Makrotalous

Ekonomisti: Teollisuuden investointiaste on Suomessa selvästi kilpailijamaita alhaisempi

Kone- ja laiteinvestoinneissa kehitys on ollut selvässä laskusuunnassa eikä näköpiirissä ole selvää piristymistä, varoittaa EK:n johtava ekonomisti.

EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen. Kuva: Marjo Koivumäki.
EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen. Kuva: Marjo Koivumäki.

Ensi vuonna uuden ydinvoimalan käynnistäminen voi aiheuttaa selvän piikin kone- ja laiteinvestointeihin. Tuotekehitysinvestointien osalta kehitys on ollut yhä hyvin vaatimatonta eikä näköpiirissäkään ole selvää piristymistä, toteaa Elinkeinoelämän Keskusliiton johtava ekonomisti Sami Pakarinen.

Ekonomistin mukaan investointien osalta seuraavatkin vuosineljännekset pysytään tukevasti pakkasen puolella ja lasku on pikemminkin syvenemään kuin loivenemaan päin.

Miten investointien kasvua pitäisi sitten edistää?

Pakarisen mukaan investointien luonne on usein hyvin pitkäaikainen, joten parhaimmalla tavalla investointeja tuetaan harjoittamalla pitkäjänteistä politiikkaa. Siten uodaan ennakoitavuutta toimintaympäristöön.

Rakentamisessa Suomesta puuttuu Pakarisen mukaan yhä selkeä kaupunkipolitiikka, joka tukee kaupunkiseutujen kasvua.

”Vaikka koronan myötä on ainakin kansainvälisessä mittakaavassa havaittavissa liikehdintää myös kaupunkiseutujen reuna-alueille, ei kaupungistumiskehitys tule isossa kuvassa muuttumaan. Toimiva asuntomarkkina takaa myös ihmisten liikkuvuuden kaupunkiseutujen välillä ja tukee siten työvoiman liikkuvuutta ja työllisyyttä”, ekonomisti muistuttaa.

Teollisuuden investointiaste on Suomessa selvästi matalammalla tasolla verrattuna esimerkiksi Ruotsiin ja Viroon, Pakarinen kertoo.

Julkisen talouden kehno tilanne ei Pakarisen mukaan edistä teollisuuden investointeja.

”Kone- ja laiteinvestointien kannalta Suomen pidemmän aikavälin kilpailukykytekijät ovat avainasemassa. Suomen julkisen talouden heikko kunto on myös huono uutinen investointien näkökulmasta. Julkisen talouden korjaaminen veronkorotuksien avulla on aito uhka pitkän aikavälin investointipäätöksiä harkittaessa. Myös työvoiman saatavuus on keskeisessä roolissa, mutta tähän voidaan vaikuttaa työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä.”

Samat haasteet koskevat myös tuotekehitysinvestointeja.

”Pitkäjänteisellä politiikalla ja rahoituksella tulisi tukea investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen. TKI-investoinneilla on suuri merkitys tuottavuuskasvuun. Koronaviruksen myötä digitalisaatio voimistuu, joka voi osaltaan kiihdyttää TKI-investointeja”, Pakarinen kertoo.

Suomessa talouspoliittinen keskustelu on Pakarisen mukaan pyörinyt paljon työllisyyden ja julkisen velkaantumisen ympärillä. Työllisyydellä paikataan ennen kaikkea heikkoa julkista taloutta, mutta investoinneilla sen sijaan luodaan kestävää kasvua ja tuetaan talouskasvun kannalta olennaista tuottavuuden kehitystä.

”Julkisen velkaantumisen osaltakin tulisi huomioida, että vierasta pääomaa käytettäisiin ennen kaikkea investointien tukemiseen ja osaamispääoman kasvattamiseen pysyvien menolisäysten sijaan”, Pakarinen esittää.

Lähitulevaisuudessa Suomen investoinneilla näyttää olevan edessä vaikea jakso.

”Mutta hieman pidemmällä aikavälilläkään kuva ei ole ruusuinen. Pitkäjänteistä ja Suomen pitkän aikavälin edun mukaista politiikkaa tarvitaan nopeasti. Tämä vahvistaisi luottamusta Suomeen investointiympäristönä”, ekonomisti varoittaa.

Kommentoi
Ylös
>