuoden toisella neljänneksellä, mutta elpyminen oli maltillisempaa kuin osakemarkkinoiden yleinen kehitys.

”Hedgerahastosijoituksia painoi erityisesti Yhdysvaltojen asuntoluottomarkkinaan liittyvien korkosijoitusten hidas toipuminen”, kertoo Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Kuluvana vuonna tammi-kesäkuussa Varman sijoituksista parhaiten tuottoa toivat kiinteistösijoitukset, jotka tuottivat 1,6 prosenttia. Osakesijoitusten tuotto parantui toisella neljänneksellä maaliskuun lopun tilanteesta, mutta jäi vielä kesäkuun lopussa selvästi negatiiviseksi, -8,4 prosenttiin. Vuosi sitten samalla ajanjaksolla osakesijoitusten tuotto oli +12,5 prosenttia.

Varman sijoitusten 10 vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 4,9 prosenttia.

”Keskuspankkien ja valtioiden tekemän elvytyksen seurauksena sijoitusmarkkina on kulkenut reaalitalouden kanssa eri suuntiin, eikä erkaantuminen voi jatkua loputtomiin. Joko koronan aiheuttama käsijarru pitää saada pois päältä reaalitaloudesta tai sijoitusmarkkinoiden täytyy korjata arvostustasoja alaspäin”, Rytsölä kertoo.

Varman toimitusjohtaja Risto Murto kertoo, että koronakriisillä on väistämättä pitkäaikaisia taloudellisia vaikutuksia. Julkiset taloudet ovat velkaantuneet lisää, ja samalla korkotaso tulee olemaan erittäin alhainen entistä pidempään. Eläkejärjestelmän kannalta merkityksellistä on, kuinka kasvu ja työllisyys kehittyvät Suomessa pitkällä aikavälillä, Murto sanoo. 

Taloudellisen toimintaympäristön muutosten arviointi on nyt erityisen vaikeaa, Murto arvioi. Koronakriisi poikkeaa ratkaisevalla tavalla normaalista talouden kiertokulusta ja kriiseistä.

Varman toimitusjohtajan mielestä tällä hetkellä itse epidemian ohella merkityksellisin epävarmuus liittyy Yhdysvaltain talouden toipumiseen. Tautitilanne on heikentynyt maailmanlaajuisesti merkittävästi, mutta mikäli tilanne johtaa uusiin merkittäviin talouden sulkutoimiin ja kuluttajien kasvavaan epävarmuuteen, leikkaantuu kohtuullisen vahvasti alkanut elpyminen.

Pääomamarkkinoilla epävarmuus jatkuu. Murron mukaan koko koronakriisin ajan on ollut tiettyä epäsuhtaa markkinoiden odotusten ja toisaalta reaalitalouden näkymien välillä. Tätä epäsuhtaa selittävät osaltaan mittavat elvytystoimet ja keskuspankkien aktiivinen rahapolitiikka.

Kommentoi
Ylös
>