Makrotalous

Tässä perussyy metsäyhtiöiden ongelmiin paperimarkkinoilla

Metsäyhtiö UPM:n päätös sulkea Kaipolan tehdas on seurausta globaaleista rakenteellisista muutosvoimista, joiden suunta on vääjäämätön.

Metsäjätti UPM Ilmoitti elokuun lopulla suunnittelevansa toimintansa tehostamista kilpailukykynsä varmistamiseksi. Yhtiön aikoo sulkea Kaipolan paperitehtaan pysyvää Suomessa, Shottonin paperitehtaan myyntiä Walesissa sekä UPM Communication Papersin liiketoimintatiimien toiminnan tehostamista, jotta liiketoiminta-alueen kilpailukyky voidaan varmistaa.

UPM:n mukaan paino- ja kirjoituspaperien kysynnän pitkäaikainen lasku ja talouden näkymien heikentyminen vaativat yhtiön mukaan ripeitä ja päättäväisiä toimia UPM Communication Papersin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Supistuvilla markkinoilla sekä yhtiön toimintojen, että paikallisen liiketoimintaympäristön kilpailukyvyllä on erittäin suuri merkitys.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen herätti laajaa julkista huomiota kritisoimalla jyrkin sanakääntein Suomen teollisuus- ja veropolitiikkaa.

Pesonen mukaan ”ulkoisten kustannusten osuus ja verorasitus” on käynyt Suomessa ylivoimaiseksi.

”Liikenteen dieselveroa korotetaan jokaisella hallituskaudella, vaikka tiedetään, että 80% kulutuksesta on raskaassa liikenteessä, esimerkiksi puun tai tavaran kuljetuksessa. Neljä kertaa Ruotsia korkeampi paperiteollisuuden sähkövero ei edesauta yksiköiden menestystä”, Pesonen lataa.

Kaipolan tehtaan sulkemisen taustalla on isot globaalit muutosvoimat metsäteollisuudessa. Digitalisaatio etenee ja sanomalehtipaperin kysyntä laskee.

Euroopassa aikakaus- ja sanomalehtipaperien kysynnän rakenteellinen heikkenemisvauhti oli noin 5-10 prosenttiyksikköä vuositasolla ennen pandemiaa, muistuttaa Evli aamukatsauksessaan.

”Esimerkiksi alkuvuonna 2020 ennen pandemiaa aikakauslehtipaperien kysyntä laski noin 5 % vuositason vauhdilla, kun vastaava luku sanomalehtipaperille oli reilu 10 %”, Evli toteaa.

Vuosien 2008 – 2020 aikana sekä aikakauslehtipaperin että sanomalehtipaperin kysyntä on laskenut selvästi.

Kaiken lisäksi paperin keskihinta on ollut myös laskutrendissä.

Kun vuonna 2008 aikakauslehtipaperin keskihinta oli yli 670 euroa tonnilta, ennustetaan sen tänä vuonna olevan hieman yli 600 euroa. Sanomalehtipaperin keskihinta oli vuonna 2008 yli 500 euroa tonnilta, kun tälle vuodelle ennustetaan alle 450 euron keskihintaa.

Koronapandemian vaikutukset kiihdyttivät laskuvauhtia sekä aikakaus- että sanomalehtipapereille huimasti. Evlin mukaan lasku on kiihtynyt peräti noin reilun 30 prosenttiyksikön vuositasolle huhti- ja toukokuun aikana. Kesäkuun luvuissa oli nähtävissä kuitenkin jo pieniä elpymisen merkkejä verrattuna kevään pohjiin sanomalehtikysynnän laskiessa 25 prosenttia ja aikakauslehtikysynnän noin 20 prosenttia vuodentakaisesta vertailukaudesta.

Aikakaus- ja sanomalehtipaperin kysynnän iso kuva ja pitkän aikavälin trendi on kuitenkin selvä: kysyntä laskee vauhdilla.

Evli pitää pitää todennäköisenä, että viimeaikaiset muutokset niin taloudessa kuin kuluttajakäyttäytymisessä työntävät painopaperien kysynnän rakenteellisen heikkenemisvauhdin korkeammalle tasolle kuin mitä nähtiin ennen pandemiaa.

”Uskomme että lasku jatkuu noin 15-20 prosenttiyksikön vuosivauhdilla lähikuukausien aikoina ja voi siitä vielä tasaantua ensi vuoteen mennessä. Monet paperitehtaat olivat hyvinkin kannattavia ennen pandemiaa pitkään jatkuneesta markkinoiden supistumisesta huolimatta, ja emme usko tilanteen muuttuvan siltä osin lähitulevaisuudessa”, Evli toteaa.

Nykyinen vaikea markkinatilanne tulee kiihdyttämään heikommin kannattavien paperitehtaiden pudotuspeliä entisestään.

Pudotuspeli ei siis ole suinkaan vielä ohi Kaipolan tehtaan sulkemisen jälkeenkään.

Kommentoi
Ylös
>