Kasvuosakkeet

Uutuuspeli Stranger Things on peliyhtiö Next Gamesin kasvuajuri

Next Gamesin uudessa pelissä on potentiaalia, mutta kassatilanne ja heikko tulevaisuuden näkyvyys lisäävät riskejä.

The Walking Dead –pelistä tunnettu Next Games onnistui vääntämään liiketuloksensa plussalle tammi-kesäkuussa. Oikaistu liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli -1,8 miljoonaa euroa. Tuloskasvu oli odotettua kovempaa, sillä Oikaisematon liiketulos oli -1,6 miljoonaa, kun analyytikot olivat odottaneet -3,3 miljoonan liiketulosta.

”Liiketoimintamme kääntyi kannattavaksi, kiitos The Walking Dead -pelien parantuneen operatiivisen kannattavuuden ja tavoitetasollamme pysyneen kulutason”, kertoo peliyhtiön toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen.

Huuhtasen mukaan Next Games pystyi oleellisesti parantamaan yhtiön kannattavuutta, ja julkaisuliiketoiminta saavutti merkittävän virstanpylvään yltäessään 24 prosentin (12 % edellisenä vuonna) käyttökatetasoon, käyttökatteen ollessa 3,4 miljoonaa euroa.

”Vahvat panostuksemme tuotekehitykseen näkyvät vielä koko yhtiön kannattavuusprofiilissa: tuotekehitysmenot olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2,6 miljoonaa euroa eli 18 prosenttia liikevaihdosta, ja jopa 52 prosenttia henkilöstöstä työskenteli uusien tuotteiden parissa”, Huuhtanen kertoo.

Next Games uskoo pelien julkaisutuominnan katteen parantumiseen

Keskeinen syy onnistuneeseen kannattavuuskäänteeseen on Huuhtasen mukaan yhtiön lisenssipelistrategia: tunnettujen brändien vetovoima tuo peleihin vahvan orgaanisen käyttäjävirran, minkä ansiosta peliyhtiö onnistui houkuttelemaan pelaajia pienemmin käyttäjähankinnan kustannuksin.

”Kehittynyt analytiikkaamme mahdollistaa orgaanisen käyttäjävirran jatkuvan arvioinnin ja pelikohtaisen käyttäjähankinnan kokonaiskustannusten optimoinnin. Tämä näkyy jo julkaistujen peliemme parantuneessa tuloksessa. Molempien The Walking Dead – pelien ARPDAU (tulo päivittäistä käyttäjää kohtaan) on kehitystyön ansiosta noussut tasaisesti, vuoden takaisesta ensimmäisen kvartaalin keskiarvon 0,24 eurosta 0,33 euroon.”

Peliyhtiö nosti näkymiään tälle vuodelle, mutta ei anna ohjeistusta koko vuoden liikevaihdosta.

Next Games odottaa, että sen jo julkaistut The Walking Dead -pelit tuottavat liikevaihtoa tasaisella tai laskevalla trendillä. Saavutetun kannattavuuden parannuksen myötä yhtiö uskoo jo julkaistujen pelien kannattavuuden parantuvan julkaisutoiminnan käyttökatteella mitattuna selvästi vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019, jolloin julkaisutoiminnan käyttökate oli 3,8 miljoonaa euroa.

Yhtiö uskoo myös aloittavansa 1-2 pelin skaalauksen markkinalle vuoden 2020 aikana.

Aiemmin helmikuussa Next Games oli arvioinut liikevaihdon kasvavan maltillisesti vuonna 2020. Tuolloin yhtiö odotti, että sen jo julkaistut pelit tuottavat liikevaihtoa tasaisella tai laskevalla trendillä.

Uusi Stranger Things -peli määrittää kasvun kulmakertoimen

Indersin analyytikko Atte Riikola uskoo, että Next Gamesin ensi vuoden kasvunäkymä lepää pitkälti tämän vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä julkaistavan Stranger Things -pelin harteilla, jonka menestys määrittelee lyhyellä tähtäimellä osakkeen suunnan.

