Kasvuosakkeet

It-yhtiö Innofactor alkaa maksaa osinkoa, mitä se merkitsee?

Innofactorin suunnanmuutos osinkopolitiikassa tarkoittaa sijoittajalle muutakin kuin aiempaa suurempaa osinkoa.

Kun pörssiyhtiö muuttaa osingonjakopolitiikkaansa on se aina merkki joistain. Se merkki voi olla positiivinen tai negatiivinen. Usein osinkopolitiikan muuttaminen anteliaammaksi on positiivinen signaali sijoittajalle, koska se kielii yrityksen talouden terveydestä. Näin ei kuitenkaan aina ole, koska aiempaa anteliaampi osinko saattaa olla myös merkki yrityksen kasvuinvestointien tai kasvuhalukkuuden hiipumisesta.

Helsingin pörssin it-yhtiö Innofactor kertoi tiistaina muuttavansa osinkopolitiikkaansa.

Yhtiön hallitus päätti elokuun viimeisenä päivänä osana vuosittaista strategiaprosessia vahvistaa yhtiön päivitetyn osingonjakopolitiikan. Uudistetun politiikan mukaan Innofactorin tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi.

Yhtiön tavoitteena on maksaa jatkossa noin puolet tilikauden tuloksesta osinkona huomioiden yhtiön taloudellinen asema, mahdolliset yritysjärjestelyt sekä muut kehitystarpeet.

Osinkopolitiikan suunnanmuutos on iso. Aiemman Innofactorin osingonjakopolitiikan mukaan hallituksen tavoitteena oli mahdollistaa osakkeenomistajien jakaa vain 10 prosenttia ylittävästä käyttökatteesta kulloisenkin liiketoimintatilanteen sallima maksimiosinko. Tähän asti yhtiö ei ole maksanut osinkoja.

Inderesin analyytikko Joni Grönqvist arvioi, että Innofactorin osingonjakopolitiikan muutos on merkki yhtiön kasvustrategian muutoksesta.

Innofactorin aikaisemmin voimakasta epäorgaanisen kasvun strategiaa eli yritysostoihin perustuvaa kasvustrategiaa hieman nyt rauhoitetaan. Analyytikko arvioi, että Innofactor haluaa pienentää yrityskaupoista syntyneitä riskejä.

”Tämä on myös linjassa yhtiön aikaisempien kommenttien kanssa, joissa epäorgaaninen kasvun osuus suhteellisesti pienenee. Yhtiö on aikaisemmin kasvanut voimakkaasti yrityskauppojen kautta, minkä myötä yhtiö on saanut pohjoismaisen laajemman verkoston, mutta samalla useita yrityskauppaan liittyneitä riskejä on vuosien varrella realisoitunut”, Grönqvist toteaa.

Innofactor on nyt viimeiset pari vuotta laittanut perusteita kuntoon, ja yhtiön tuloskäänne on edennyt hyvin, Grönqvist toteaa. Analyytikko pitää osinkopäätöstä onnistuneena.

”Päätös osingonjaon aloittamisesta on näkemyksemme mukaan tervetullut muutos ja vähemmän riskinen tuottokomponentti sijoittajalle verrattuna yritysjärjestelyihin.”

Uusi osinkopolitiikka tarkoittaa noin kahden prosentin osinkotuottoa Inderesin ennusteilla.

Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosivuosipuoliskolla oli 33,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi Suomessa, pysyi Norjassa ja Tanskassa suunnilleen viime vuoden tasolla, sekä laski Ruotsissa. Liikevaihdon kasvua rajoitti koronaepidemia etenkin Suomen ulkopuolella.

Yhtiö löi tulosennusteet selvästi toisella vuosineljänneksellä. Yhtiön käyttökate kasvoi 83 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 2,1 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 0,2 miljoonaa euroa.

Inderes odotti toiselta vuosineljännekseltä 0,3 miljoonaan liikevoittoa ja ja 1,4 miljoonan euron käyttökatetta. Evli puolestaan odotti 1,1 miljoonan euron käyttökatetta.

Inderes ei muuta osinkopolitiikan vuoksi näkemystään Innofactorista. Osakkeen suositus on edelleen lisää ja osakkeen tavoitehinta on 1,3 euroa. Analyysitalon tämän vuoden 0,11 euron osakekohtaisella tulosennusteella Innofactorin P/E-kerroin on kasvuyhtiöksi melko alhainen, vain 11,6x.

Mikä on Innofactor?

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta. Yhtiössä työskentelee yli 500 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 prosenttia.

Innofactorin tavoitteena on saavuttaa johtavan digitalisaation toteuttajan asema jokaisessa Pohjoismaassa. Tavoitteenamme on pitkällä tähtäimellä noin 20 prosentin kasvu, josta pääosan yhtiö pyrkii saavuttamaan orgaanisesti, ja noin 20 prosentin kannattavuus.

Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia.

Videolla Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio kommentoi toisen vuosineljänneksen tulosraporttia.

Kommentoi
Ylös
>