Makrotalous

PTT ennustaa: Suomen metsäteollisuudessa tapahtuu suuri muutos

Kartonki on korvaamassa paperin tärkeimpänä metsäteollisuuden vientituotteena.

Metsäyhtiö UPM:n päätös sulkea Kaipolan tehdas on seurausta globaaleista rakenteellisista muutosvoimista, joiden suunta on vääjäämätön. Digitalisaatio etenee ja sanomalehtipaperin kysyntä laskee.

Luonnonvarakeskuksen mukaan alkuvuoden metsäteollisuuden työtaistelut, koronapandemian myötä vaimentunut viennin kysyntä ja paperikoneiden sulkemiset supistavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2020. Luken mukaan kartonki on nousemassa paperin ohi Suomen tärkeimmäksi metsäteollisuustuotteeksi.

Samaan johtopäätökseen on tullut myös Pellervon taloustutkimus PTT.

Paperin kysyntä ja vienti laskevat edelleen, mutta kartonki ja sellu kannattelevat kemiallista metsäteollisuutta, PTT toteaa tuoreessa metsäalan ennusteessaan. Myös PTT:n mukaan kartonki onkin nousemassa metsäteollisuuden tärkeimmäksi vientituotteeksi.

”Paino- ja kirjoituspaperien kapasiteettia on suljettu ja lisää tullaan sulkemaan. Tällä tavoin suomalainen teollisuus sopeutuu globaalin kulutuksen muutokseen, jossa kartonkien ja esimerkiksi pehmopapereiden merkitys korostuu”, tiivistää metsäekonomisti Marjo Maidell.

Eri teollisuudenaloilla ja tuotteissa näkymät ovat lähiaikoina hyvin vaihtelevia. PTT:n mukaan kaikkiaan tänä vuonna Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo laskee 16 prosenttia edellisvuodesta PTT:n ennusteessa seurattujen tuotteiden osalta.

”Koronakuoppaa graafisten papereiden viennissä ei voi nopeasti täyttää muilla tuotteilla. Tuotannon muutokset eivät tapahdu hetkessä, ja pehmopaperit kannattaa jatkossakin valmistaa lähellä kuluttajaa. Pidemmällä aikavälillä viennin arvoon vaikuttaa se, missä määrin tuotekehitys johtaa puupohjaisten tuotteiden teolliseen tuotantoon Suomessa”, sanoo Maidell.

Suomen kilpailuasemaa heikentää korkeana säilynyt tuhopuun määrä erityisesti Keski-Euroopassa ja Ruotsissa, ja euron vahvistuminen dollariin nähden vasten rasittaa jonkin verran selluteollisuutta. Toisaalta Ruotsin kruunun vahvistuminen tasoittaa mekaanisen metsäteollisuuden kilpailutilannetta, PTT arvioi.

Euroopan graafisten papereiden kysyntä on kokenut selvän tiputuksen, koska koronarajoitukset lisäsivät etätyötä sekä verkkouutisten lukemista ja koulut suljettiin. Epidemian kiihtyminen syksyllä heikentää kulutuksen palautumista, ja PTT:n mukaan paperin vientimäärä laskeekin peräti 25 prosenttia tänä vuonna.

Tänä vuonna Oulussa sulkeutuu kaksi hienopaperikonetta ja on todennäköistä, että ensi vuonna poistuu Kaipolan tehtaan myötä kolme sanomalehtipaperia ja päällystettyä mekaanista painopaperia valmistavaa konetta. Suomen graafisten papereiden kapasiteetti vähenisi näiden sulkemisten myötä reilun neljänneksen. 

Sen sijaan kartongin kysyntään korona on vaikuttanut vaihtelevasti. PTT:n mukaan elintarvikepakkausten kysyntä on kasvanut ja niin sanottujen ylellisyystuotteiden pakkausten kysyntä laskenut. Suomen tuotantoa ylläpitää hygieniavaatimuksiltaan tiukoissa elintarvike- ja lääkepakkauksissa tarvittavan kartongin kysyntä. Kartonginviennissä tilanne onkin ollut hyvä.

Oulussa tämän vuoden lopulla käynnistyvän kraftlinerin valmistuksen myötä kartongin ensi vuoden vientimäärä nousee noin yhdeksällä prosentilla. Lisäksi kotitalouksien kulutuksen uskotaan virkistyvän ensi vuonna, jonka myötä vientihinta hieman nousee, PTT toteaa.

Sellua vietiin PTT:n mukaan Suomesta vuonna 2019 ennätykselliset 4,5 miljoonaa tonnia. Sellun kysyntää on nyt kasvattanut pehmopaperien ja kartongin kysynnän kasvu. Toisaalta taas sitä on vähentänyt graafisten paperien lasku. Vientimäärä jääkin viime vuodesta vain vähän, mutta hinta putoaa selvästi alemmaksi, PTT ennustaa.

Kommentoi
Ylös
>