Rahastotietoa

Pohjoismaat ja Suomi-rahastot ylsivät koviin tuottoihin vuoden aikana

Suomeen rekisteröidyt osakerahastot ovat tänä vuonna menettäneet pääomia. Suunta kuitenkin kääntyi elokuussa selvästi.

Finanssiala kertoo tiedotteessaan, että Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuussa nettomääräisesti yhteensä 343 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta.

Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli Finanssialan mukaan kuun lopussa 122 miljardia euroa.

Osakkeet nousivat jälleen rahastosijoittajien suosioon. Elokuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 370 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 19 miljoonaa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 88 miljoonaa euroa uusia varoja. Eniten lunastuksia tehtiin pitkän koron rahastoista, yhteensä 88 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoista lunastettiin puolestaan 45 miljoonaa euroa.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin kehittyville markkinoille, Pohjois-Amerikkaan ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 313 miljoonaa euroa. Eniten pääomia puolestaan lunastettiin Eurooppaan ja Suomeen sijoittavista rahastoista, yhteensä 55 miljoonaa euroa.

Suomeen ja pohjoismaihin sijoittavat rahastot ovat vuoden aikana olleet ylivoimaisesti tuottavimpia Suomeen rekisteröityjä rahastoja. Suomi-rahastojen tuotto on vuodessa ollut keskimäärin 20 prosenttia ja pohjoismaihin sijoittavien rahastojen tuotto oli peräti 27 prosenttia.

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin euroalueelle luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 8 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 47 miljoonaa euroa.

Osakerahastojen tuotot 12 kk aikana (keskimäärin)

Suomi

Pohjoismaat

Eurooppa

Pohjois-Amerikka

Japani

Tyynenmeren alue

Kehittyvät markkinat

Maailma

Toimialarahastot

20%

27%

2%

9%

7%

10%

-2%

9%

2%

Kommentoi
Ylös
>