Oma talous

Suomalaiset makuuttavat yli 100 miljardia euroa talletustileillä 0,07 prosentin keskikorolla

Suomalaisten kotitalouksien talletuskanta nousi kesäkuussa yli 100 miljardin euron. Talletustilien korko on vaatimaton.

Suomalaisten kotitalouksien talletuskanta ylitti 100 miljardia euroa ja oli 100,4 miljardia euroa kesäkuun 2020 lopussa, kertoo Suomen Pankki. Jos oletetaan, että tuo summa on pääosin vähintään 15 vuotta täyttäneiden suomalaisten tilejä, tarkoittaa se henkeä kohden yli 21 500 euroa keskimäärin.

Kotitalouksien talletustileillä olevista varoista suurin osa (87,8 mrd. euroa) oli käyttelytileillä. Suomen Pankin mukaan myös talletuskannan kasvu on ollut pitemmän aikaa suurimmaksi osaksi rahoitusvarojen kasvua käyttelytileillä.

Määräaikaistalletusten kanta on sen sijaan jo pitkään supistunut, ja muut talletukset ovat kasvaneet maltillisesti. Määräaikaistalletuksia kotitalouksilla oli 4,4 miljardia euroa ja muita talletuksia 8,3 miljardia euroa.

Talletustilien korot ovat yleisestä alhaisesta korkotasosta johtuen hyvin alhaisia. Kesäkuussa yhteenlasketun talletuskannan keskikorko oli vain 0,07 prosenttia. Käyttelytilien keskikorko oli 0,04 prosenttia ja määräaikaistalletusten kannan 0,50 prosenttia.

Talletustilit eivät siis anna edes inflaatiosuojaa, sillä Suomen inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 0,6 prosenttia.

Maaliskuun 2020 lopun jälkeen suomalaisten kotitalouksien talletuskanta on kasvanut 3,6 miljardia euroa, josta 3,5 miljardia euroa oli rahoitusvarojen kasvua käyttelytileillä. Talletukset kasvoivat Suomen Pankin mukaan runsaasti huhti- ja toukokuussa 2020, jolloin vuoden 2019 lopulta hidastunut talletuskannan vuosikasvuvauhti kiihtyi jälleen lähes kahdeksaan prosenttiin.

Kesäkuussa 2020 kasvuvauhti kuitenkin hidastui ja oli 6,9 prosenttia. Kesäkuussa talletuskanta kasvoi euromääräisesti huomattavasti vähemmän kuin huhti- ja toukokuussa 2020 ja vastaavana aikana viime vuosina.

Kesäkuuhun 2020 mennessä kuluttajien luottamusindikaattori oli elpynyt selvästi huhtikuun 2020 kaikkien aikojen heikoimmasta. Heinäkuussa 2020 kuluttajien luottamus ylitti jo pitkän aikavälin keskiarvonsa. Muutokset kuluttajien luottamuksessa ja kulutusmahdollisuuksissa ovat voineet vaikuttaa osaltaan myös talletusten kasvun kehitykseen, Suomen Pankki arvioi.

Myös muissa euroalueen maissa kuin Suomessa kotitalouksien yön yli -talletusten kasvuvauhti kiihtyi helmi- ja maaliskuun 2020 jälkeen. Euroalueen kotitalouksien yön yli -talletusten kasvuvauhti kiihtyi toukokuuhun 2020 mennessä yli 11 prosenttiin, mutta hidastui siitä hieman kesäkuussa.

Kaikkien talletusten osuus suomalaisten kotitalouksien rahoitusvaroista oli lähes kolmasosa. Kuitenkin suurimmalla osalla euromaiden kotitalouksista talletusvarojen osuus rahoitusvaroista on suurempi kuin suomalaisilla kotitalouksilla. Esimerkiksi saksalaisten kotitalouksien talletusten osuus rahoitusvaroista oli peräti 37 prosenttia. Suurin talletusten osuus rahoitusvaroista euromaiden kotitalouksista oli kreikkalaisilla kotitalouksilla, joiden rahoitusvaroista 58 prosenttia oli talletuksia.

Kommentoi
Ylös
>