Käänneyhtiöt

Kääntyykö velkainen Tulikivi vihdoin?

10 vuotta korpivaellusta Pohjois-Karjalassa ja Kainuun korvessa, tulos tappiolla, velkaisuus puiden latvoissa. Nyt on käänteen merkkejä on ilmassa.

Tulikiven Kivikylä Juuassa 6-tien varrella. Alueella myös Tulikivi-studio, Kivikeskus (kuvassa vasemmalla) sekä Vuolukivimuseo (studio avoinna säännöllisesti, museo tarpeen mukaan). Kuva: Sarimedia Oy

Kuukauden osake: Tulikivi

10 vuotta korpivaellusta Pohjois-Karjalassa ja Kainuun korvessa, tulos tappiolla, velkaisuus puiden latvoissa. Nyt on käänteen merkkejä on ilmassa.

Perinteikkään vuolukivitakkojen valmistajan Tulikiven lähimenneisyys ei ole ruusuinen. Osakekurssi on menettänyt arvostaan kymmenessä vuodessa 90 prosenttia.

Tulikiven markkina-arvo vuoden 2010 lopussa oli 43 miljoonaa euroa ja osakekurssi 1,16 euroa.

Tällä hetkellä Tulikiven A-sarjan osakekurssi on 0,13 euroa. Yhtiöllä on 52,2 miljoonaa A-osaketta ja 7,68 miljoonaa äänivaltaista K-osaketta. Yhteensä nämä tekevät 59,75 miljoonaa osaketta (ilman omia osakkeita).

Markkina-arvo on vastaavasti 7,8 miljoonaa euroa.

Tulikiven historia kaikkiaan on vertaansa vailla. Pohjois-Karjalan Juuassa, jossa Tulikiven pääkonttori sijaitsee, on louhittu vuolukiveä jo yli sata vuotta sitten. Toiminnan käynnisti uudelleen Reijo Vauhkonen 1980-luvun alussa perustamalla Tulikiven.

Parhaimmillaan yhtiön luvut olivat vuonna 2006: liikevaihto 82 miljoonaa ja markkina-arvo 130 miljoonaa euroa. Samaisena vuonna yhtiö hankki 13 miljoonalla pienemmän kilpailijansa, kaakeliuuni- ja keramiikkavalmistaja Kermansaven (liikevaihto 16 milj. e).

Tulikiven liikevaihto säilyi pitkästä aikaa vuonna 2019 ennallaan ja oli 28,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku 2016-2018 oli tasolla 2-5 prosenttia per vuosi. Liiketulos oli yhä 2019 tappiolla 2,7 miljoonaa euroa.

Kun katsotaan alkuvuoden 2020 lukuja, liikevaihto oli edellisvuoden tasolla 13,1 miljoonassa (1-6/19: 13,3), mutta liiketulos parani nollaan oltuaan vuosi sitten samalla jaksolla -0,4 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli nyt vastaavasti -0,4 miljoonaa (1-6/19: -0,8).

Tulikiven kilpailija NunnaUuni, sekin Pohjois-Karjalasta, on myös kärsinyt liikevaihdon laskusta, tappiollisuudesta sekä heikentyneestä omavaraisuudesta. Sen luvut viime vuonna olivat: liikevaihto 4,8 miljoonaa ja liiketulos -0,6 milj. e.

Tappiollisuus syönyt tasetta

Tulikiven iso ongelma on yhä velkaisuus. Positiivista on tavallaan se, että viime vuosien tappiollisuus ei ole enää lisännyt Tulikiven korollista velkaa, mutta se on syönyt omia pääomia.

Sijoittajan pitää aina olla varuillaan, kun emoyhtiö on menettänyt oman pääomansa. Ote Tulikiven tammi-kesäkuun raportista:

Emoyhtiön oma pääoma on katsauskauden lopussa 0,0 miljoonaa euroa (konsernissa 7,3 miljoonaa euroa) ja osakepääoma 6,3 miljoonaa euroa (konsernissa 6,3 miljoonaa euroa).

Yhtiön ulkopuolinen asiantuntija on laatinut Suomussalmen koneiden käyvästä arvosta arvostuslaskelman, jonka mukaan Suomussalmen tehtaan koneiden ja kaluston todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus on 1,3 miljoonaa euroa.

Tämä on mahdollista huomioida osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n 2 momentissa mainittuna oman pääoman lisäyksenä, jolloin oman pääoman mahdollista negatiivisuutta ei merkitä kaupparekisteriin.

Konsernin positiivinen 7,3 miljoonan euron oma pääoma nostaa osakekohtaisen oman pääoman 0,12 euroon. Rahoitusongelmien vuoksi yhtiö teki viime vuoden lopulla velkojiensa kanssa rahoitussopimuksen, jonka mukaan korolliset velat erääntyvät helmikuun 2021 loppuun mennessä.

