Yritysuutiset

Lassila & Tikanoja nostaa vuoden 2020 tulosohjeistusta

Kiertotalousyhtiö Lassila & Tikanoja julkisti positiivisen tulosvaroituksen.

Lassila & Tikanojan tammi-syyskuun 2020 alustava liikevaihto oli 552 miljoonaa euroa, alustava liikevoitto 18,3 miljoonaa euroa ja alustava oikaistu liikevoitto 29 miljoonaa euroa.

Yhtiö pitää liikevaihtoennusteensa ennallaan ja nostaa liikevoittoennusteensa vaihteluväliä. Vuoden 2020 liikevaihdon yhtiö arvioi nyt laskevan vertailukaudesta ja oikaistun liikevoiton olevan 35-43 miljoonaa euroa. Vuosi sitten se oli 40,5 miljoonaa euroa.

Aiemmin puolivuosikatsauksessa L&T oli arvioinut, että koko vuoden liikevaihto laskee vertailukaudesta ja liikevoitto on 30-40 miljoonaa euroa (40,5) ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyvää tulosvaikutusta.

Lassila & Tikanoja on ottanut syyskuussa 2020 käyttöön oikaistun liikevoiton uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Oikaistun liikevoiton laskentaan eivät sisälly olennaiset liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut, liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot ja liiketoimintojen lopettamisista aiheutuneet kulut.

Liikevoiton ja oikaistun liikevoiton erona tammi-syyskuussa 2020 on Venäjän liiketoiminnan alasajoon liittyvä 10,4 miljoonan euron kulukirjaus sekä liiketoimintojen yhtiöittämisen valmistelusta aiheutuneet 0,3 miljoonan euro kulut. Liiketoimintojen yhtiöittämisestä aiheutuneet kulut liittyvät tammikuussa 2020 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä tiedotettuun suunnitelmaan yhtiöittää Lassila & Tikanojan liiketoiminnat omiksi juridisiksi yhtiöiksi 1.1.2021 alusta alkaen.

Liikevoiton ja oikaistun liikevoiton erona tilikaudella 2019 on L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin positiivinen 4,5 miljoonan euron tulosvaikutus.

L&T on pystynyt sopeuttamaan toimintaansa muuttuneeseen markkinatilanteeseen ja asiakastarpeisiin

Koronaviruspandemia on vaikuttanut kaikkiin Lassila & Tikanojan liiketoimintoihin ja palveluiden kysyntä on ollut paikoin vaikeasti ennustettavaa. Yhtiö on pystynyt sopeuttamaan palvelutuotantoaan ja tarjoomaansa muutoksiin asiakastarpeissa ja markkinassa. Alkuvuodesta siirtyneet teollisuuden vuosihuoltotyöt on saatu toteutettua suunnitellussa laajuudessa kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Uusi näkymäarvio olettaa, että Lassila & Tikanojan palvelutuotanto jatkuu koronaviruspandemiasta huolimatta nykyisellä tasollaan.

Analyytikoiden 0,41 euron osakekohtaisella tämän vuoden tulosennusteella L&T:n P/E-kerroin on nyt hieman alle 32x. Osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan ensi vuonna lähes kaksinkertaiseksi, 0,8 euroon osakkeelta. Yhtiö on hyvä osingon maksaja ja odotettu osinkotuotto on yli 7,0 prosenttia.

Lassila & Tikanoja julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2020 tiistaina 27.10.2020.

Kommentoi
Ylös
>