Kasvuosakkeet

Analyysi: Stora Ensosta tuli kasvuyhtiö

Stora Enson satsaukset tulevaisuuteen ovat voimakkaita. Yhtiö pyrkii jopa 6-8 prosentin kasvuun Paper-divisioonan ulkopuolella.

Biomaterials-divisioonaan kuuluva Sunilan tehdas Kotkassa valmistaa valkaistua havusellua, ligniiniä, tärpättiä ja mäntyöljyä. Kuva: Stora Enso Oyj

Kuukauden osake: Stora Enso

On silmiinpistävää, kuinka entinen paperiyhtiö Stora Enso on muuttunut kuluvalla vuosituhannella. Kun paperin osuus liikevaihdosta oli 62 prosenttia vuonna 2006, tänä vuonna osuus painuu 18 prosenttiin.

Luku perustuu Oulun investoinnin jälkeiseen tilanteeseen. Yhtiö päätti vuonna 2019 muuntaa Oulun paperitehtaansa pakkauskartonkitehtaaksi, joka valmistaa ns. kraftlaineria. Se on aaltopahvin materiaali ja sitä käytetään mm. hedelmä-, vihannes- ja ulkopakkauksissa.

Stora Ensolla on ollut Oulussa tähän mennessä kaksi paperikonetta, joista toinen suljetaan. Oulun investointi on kaikkiaan noin 350 miljoonaa euroa vuosina 2019-2022 ja käsittää myös sellutehtaan uudistamisen ruskean sellun valmistukseen sekä ympäristöinvestointeja.

Tehtaan tuotanto tulee olemaan 450 000 tonnia kraftlaineria. Investointi kasvattaa tehtaan puun kulutusta neljänneksellä. Puu hankitaan pääsiassa yksityisiltä metsänomistajilta Pohjois-Suomesta.

Yhtiö teki vuonna 2016 vastaavan muutoksen Varkauden tehtaallaan.

Paperin murros ei lopu. Stora Enso ilmoitti 16.9.20 suunnittelevansa Ruotsin Hylten tehtaan yhden sanomalehtipaperikoneen sulkemista. Tehtaalle jää yksi kone. Yhtiön sanomalehtituotannon kapasiteetti laskisi 26 prosenttia eli 235 000 tonnia ja koko paperintuotantokapasiteetti 5 prosenttia.

Samalla sulkeminen vähentäisi 4 prosenttia Euroopan sanomalehtipaperin kapasiteetista.

Vastikään kilpailija UPM-Kymmene ilmoitti sulkevansa Jämsän Kaipolan paperitehtaan, jonka graafisen paperin kapasiteetti on 720 000 tonnia (josta sl-paperi 450 000 t). Edelleen UPM ilmoitti suunnittelevansa Britannian Shottonin tehtaan (250 000 tonnia sl-paperia) myyntiä muunnettavaksi toiselle tuotealueelle.

Alan kapasiteettia ajetaan alas ja se johtuu paperin käytön murroksesta kohti sähköisiä ratkaisuja. Tätä murrosta koronapandemia kiihdyttää.

Voimasuhteiden muutoksesta kertoo se, että Stora Enson isoimman divisioonan, Packaging Materials, kartonkitoimitukset (kuluttajapakkauskartonki + aaltopahvin raaka-aine) ylittivät kakkoskvartaalilla miljoona tonnia, kun paperin toimitukset Paper-divisioonassa jäivät 666 000 tonniin.

Koko kuva

Yhtiön liiketoiminta on vuoden 2020 alusta jakautunut kuuteen segmenttiin, jotka suomeksi ovat:

  • Pakkausmateriaalit: liikevaihto, ulkoinen 4-6/2020: 793 milj. e, operatiivinen liiketulos 130 milj. e
  • Pakkausratkaisut: 137 milj. e, 8 milj. e
  • Biomateriaalit: 248, 19
  • Puutuotteet: 323, 26
  • Metsä: 175, 41
  • Paperi: 432, -39

Näistä viisi ensimmäistä yhtiö luokittelee kasvualueiksi ja kuudennen kassavirtaliiketoiminnaksi.