Yhtiö neuvottelee paraikaa loppuvuoden 2020 aikana velkojiensa kanssa tulevien vuosien lyhennysohjelmasta ja rahoituksen ehdoista.

Korollista nettovelkaa oli kesäkuun lopussa 15 miljoonaa euroa (korollinen velka 16, likvidit varat 1,0). Nettovelan suhde omaan pääomaan on 206 % eli korkea. Nettorahoituskulut vuoden alkupuoliskolla olivat 0,4 miljoonaa, eli korkotaso on karkeasti 5 %. Yhtiöllä ei ole merkittäviä IFRS 16 -vuokrasopimusvelkoja.

Uudet mallistot ja kotoilubuumi avittavat

Velkaongelma on ehdottomasti Tulikiven isoin haaste. Positiivisia merkkejä on silti useita, ote puolivuotiskatsauksesta 21.8.20:

Covid-19-pandemia on lisännyt kuluttajien kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa. Se on kesän aikana lisännyt kuluttajien kiinnostusta Tulikivi-tuotteisiin ja vahvistanut liiketoiminnan näkymiä alkusyksylle.

Edelleen toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen kirjoittaa katsauksessa:

Onnistuneen toisen vuosineljänneksen myötä alkuvuoden liiketulos nousi positiiviseksi. Covid-19- pandemia aiheutti toisella vuosineljänneksellä poikkeuksellista kysyntävaihtelua. Huhtikuussa covid-19-pandemia ja sen mukanaan tuomat rajoitustoimet alensivat tilausvirtaa erityisesti Keski-Euroopan maista.

Kotimaan sekä viennin tilausvirta elpyi kuitenkin toisen vuosineljänneksen aikana ja liikevaihto saavutti lähes edellisen vuoden tason. Toisella vuosineljänneksellä myyntikate parantui hinnankorotusten ja tuottavuuden parannustoimenpiteiden ansiosta. Kiinteiden kulujen säästöt toteutuivat ennakoidusti toisella vuosineljänneksellä.

Nämä kaikki ovat huomionarvoisia havaintoja, kun kyseessä on ongelmista kärsinyt yhtiö. Tulikivi sai tilauksia huhti-kesäkuussa 7,1 miljoonalla eurolla (4-6/19: 7,0).

Yhtiöllä on säästöohjelma ja kaksi elinkaarensa alussa olevaa tärkeää takkamallistoa Karelia ja Pielinen, joten isot takkainvestoinnit ovat takanapäin. Uudet mallistot ovat lisänneet jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa myös Keski-Euroopassa.

Silti viennin liikevaihto laski alkupuoliskolla lievästi 7,5:stä 7,2 miljoonaan euroon ja vastasi 55 % koko myynnistä. Suurimmat vientimaat olivat Saksa, Venäjä, Ruotsi, Ranska ja Tanska. Saksassa ja Venäjällä liikevaihdon ja markkinaosuuden kehitys jatkui olosuhteisiin nähden vahvana.

Kotimaassa tulisijamyyntiä kasvatti saneerausmyynti ja uudistuneet mallistot sekä saunojen ja sisustuskiven myynti.

Tämä on juuri sitä koronan myönteistä vaikutusta, josta kirjoitimme maaliyhtiö Tikkurilan kohdalla 13.8. Ihmisillä on aikaa satsata koteihinsa ja mökkeihinsä.

Karelia- ja Pielinen-takkamallistojen tuotteet pohjautuvat moderniin skandinaaviseen muotoiluun ja uuteen vuolukiven pintakäsittelytekniikkaan. Pielinen-malliston tuotteet ovat kompakteja ja helposti asennettavia. Ne soveltuvat erityisen hyvin Keski-Euroopan markkinoille sekä sellaisille markkinoille, joissa varaavien uunien tuntemusta ei ole. – puolivuosikatsaus 21.8.20

Tulikiven avolouhos Juuan Nunnanlahdessa, jonne on vapaa pääsy katsomaan osana perinnepolkua Tulikiven Kivikylästä käsin. Kuva: Sarimedia Oy

Isot ajurit ja faktori X ovat Tulikiven puolella

Tulikivi hyötyy sähkön hinnan noususta, josta kirjoitimme (30.7. ja 3.8.) sähkönsiirtohintojen jo tapahtuneen tasokorotuksen osalta.

Tulikivi on saanut hinnankorotuksiaan läpi 2019-2020 ja toisaalta karsinut toimitilojaan ja siten mm. vuokrakulujaan eri toimipisteissä. Konserni työllisti alkuvuonna 177 henkilöä (1-6/19: 183).

Yhtiötä seuraava ja alaa tunteva lähde muistuttaa, että Tulikivi maksaa vuokraa enää myymälä-studioistaan pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Juuassa, ja että yhtiöllä on koko maan kattava jälleenmyyjäverkosto, jollaista ei muilla alan toimijoilla Suomessa ole.