Stranger Things -peli on monentasoisille pelaajille sopiva pulmapeli, jonka visuaalinen maailma on saanut inspiraationsa 80-luvun piirrossarjoista. Next Games uskoo, että pelin mahdollisuudet menestyä ovat entistä paremmat ja että se vetoaa muutoksen myötä yhä laajempaan kohdeyleisöön.

Next Games kertoo puolivuotiskatsauksessaan, että Stranger Things -sarjaan perustuvan pelin kehitys on edennyt suunnitellusti vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

”Peli on ollut raportointikaudella Google Play Early Access -testauksessa valituilla markkinoilla useaan otteeseen. Testauksessa on keskitytty pelin uusimpien ominaisuuksien ja pelikokonaisuuden testaamiseen, ja tulokset ovat olleet lupaavia”, yhtiö toteaa.

Peliyhtiö suunnittelee pelin tuomista markkinoille vaiheittain alkaen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Next Gamesin mukaan testivaihe osoitti, että Stranger Things -pelikokonaisuus toimii parhaiten ilman eri lokaatioihin pohjautuvia tehtäviä. Tästä syystä aiemmin mukana ollut lokaatiotoiminnallisuuksien kehittäminen jätettiin pois ja pelistä tulee Stranger Things -brändille sopivampi visuaalisuuteen keskittyvä pulmapeli. Toiminnallisuuden poistaminen ei aiheuttanut ylimääräisiä investointeja tai viiveitä pelin kehitykseen.

Next Gamesin osake tulee analyytikko Atte Riikolan mielestä tällä hetkellä hinnoitella vielä selvästi alle verrokkiryhmän tason, kun huomioidaan yhtiön pienempi kokoluokka ja merkittävä riippuvuus Stranger Things -pelin menestyksestä.

Strangers Things pelin menestys on vielä kysymysmerkki.

”Pelin julkaisu tulee pitkälti määrittämään yhtiön suunnan, ja siten osakkeen lyhyen aikavälin kehityksen suhteen on piirrettävissä hyvin erilaisia skenaarioita erinomaisten tuottojen ja merkittävän kurssilaskun väliltä”, Riikola toteaa.

Kassatilanne on edelleen haasteellinen

Oman haasteensa tuo myös Next Gamesin kassatilanne. Yhtiön kassavarat laskivat ensimmäisen puolivuotiskauden aikana 6,5 miljoonaan euroon, kun ne vuodenvaihteessa olivat 7,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Next Gamesilla on lisäksi käyttämätön kolmen miljoonan euron luottolimiitti.

”Kassatilanne ei mahdollistaisi merkittäviä etupainotteisia markkinointipanostuksia tulevien pelijulkaisujen suhteen, kun huomioidaan live-pelien laskeva liikevaihtoprofiili ja yhtiön edelleen negatiivinen kassavirta. Next Gamesin mukaan nykyään mobiilipelejä enää harvemmin julkaistaan markkinalle kertaluonteisesti (kuten Our Worldin julkaisu), vaan niitä skaalataan asteittain ylöspäin pelien julkaisun jälkeen tuottamilla kassavirroilla. Tämä pienentää tarvetta etupainotteisille markkinointipanostuksille ja siten madaltaa kassan riittävyyteen liittyviä riskejä Q4:llä julkaistavan Stranger Things -pelin osalta”, Riikola arvioi.

Hyvässä skenaariossa osakkeessa on edelleen merkittävää potentiaalia, mutta heikko näkyvyys ja julkaisuun liittyvät riskit painavat tuotto/riski-suhteen nykyarvostuksella epäsuotuisaksi, Riikola arvioi.

Inderes toistaa osakkeen myy-suosituksen, mutta nosti tavoitehinnan 1,1 euroon aikaisemmasta 0,7 eurosta.

Peliyhtiö Next Games lyhyesti

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys.

Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next
Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Rogue -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös