Talouden trendit

Yrityskauppojen arvo romahti – yritykset hakevat kasvua nyt pienemmällä riskillä

Yritysjohtajien mielestä taantumat ovat hyviä tilaisuuksia luoda arvoa yritysjärjestelyillä.

Yrityskauppojen määrä ja arvo ovat laskeneet rajusti tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin laajan raportin mukaan Suomessa tehtyjen kauppojen arvo laski koronapandemian myötä jopa muuta maailmaa voimakkaammin. Verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, yrityskauppojen arvo laski Suomessa vuoden alkupuoliskolla peräti 84 prosenttia huppuvuodesta 2019.

Elpymistä on kuitenkin jo havaittavissa myös yrityskaupoissa. Lisäksi kasvua haetaan nyt pienemmällä riskillä yhteisyrityksistä ja alliansseista.

BCG:n raportti perustuu data-aineistoon, joka käsittää tiedot globaalisti vuosina 1990–2020 solmituista noin 180 000 yhteisyrityksestä ja allianssista, sekä vuosina 1980–2020 solmituista yli 810 000 yrityskaupasta.

Selkeä nousu yrityskauppojen arvossa taittui Suomessa jo viime vuonna, mutta tänä vuonna koronapandemia hiljensi yrityskaupat lähes täysin. Kun viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla yrityskauppojen arvo oli Suomessa vielä 7,3 miljardia, tämän vuoden vastaavana aikana arvo oli ainoastaan 1,2 miljardia. Kauppojen arvo laski siis peräti 84 prosenttia kun vuotta 2019 värittäneet isot kaupat, kuten esimerkiksi Metson ja Outotecin fuusio ja Telenorin DNA kauppa, jäivät tekemättä.

Kauppoja oli myös määrällisesti vähemmän. Viime vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna yrityskauppojen määrä laski Suomessa 40 kaupalla 118:een kauppaan. Yhdenkään suomalaisyrityksen alkuvuoden kauppa ei mahtunut Pohjoismaiden 10 suurimman kaupan joukkoon.

Pohjoismainen suurin yrityskauppa ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli Adevintan tekemä eBay-Classifieds-akvisitio.

”Kuten aiemmissakin kriiseissä, yrityskaupat toipuvat pohjalta suhteellisen nopeasti. Osoituksia tästä ovat muun muassa Ahlstrom-Munksjöstä hiljattain tehty ostotarjous sekä Altian ja Arcuksen eilen julkistama yhdistyminen. Kevään kriisissä yrityskaupat sukelsivat jopa pahemmin kuin vuosien 2008–2009 taantumassa, mutta ovat kesäkuusta alkaen osoittaneet myös nopeampaa elpymistä kuin edellisessä kriisissä, sanoo BCG:n Suomen toimiston johtaja ja osakas Teemu Ruska.

BCG:n raportissa arvioidaan kuitenkin, että jos laajoja koronarajoituksia jouduttaisiin ottamaan uudelleen käyttöön, yrityskauppojen elpyminen todennäköisesti hidastuisi. 

Yrityksissä nähdään houkuttelevia mahdollisuuksia

BCG:n raportti käsittää tiedot lähes miljoonasta yrityskaupasta, yhteisyrityksestä ja allianssista useilta vuosikymmeniltä. Määrällisten analyysien lisäksi BCG kysyi yrityskauppoja solmivilta yritysjohtajilta ympäri maailma heidän näkemyksiään tilanteesta.

Lähes kaksi kolmasosaa kyselyiden vastaajista ei odota kauppojen määrän ja arvon elpyvän täysin ennen ensi vuotta. Vastaajat sanoivat kuitenkin näkevänsä houkuttelevia mahdollisuuksia. Noin 75 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että taantumat ovat yhtä hyviä tai jopa parempia tilaisuuksia luoda arvoa yritysjärjestelyillä kuin niin sanotut normaalit olosuhteet.

­”Rohkeus on selvästi etu, jos ostajan tase on vahva. Tutkimuksemme on osoittanut, että paitsi oman ydinliiketoiminnan konsolidointi kriisin iskiessä, myös yrityksen ostaminen oman ydinliiketoiminnan ulkopuolelta taantuman aikana on monesti onnistunut”, Ruska sanoo.

Vaihtoehtoiset sopimusrakenteet ja allianssit yhä suositumpia

Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten pandemia voi vaikuttaa yrityskauppoihin tulevina vuosina. Koska pandemia on vahvistanut megatrendejä, kuten analytiikan ja automaation merkitystä, monien yritysten on saatava nopeasti uusia osaajia ja uutta kapasiteettia. Tämä lisää osaltaan painetta paitsi perinteisiin yrityskauppoihin myös vaihtoehtoisiin sopimusrakenteisiin.

Suosittuja vaihtoehtoja yhdistymiselle onkin hankkia vähemmistöosuuksia muiden yritysten osakekannoista tai kuten perustaa yhteisyrityksiä, strategisia alliansseja tai panostaa pääomasijoittamiseen.

Raportin mukaan yhteisyritysten ja allianssien solmiminen kasvattaa selvästi yritysten tuottoa, mutta pidemmän aikavälin arvonluonti on haastavampaa. Parin vuoden päästä enää alle puolet kaikista yhteisyrityksistä ja alliansseista luo oman alansa keskiarvoa suurempaa tuottoa.

”On kuitenkin selvää, että vaihtoehtoiset kauppamallit eivät ole ohimenevä ilmiö, vaan niistä on tullut tärkeä keino luoda arvoa. Viime vuonna maailmassa solmittiin ennätysmäärä yhteisyrityksiä ja alliansseja, joista iso osa ohjelmisto- ja IT-yrityksissä sekä terveydenhuollon laitteita ja palveluita tuottavissa yrityksissä. Tämä osoittaa, että näiden sopimusten kimmokkeena ovat usein teknologiahyödyt ja yrityksen ekosysteemien kehittäminen”, Ruska sanoo.

BCG:n viisi neuvoa vaihtoehtoisiin sopimuksiin

1.     Tee pitkän aikavälin suunnitelma vaihtoehtoisille sopimuksille, jotka edistävät yrityksen strategiaa.

2.     Tee sopimukset erittäin huolellisesti. Vaihtoehtoisen sopimuksen taloudelliset panokset ovat yrityskauppaa pienemmät, mutta ne vaativat silti samanlaista tarkkuutta.

3.     Määritä jo ennen sopimuksen solmimista, millä kokoonpanolla yhteisyritystä tai allianssia johdetaan.

4.     Käytä järjestelyissä apuna asiantuntijoita, joilla on kokemusta vaihtoehtoisista sopimuksista.

5.     Luo läpinäkyvät kannustinjärjestelmät vaihtoehtoisten sopimusten tärkeimmille päätöksentekijöille.

Kommentoi
Ylös
>