Yhtiöllä on myös vähennyskelpoisia tappioita verotuksessa.

Edelleen yhtiö kirjaa niin vuosikertomuksessaan kuin elokuun raportissaan, kuinka tulisijamarkkinat ovat Suomessa muutostilassa. Ote ovk 21.8.20:

EU:n Rakennustuoteasetus tulee voimaan 1.1.2022, jonka myötä tulisijojen päästömääräykset yhtenäistyvät ja kiristyvät Euroopassa. Tulikivi voi hyötyä muutoksesta, koska Tulikiven teknologia täyttää jo alalle tulevat vaatimukset. Muutoksen yhteydessä myös Suomen päästövaatimukset tehdasvalmisteisille tulisijoille kiristyvät Keski-Euroopan tasolle.

Sitten ne potentiaaliset X-muuttujat. Parhaimmassa tapauksessa ne tai jokin niistä voivat kääntää Tulikiven sijoitusyhtälön ylösalaisin – korpivaelluksen kohti avarampia Pielisen selkiä.

Vaikka sijoittajan pitää kiinnittää huomiota vakavaan velkaongelmaan, yhtä lailla myönteisenä merkkinä on perusliiketoiminnan positiivinen vire niin tuotto-, kulu- kuin mallistopuolella.

Tulikivellä on kivivarantoja yhteensä 12,8 milj. m3. Tutkitut esiintymät sijaitsevat Nunnanlahdessa, Kuhmossa, Paltamossa ja Suomussalmella. Keväällä ilmestyneen vuosikertomuksen 2019 mukaan ”tällä hetkellä” vuolukiveä louhitaan ja tuotteita valmistetaan sekä Nunnanlahdessa (Juuka) että Suomussalmella.

Kiintoisin tutkittavana oleva esiintymä on Suomussalmen talkkivarannot. Tätä varten yhtiö kertoi maaliskuussa perustavansa Nordic Talk Oy:n. Ote ovk 21.8.20:

Yhtiön tavoitteena on Tulikiven Suomussalmen kaivospiiriin kuuluvien talkkivarantojen teollinen hyödyntäminen. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Suomussalmen talkkihankkeen feasibility study, jonka tarkoituksena on tarkentaa hankkeen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten.

Lähteen mukaan varantoa ollaan ilmeisesti myymässä suoraan tai se viedään eteenpäin perinteisellä hankeyhtiömallilla, jolloin se olisi kirjattavissa taseeseen yhteistyökumppanin tullessa mukaan.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen.

??

Henri Elon sijoituskirjat alehintaan SalkunRakentajan lukijoille!

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Tuotonarvoitus_Osakesijoittaja_662x479.jpg

Tilaa Henrin yhä saatavilla oleva sijoituskirja Tuoton arvoitus ratkeaa tai Henrin ja Jari Saarhelon uusin Osakesijoittajan maailmanvalloitus, tai molemmat pakettina täältä.

Syötä ALE-koodiksi ”Salkunrakentaja2020” niin saat kirjan/kirjat kotiin toimitettuna: Tuoton arvoitus 15 e, Osakesijoittaja 30 e tai pakettihinta 45 e, ei muita kuluja.

??

Ja ne muut potentiaaliset faktori X:t.

Yhtiöllä on kokenut toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen ja hallitus. Hallitusta vetää niinikään kokenut asianajaja Jyrki Tähtinen, jolla on kokemusta vaativista yritysjärjestelyistä.

Hallituksen jäsen, kauppatieteen ja taiteen tohtori Jaakko Aspara osti vastikään 200 000 osaketta (tiedote 29.9.20). Suurin osa hallituksen jäsenistä omistaa yhtiön osakkeita joko huomattavasti tai merkittävästi.

Tulikivi olisi nykyhinnalla suupala vähänkään isommalle toimijalle. Velaton hinta 8 miljoonan markkina-arvolla ja 15 miljoonan nettoveloilla on 23 miljoonaa euroa. Bonuksena tulevat mittavat vuolukivi- ja talkkivarannot.

Potentiaalisia ostajia voisivat olla norjalainen Jøtul, ruotsalainen Nibe – miksei myös suomalainen Harvia.

Tulikivi ja Jøtul aloittivat alkuvuonna yhteistyön, tavoitteenaan tarjota asiakkaille monipuolisempi valikoima ympäristöystävällisiä ja vastuullisesti tuotettuja tulisijoja Tulikivi-studioissa Suomessa. (tiedote 12.3.20)

Tulikivi ei kuitenkaan ole millä tahansa ehdoin myynnissä. Toisaalta, kukaan ostajista ei halua ostaa uutta 10-15 vuoden korpivaellusta sen enempää bisnekseensä kuin sijoittajamielikuvaansa.

??

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

Henrin sijoituskirjojen tilaukset ALE-koodilla ”Salkunrakentaja2020” täältä.

Kommentoi
Ylös
>