Yritysuutiset

Yrityssaneerauksen selvityksen johtopäätös: Stockmann on pelastettavissa

Kauppaketju Stockmannin ongelmien syyt on selvitetty yrityssaneerausmenettelyn perusselvityksessä.

Stockmann on painiskellut pitkään taloudellisissa vaikeuksissa. Kivijalkakaupan ahdingosta ja koronakriisistä kärsivän kauppaketjun kujanjuoksu paheni tänä keväänä.

Konserni uudisti vuonna 2019 strategiansa ja käynnisti sekä Stockmann-tavarataloliiketoiminnan että Lindexin uudistusohjelman, joka sisälsi kustannussäästöjä ja muita tehostamistoimia. Strategiset valinnat, säästöohjelma sekä Lindexin ja Stockmannin parantunut kehitys näkyivät tilikauden 2019 positiivisena oikaistuna liiketuloksena.

Yhtiön liiketoiminnan kehitys jatkui tammi‒helmikuussa 2020 selkeästi edellistä vuotta parempana. Velkojen määrä laski vuoden 2019 aikana olennaisesti muun muassa Nevsky Centren -kiinteistön myynnin myötä. Korollisen vieraan pääoman määrä ilman IFRS 16 -vuokrasopimusvelkoja oli vuoden 2019 lopussa 412 miljoonaa euroa.

Tehdyt toimet eivät kuitenkaan riittäneet, kun koronakriisi alkoi syödä kassavaroja.

”Stockmannilla ja Lindexissä on tehty erittäin rajusti töitä yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi ja uudistamiseksi, jotta molempien liiketoimintojemme tulos käännetään kasvuun vuoteen 2021 mennessä. Keväällä 2019 tehdyt strategiset valinnat ovat osoittautuneet oikeiksi, ja konsernin liiketoiminta on kehittynyt niin vuonna 2019 kuin tammi‒helmikuussa 2020 tavoitellulla tavalla. Koronaepidemian aiheuttama ennennäkemätön tilanne johti kuitenkin tilanteeseen, jossa asiakasmäärien lasku on ollut erittäin voimakasta ja yhtiön kassavarat ovat ehtyneet”, kertoi Lauri Ratia, Stockmannin hallituksen puheenjohtaja.

Yrityssaneerauksen perusselvitys valmistunut

Viime huhtikuussa Stockmann kertoi päättäneensä jättää hakemuksen yrityssaneerausmenettelyyn.

Yhtiön mukaan maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronavirusepidemia aiheutti merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja alensi asiakasmääriä äkillisesti. Digitaalisen asioinnin kasvu ei tässä poikkeuksellisessa tilanteessa riittänyt korvaamaan asiakasmäärien erittäin voimakasta laskua.

Stockmannin yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen on nyt antanut yhtiön yrityssaneerausmenettelyn saneerauksesta annetun lain mukaisen perusselvityksen. Selvitys käsittää Stockmannin taloudellisen tilanteen 8.4. sekä taloudelliseen asemaan ja sen odotettavissa olevaan kehitykseen vaikuttavat seikat.

Tähtisen mukaan Stockmannin saneeraustarve perustuu kolmeen seikkaan: liialliseen velkaantumiseen, aikaisempiin epäonnistuneisiin liiketaloudellisiin päätöksiin tavarataloliiketoiminnassa ja lopulta koronaviruspandemian aiheuttamaan äkilliseen ja jyrkkään myynnin laskuun niin tavaratalo- kuin myös Lindexin liiketoiminnassa ja tästä aiheutuneesta välittömästi uhanneesta maksukyvyttömyydestä.

Stockmannin saneeraus parempi vaihtoehto kuin konkurssi

Edellytykset onnistuneen saneerausmenettelyn ja -ohjelman onnistumiseen ovat olemassa, Tähtinen arvioi.

”Yhtiö on jo ennen koronaviruspandemian aiheuttamaa talouskriisiä käynnistänyt merkittäviä liiketoiminnan kehityshankkeita niin Yhtiön itsensä kuin AB Lindexin liiketoiminnassa. Yhtiö on saneerausmenettelyn aikana jatkanut näitä toimia sekä toisaalta käynnistänyt tavaratalotoiminnan toimitilojen vuokrasopimusten uudelleenneuvottelut sekä arvioinut tarvetta irtisanoa osan näistä vuokrasopimuksista YSL 27 § 1 momentin perusteella”, Tähtinen toteaa.

Tähtisen mukaan yhtiön liiketoimintaympäristöön vaikuttaa kuitenkin huomattavasti vallitseva taloudellinen tilanne.

”Koronaviruspandemian kesto ja sen jälkeinen taloustilanteen kehittyminen on yhä vaikeasti ennustettavissa ja tämä vaikuttaa Yhtiön toimialalla. Yhtiön tavaratalotoiminnan ja Lindexin toiminnan kehitys on kuitenkin ylittänyt Yhtiön johdon saneerausmenettelyyn hakeutuessa tekemät arviot.”

Stockmannin toiminta on kesäkuusta eteenpäin palautunut lähemmäksi kohden vuoden 2019 liikevaihtotasoja. Tähtinen kuitenkin painottaa, että mahdollinen koroviruspandemian toinen aalto on kuitenkin merkittävä riski konsernin liiketoiminnalle.

Tämän hetken arvioiden mukaan saneerauksen onnistuminen edellyttää Tähtisen mukaan vakuudettomien saneerausvelkojen pääoman alentamista sekä joka tapauksessa velkojen maksuaikojen uudelleenjärjestelyä.

”Yhtiölle tullaan syksyn 2020 aikana määrittämään uusi kaupallinen jalanjälki (commercial footprint) ja arvioimaan tarve omaisuuserien myynnille. Tämän jälkeen voidaan arvioida tulevien vuosien kassavirrat ja rakentaa saneerausohjelma siihen sisältyvine maksuohjelmineen”, Tähtinen kertoo.

Saneerausmenettely tulee tuottamaan velkojille paremman lopputuloksen kuin Stockmannin konkurssimenettely. Selvittäjän näkemyksen mukaan uudelleen neuvotellut vuokrasopimukset ovat myös pääsääntöisesti parempi vaihtoehto vuokranantajille kuin konkurssin vuoksi kokonaan tyhjentyvät tilat.

Kommentoi
Ylös
>