Yritysuutiset

Lääkeyhtiö Orion osoitti koronakestävyytensä

Orionin kolmannen vuosineljänneksen tuloskehitys oli odotettua parempaa.

Orion antoi jo tiistaina ennen tämän päivästä tulosraportin julkistusta positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö parantaa 8.7. julkaistua koko vuodelle 2020 annettua näkymäarviota sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta. Vuoden 2020 liikevaihdon lääkeyhtiö arvioi nyt olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019 tai kasvavan hieman vuodesta 2019. Liikevoiton yhtiö arvioi kasvavan tai kasvavan selvästi vuodesta 2019.

Aiemmin heinäkuussa yhtiö oli arvioinut, että vuoden 2020 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2019 (liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa) ja liikevoitto kasvaa hieman tai kasvavaa vuodesta 2019.

Orionin mukaan tehohoitorauhoite Dexdorin koko vuoden kansainvälinen myynti tulee koronapandemian vuoksi olemaan selvästi vuoden alussa arvioitua suurempi. Maaliskuussa koettu geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden kysyntäpiikki on odotetusti tasaantunut vuoden kuluessa, mutta joidenkin tuotteiden koko vuoden myynti tulee kuitenkin olemaan vuoden alussa arvioitua suurempi.

Lisäksi riski tuotteiden heikommasta saatavuudesta vuoden 2020 aikana koronapandemian vuoksi on pienentynyt merkittävästi.

Koronapandemian vuoksi Orionin liiketoiminnan kulut tulevat koko vuoden osalta olemaan aiemmin arvioitua alemmat.

Uusi näkymäarvio olettaa, että Orionin oma tuotanto pystyy koronapandemiasta huolimatta toimimaan normaalisti myös loppuvuoden ajan. Tämä edellyttää muun muassa, että työntekijöiden suojaamisessa onnistutaan jatkossakin siten, että sairauspoissaolot eivät kasva olennaisesti, suojavarusteita, lähtöaineita, puolivalmisteita ja materiaaleja on saatavilla ja että logistiikkaketjut toimivat riittävän hyvin.

Kolmannella vuosineljänneksellä Orionin liikevaihto laski 250 miljoonaan euroon edellisvuoden vajaasta 284 miljoonasta eurosta. Liikevoitto nousi 65,1 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten kolmannella kvartaalilla oli 90,7 miljoonaa euroa. Viime vuoden korkea tulos johtui ennen kaikkea 45 miljoonan euron etappimaksusta.

Sekä liikevaihto että liikevoitto ylittivät analyytikoiden konsensusodotukset. Konsensusodotus kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdolle oli hieman alle 246 miljoonaa euroa ja liikevoitolle hieman alle 52 miljoonaa euroa.

Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen kertoo, että lääkeyhtiön koko alkuvuoden tammi­syyskuun 2020 liikevaihto kasvoi hieman ja liikevoitto selvästi vertailukaudesta. Kaikki raportointiyksiköt kasvattivat liikevaihtoaan.

”Osa liikevaihdon kasvusta selittyy COVID-19-pandemian aiheuttamasta lääkkeiden voimakkaasti lisääntyneestä kysynnästä maalis–huhtikuussa kaikilla markkinoilla. Monien tuotteiden kohdalla kysyntäpiikin vaikutukset ovat kuitenkin ennakoidusti toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana tasaantuneet. Lisäksi pandemian aiheuttamat häiriöt joidenkin tuotteiden saatavuudessa ovat olleet aiemmin ennakoitua vähäisempiä”, Lappalainen toteaa.

Lappalainen selventää myös koko alkuvuoden hyvän tuloskehityksen taustoja.

”Orionin tuotantolaitosten korkea käyttöaste ja hävikin pieneneminen toiminnan jatkuvan kehittämisen seurauksena sekä myynnin suosiollinen katerakenne paransivat bruttokatetta vertailukaudesta. Liiketoiminnan kulut puolestaan ovat olleet COVID-19-pandemiasta johtuen vertailukautta pienemmät, kun esimerkiksi matkustaminen on vähentynyt merkittävästi. Näistä syistä sekä liikevaihdon kasvusta johtuen liikevoittomme tammi–syyskuussa 2020 kasvoi selvästi.”

Kommentoi
Ylös
>