Kokonaisuutena liikevaihto oli kevätkvartaalilla 2,1 miljardia ja oikaistu liikevoitto 178 miljoonaa euroa, kun luvut vuosi sitten vastaavaan aikaan olivat 2,6 miljardia ja 299 miljoonaa. Liikevaihdossa ainoastaan Pakkausmateriaalit säilytti asemansa, muiden liikevaihto laski koronan kurittaessa toimitusmääriä ja hintoja.

Pakkausmateriaalit kasvatti tulostaan selvästi, kun Biomatriaalit (sellu) ja Paperi menettivät. Ensimmäiseen neljännekseen nähden konsernin tulos säilyi ennallaan. Alkuvuosi on mennyt kuitenkin markkinaodotuksiin nähden hyvin sekä ykkös- että kakkoskvartaalilla.

Yhtiöllä on käynnissä 350 miljoonan euron kulusäästöohjelma vuosille 2019-2021. Ohjelma etenee suunnitellusti. Yhtiö saavutti 105 miljoonan jatkuvien kustannusten säästöt viime vuonna ja odottaa samantasoisia tänä vuonna.

Wood Products -divisioonan Bad St. Leonhardin saha Etelä-Itävallassa valmistaa sahatavaraa, puujalosteita ja CLT:tä. Kuva: Stora Enso Oyj

Lukuisia kasvualueita kuten CLT

Stora Ensolla on absoluuttisesti ja suhteellisesti toimialan isoin tuotekehityspanos. Viime vuonna tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 141 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on käynnissä esimerkiksi 10 miljoonan euron investointi Kotkan Sunilan tehtaalla koelaitokseen, jossa sellunvalmistuksen sivutuotteesta ligniinistä jalostetaan kovahiilipohjaisia anodimateriaaleja. Näitä voidaan käyttää komponenttina litiumioniakuissa.

Yhtiö on tuottanut Sunilassa ligniiniä jo vuodesta 2015, jolloin se rakensi ligniinin talteenottolaitoksen tehtaan vanhaan haihduttamoon. Ligniinillä voidaan korvata fossiilisia ainesosia myös liimojen fenolihartseissa. (lähde: yhtiön tiedote 8/2019)

Stora Ensolla on lukuisia tuotekehitysprojekteja, joissa se pyrkii korvaamaan fossiilisia tuotteita puupohjaisilla uusilla tuotteilla, kuten elintarvike- ja hygieniatuotepakkaukset ja hygieniatuotteet.

Rakentamiseen liittyvä keskeinen investointialue on CLT eli ristiinliimattu puu (cross-laminated timber). Yhtiö kertoi 7.9.20 investoivansa 79 miljoonaa euroa uuden CLT-tuotantolinjan rakentamiseen Tšekin Ždírecin sahalle.

Tämä kasvattaa yhtiön CLT-kapasiteetin 390 000 kuutioon (m3) vuodessa. Nykyiset CLT-tehtaat sijaitsevat Ruotsissa (Gruvö) ja Itävallassa (Ybbs ja Bad St. Leonhard). CLT-massiivipuu korvaa fossiilisia materiaaleja mm. julkisessa ja kerrostalorakentamisessa ja se on helposti kuljetettavissa pitkiäkin matkoja.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen.

🔸🔸

Henri Elon sijoituskirjat alehintaan SalkunRakentajan lukijoille!

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Tuotonarvoitus_Osakesijoittaja_662x479.jpg

Tilaa Henrin yhä saatavilla oleva sijoituskirja Tuoton arvoitus ratkeaa tai Henrin ja Jari Saarhelon uusin Osakesijoittajan maailmanvalloitus, tai molemmat pakettina täältä.

Syötä ALE-koodiksi ”Salkunrakentaja2020” niin saat kirjan/kirjat kotiin toimitettuna: Tuoton arvoitus 15 e, Osakesijoittaja 30 e tai pakettihinta 45 e, ei muita kuluja.

🔸🔸

Tavoitteet ja arvostus

Stora Enson isoihin investointikohteisiin kuuluvat myös sellun keskeiset tuotealueet liukosellu (mm. tekstiileihin), revinnäissellu (mm. vaippoihin), havusellu sekä Brasilian ja Uruguayn eukalyptussellu.

