Markkinakommentit

Nämä tekijät ratkaisevat pörssiyhtiöiden tuloskunnon suunnan jatkossa

Sijoittajat ovat nyt erityisen kiinnostuneita kolmannen vuosineljännen tuloskehityksestä.

OMXH Helsingin pörssi sijoittaminen talous

Koronavirusten määrä on kääntynyt Yhdysvalloissa laskuun heinäkuun lopun jälkeen ja nyt myös maan päivittäisten koronakuolemien määrän kasvu näyttää pysähtyneen.

Elpyviä markkinatunnelmia tukee Yhdysvaltojen lääkeviranomaisten hyväksyntä viime viikolla uudelle koronataudin hoitomuodolle, jossa hyödynnetään tervehtyneiden potilaiden veriplasmaa.

Samalla taloustilanne elpyy. IHS Markit –yhtiön ostopäällikköindeksi nousi korkeammalle kuin kertaakaan 18 kuukauteen pistetasolle 54,7. Sen sijaan euroalueella indeksi tippui elokuussa tasolle 51,6 pistettä, kun heinäkuussa lukema oli 54,9.

Vaikka yritysten luottamus on toipunut kriisiä edeltävälle tasolle, odottavat monet yhtiöt vielä näkyvyyden parantumista ja lykkäävät suurempia investointeja, varoittavat Mandatum Lifen salkunhoitajat Carolus Reincke ja Topias Kukkasniemi yhtiön allokaationäkemyksessä.

Koronakriisi ei ole kuitenkaan vielä ohi.

”Rajoitusten purkamisen myötä virus on lähtenyt leviämään uudelleen ja rajoitustoimien ottaminen uudelleen käyttöön toisen aallon torjumiseksi tarkoittaa talouskasvun toipumisen maltillistumista syksyn edetessä. Toistaiseksi näyttää kuitenkin siltä, ettei viime kevään tapaisia rajuja rajoitustoimia jouduta ottamaan käyttöön”, salkunhoitajat toteavat.

Reincken ja Kukkasniemen mukaan tartuntatilanteen ohella työllisyyden kehitys tulee olemaan ratkaiseva kulutuskysynnän ja yritysten tuloksentekokyvyn kannalta.

”Yritysten luottamuksesta poiketen kuluttajien luottamus ei toistaiseksi ole palautunut kriisistä. Keskeisin tekijä heikon kuluttajaluottamuksen taustalla on työllisyys, joka on kriisin pahimpien viikkojen jälkeen parantunut, mutta odotettua verkkaisemmin. USA:ssa kulutuskysyntää tuettiin kevään ja kesän aikana normaalia suuremmilla työttömyyskorvauksilla, mutta pidemmän päälle nämä väliaikaiset toimet eivät riitä ylläpitämään kulutusvoimaa, ellei työllisyys kehity suotuisasti”, Salkunhoitajat toteavat.

Keskeinen kysymys salkunhoitajien mielestä on se, jääkö työttömyys rakenteellisesti kriisiä edeltävää tasoa korkeammaksi.

”Kulutuksen vastatessa noin kolmea neljäsosaa Yhdysvaltain taloudesta yksityisellä kulutuksella ja sitä kautta työmarkkinoiden kehityksellä on sijoitusmarkkinoiden kannalta suuri rooli.”

Osakekurssit ovat nousseet varsinkin Yhdysvalloissa rajusti koronakriisin pohjalta maaliskuusta. Samalla osakkeiden arvostuskertoimet ovat nousseet.

Reincken ja Kukkasniemen mukaan osakemarkkinoiden arvostustaso on noussut kurssinousun myötä ja sijoitusmarkkinat hinnoittelevat positiivista näkymää virusepidemian taloudellisten vaikutusten suhteen. Yritykset ovat raportoineet pelättyjä parempia tuloksia vuoden toiselta vuosineljännekseltä, mikä antaa syytä optimismiin”, salkunhoitajat arvioivat.

Odotettua paremman tuloskehityksen taustalla ovat salkunhoitajien mielestä kuitenkin ensisijaisesti tehokkaat kululeikkaukset, mikä ei ole pidemmän päälle kestävä tapa tuloskasvun luomiseksi.

Toinen tuloskauden varoittava yksityiskohta salkunhoitajien mukaan löytyy pankkisektorilta.

”Toistaiseksi luottotappioita on nähty verrattain vähän, mutta pankit ovat tehneet lisää varauksia luottotappioiden varalta. Pankit tuntevat oman luottoportfolionsa ulkopuolisia paremmin, joten sijoittajien ei kannata sivuuttaa tätä yksityiskohtaa tulosjulkistuksissa.”

Mandatum Life on osakkeissa maltillisesti asemoitunut ja painottaa nyt keskimääräistä vakaampia yhtiöitä ja toimialoja.

Kommentoi
Ylös
>