Makrotalous

Tällaisia veroporkkanoita ministeriö esittää työsuhde-etuihin

Tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä.

Valtiovarainministeriö kertoo tiedotteessaan, että verotuet koskisivat muun muassa sähköautoja, työsuhdematkalippuja ja työsuhdepolkupyöriä. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksista.

Muutokset perustuvat hallitusohjelmaan ja sisältyvät valtiovarainministeri Matti Vanhasen ehdotukseen ensi vuoden budjetiksi. Ehdotukset pohjautuvat liikenteen verotuksen uudistamista selvittävän työryhmän työhön. Muutosten tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä.

Ehdotuksen mukaan työsuhdeauton verotusarvo alenisi 170 eurolla kuukaudessa, jos auto ei tuota ajon aikana hiilidioksidipäästöjä. Käytännössä kyse on täyssähköautoista.

Tavoitteena on lisätä ajon aikana päästöttömien autojen osuutta työsuhdeautokannassa ja näin vähentää liikenteen päästöjä. Määräaikainen verotuki olisi voimassa vuosien 2021–2023 verotuksessa. Tuki koskisi autoja, jotka on ensirekisteröity Suomeen vuoden 2019 jälkeen.

Valtiovarainministeriö arvioi, että muutos vähentäisi verotuloja kolmessa vuodessa yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa.

Sähköautojen latausetu vapautettaisiin verosta tilapäisesti

Työnantaja voisi tarjota sähköauton latausedun verottomasti vuosina 2021–2023. Veronalaista tuloa ei syntyisi, jos työnantaja kustantaisi auton lataamisen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä. Auto voisi olla työntekijän oma tai käyttöetuauto. Verovapaus koskisi täyssähköautoja ja ladattavia hybridiautoja.

Valtiovarainministeriö arvioi, että muutos vähentäisi verotuloja kolmessa vuodessa yhteensä noin 17 miljoonaa euroa.

Työsuhdematkalippu olisi verovapaata tuloa 3 400 euroon saakka vuodessa. Tämä tarkoittaisi, että nykyinen 300 euron ja 750 euron välinen veronalainen osuus poistuisi.

Ehdotus toisi muutoksia liikkumispalvelupakettien verotukseen. Joukkoliikenteen osuus paketista katsottaisiin työsuhdematkalipuksi vastaavasti kuin joukkoliikenteen lipun tarjoaminen erikseen, kun työnantaja tarjoaa paketin työsuhde-etuna.

Tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla. Valtiovarainministeriö arvioi, että muutos vähentäisi verotuloja noin 5,5 miljoonaa euroa vuositasolla.

Työsuhdepolkupyöräetu verovapaaksi

Ehdotuksen mukaan työsuhdepolkupyöräetu muuttuisi verovapaaksi 750 euroon asti vuodessa. Työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä olisi kuitenkin yhteensä 3 400 euroa.

Nykyisin työnantajalta saatu polkupyöräetu on täysimääräisesti veronalaista ansiotuloa, joten kyse olisi uudesta verotuesta. Muutoksen vaikutusta on vaikea arvioida, koska käytettävissä ei ole tietoja työsuhdepolkupyörien lukumääristä. Jos esimerkiksi 10 000 työntekijää hyödyntäisi 750 euron työsuhdepolkupyöräedun, muutos vähentäisi verotuloja arviolta 3 miljoonalla eurolla.

Valtiovarainministeriön työryhmä alkoi vuosi sitten elokuussa selvittää liikenteen verotuksen uudistamistarpeita ilmastotavoitteiden ja valtiontalouden näkökulmasta. Tarkastelu koski hallituskautta pitempää aikaväliä.

Edellinen valtiovarainministeri Mika Lintilä totesi, että verotus on vain yksi osa taloudellista ohjausta päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteet vaativat Lintilän mukaan laajaa valikoimaa muitakin keinoja.

”On hyvä muistaa, että jo liikenteen nykyinen verojärjestelmä pohjautuu pääosin hiilidioksidipäästöihin. Työryhmän tehtävänä on nyt arvioida, ovatko nämä keinot tehokkaita pitkällä aikavälillä. Samalla ryhmä pohtii, miten verotulot turvataan jatkossakin. Hallitusohjelman mukaisesti työssä otetaan huomioon myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja alueellinen tasa-arvo, ministeri Lintilä linjasi vuosi sitten.

Työryhmä kiinnitti väliraportissaan huomiota siihen, että autoedun nykyinen määrittämistapa sekä työpaikkapysäköinnin verottomuus ja maksuttomuus voivat ohjata ja suosia yksityisautoilua päästöjen kannalta haitallisella tavalla.

Kommentoi
Ylös
>