Yhteistä yhtiön investoinneille on luonnollisesti riittävät kannattavuus- ja kasvunäkymät. Investoinnit ovat tällä hetkellä (2019-2020) vuositasolla 650-725 miljoonaa euroa.

Strategiassa tavoitellaan yli 13 prosentin sijoitetun pääoman tuottoa, alle 60 prosentin nettovelkaantumisastetta, alle 2,0:n nettovelkaa suhteessa käyttökatteeseen ja 50 prosentin osinkosuhdetta.

Kannattavuustavoitetta ollaan jäljessä, mutta velkatavoitteessa sisällä tai lähellä tavoitetta, mittarista riippuen. Korollinen nettovelka oli kesäkuussa 3,3 miljardia euroa ja oma pääoma 7,2 miljardia.

Yhtiöllä on 789 miljoonaa osaketta jakautuen vaihdetumpaan R-sarjaan (612,4 milj. kpl) ja äänivaltaisempaan A-sarjaan (176,3 milj. kpl).
Markkina-arvo nykykurssilla (R 13,73 e, A 14,25 e) on 10,9 miljardia euroa.

Osinko oli keväällä alkuperäisen ehdotuksen (0,50 e/osake) sijasta 0,15 euroa, mutta yhtiö antoi hallitukselle valtuuden päättää enintään 0,35 euron osingosta, kun koronapandemian vaikutukset liiketoimintaan selkiintyvät. Vuosi takaperin osinko oli myös 0,50 euroa osakkeelta.

Se tekisi osinkotuotoksi R-osakkeelle tyydyttävän 3,6 prosenttia.
Stora Enson kehitystä tukevat monet megatrendit, kuten keskiluokan ja verkkokaupan kasvu.

Paperin käyttö sen sijaan vähenee, mutta se ei ole enää keskeisin tukijalka.

Riskit ja vastuullisuus

Riskinä on yhä yhtiön avaintuotteiden hintasyklisyys globaaleilla markkinoilla. Vuonna 2019 sekä eri sellutyyppien hinnat että pakkauskartongin hinnat laskivat. Silti yhtiö pystyi kohtalaiseen tulokseen.

Monet muutkin toimijat investoivat kasvualoille, kuten selluun ja pakkauksiin. Siitä huolimatta yhtiön satsaukset tulevaisuuteen ovat voimakkaita ja kiinnostavia. Yhtiö pyrkii jopa 6-8 prosentin kasvuun Paper-divisioonan ulkopuolella.

Stora Enso määrittelee hiilivastuullisuutensa vuositasolla seuraavasti:

  • Omat tuotteet korvaavat fossiilipohjaisia tuotteita, mikä vähentää 20 milj. tonnia (hiilidioksidia).
  • Tuotanto ja arvoketju tuottavat 11 milj. tonnia.
  • Omat metsät ovat hiilineutraaleja ja sitovat 3 milj. tonnia.
  • Tästä seuraa kokonaisilmastohyöty 12 milj. tonnia hiilidioksidia/v.

Stora Enso eroaa UPM:stä paitsi satsaamalla kartonkiin myös omistamalla todella laajasti metsää.

Näin yhtiö pystyy käyttämään enemmän omaa puuta silloin, kun puun hinta on korkea ja vastaavasti ostamaan, kun hinta on edullinen. Yhtiöllä on kaikkiaan 2 miljoonaa hehtaaria metsäomaisuutta (josta valtaosa Ruotsissa), tasearvoltaan 4,6 miljardia euroa.

5 000 euron sijoituksella Stora Enson osakkeisiin sijoittaja omistaa samalla ikään kuin 0,9 hehtaaria metsää Ruotsissa, Suomessa, Uruguayssa, Brasiliassa ja Kiinassa!

Yhtiön metsäomaisuus on arvostettu taseeseen kassavirtamallilla korjuusuunnitelmaan perustuen.

Stora Enso nimitti toimitusjohtajakseen 1.12.2019 lukien ruotsalaisen Annica Breskyn, 45, talon sisältä.

🔸🔸

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

Henrin sijoituskirjojen tilaukset ALE-koodilla ”Salkunrakentaja2020” täältä.

Kommentoi
Ylös
>