Talouden trendit

Metsäteollisuus luopuu keskitetyistä työehtosopimuksista – STTK: merkitsee enemmän työehtojen sanelua

Työmarkkinaosapuolet ovat kommentoineet laajasti Metsäteollisuus ry:n historiallista päätöstä.

Työmarkkinoilla on osattu odottaa, että jokin työnantajaliitto irtautuu valtakunnallisista keskitetyistä työehtosopimuksista.

Nyt sellainen päätös tuli, metsäteollisuudesta.

Metsäsektorin työntantajajärjestö Metsäteollisuus ry kertoi eilen sen hallituksen päätöksestä irtautua työehtosopimustoiminnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle.

”Rakennamme uutta sopimisen kulttuuria, koska haluamme, että Suomi ja suomalainen metsäteollisuus menestyvät myös tulevaisuudessa. Toimialan erilaisten ja erilaisessa tilanteessa olevien yritysten tarpeisiin pystytään nykyistä paremmin vastaamaan yritys- ja tuoteryhmätason työehdoilla, Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja”, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Metsäteollisuus ry:n mukaan yritykset voivat tulevaisuudessa sopia yhdessä henkilöstönsä kanssa palkoista, työvuoroista ja kaikista sellaisista työehdoista, joista sopimista ei ole lailla rajoitettu. Yritykset suunnittelevat ja rakentavat uudenlaiset sopimisen tavat omista lähtökohdistaan ja kunnioittavat henkilöstönsä oikeutta järjestäytyä omista lähtökohdistaan.

Valtakunnallinen sopiminen ei vastaa yksittäisten yritysten tarpeita

Työntekijöiden järjestäytymisvapauteen tai ammattiyhdistystoimintaan uudistus ei vaikuta.

”Metsäteollisuuden henkilöstö on sitoutunutta ja ammattitaidoltaan maailman huippuluokkaa. Yrityksissä ja tehtaiden porttien sisällä ymmärretään parhaiten liiketoiminnan tilanne, ja osataan siihen vastata”, Hämälä korostaa.

Uudistuksen taustalla on Metsäteollisuus ry:n pitkäaikainen tavoite työehtosopimusten rakenteellisesta kehittämisestä, mikä ei ole liittokierroksilla eikä aiemman keskitetyn neuvottelujärjestelmän aikana edennyt. Valtakunnallinen, järjestöjen välinen sopimusjärjestelmä vastaa järjestön mielestä heikosti erilaisissa markkina- ja taloustilanteissa olevien yritysten, niiden liiketoiminta-alueiden ja yksittäisten tehtaiden tarpeisiin.

Uudistuksen siirtymäaika on pitkä, sillä toimialan nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa sopimusalasta riippuen 15–27 kuukautta. Metsäteollisuus ry vastaa sopimusosapuolena nykyisistä työehtosopimuksista niiden päättymiseen asti.

Työmarkkinaosapuolet reagoivat päätökseen

Työntekijöitä edustavan Paperiliton puheenjohtaja Petri Vanhala kommentoi Metsäteollisuus ry:n päätöstä Iltalehdelle.

”Tämä on vielä niin uusia asia, että sitä pitää pohtia. Mutta lähtökohtaisesti on niin, että työnantaja saa järjestäytyä niin kuin se haluaa, ja Paperiliitto hoitaa jäsentensä asiaa”, Vanhala toteaa.

Vanhalan mukaan Metsäteollisuuden irtautuminen työehtosopimustoiminnasta tuli hänelle yllätyksenä, vaikkakin sitä on aavisteltu.

”Olemme Paperiliitossa miettineet tällaista mahdollisuutta jo 2000-luvun puolivälistä, että voi tulla jossain vaiheessa, koska kolme suurta (UPM, Stora Enso, Metsä Group) metsäyhtiötä ajattelee työmarkkinamaailmasta niin eri tavalla”, Vanhala toteaa.

Suomen Yrittäjät kiittää Metsäteollisuuden linjausta.

”Tämä on merkittävä avaus, joka muuttaa Suomen työmarkkinoita. Se on suuri askel kohti yritys- ja työpaikkakohtaista sopimista. Se vastaa Yrittäjien tavoitteita”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Metsäteollisuuden linjaus on Yrittäjien mielestä tärkeä työelämäuudistus, joka siirtää sopimisen painopistettä oikeaan suuntaan.

”Tämä on kansallisen vaikuttajan rohkea ratkaisu, joka siirtää sopimisen painopisteen sinne, missä työtä tehdään eli yrityksiin ja työpaikoille. Uskon, että se lisää työmarkkinoille paljon kaivattua dynamiikkaa”, Pentikäinen kiittää.

STTK:n Palola: Romuttaa sopimusyhteiskunnan periaatteita

Metsäteollisuuden ilmoitus irtautua työehtosopimustoiminnasta ei ole yllätys, mutta valitettava ratkaisu, arvioi puolestaan palkansaajien keskusjärjestö STTK.

”Työnantajapuolen selkeä tavoite viime vuosina on ollut romuttaa sopimusyhteiskunnan periaatteita, keskinäistä luottamusta ja sopimusjärjestelmää. Tämän päivän ilmoitus on sille konkreettinen jatkumo”, puheenjohtaja Antti Palola toteaa.

STTK:n mielestä työnantajat tavoittelevat entistä tiukempaa sanelua työehtojen osalta ja haluavat näin heikentää työntekijöiden kollektiivista suojaa.

”Tämä johtaa entistä suurempaan epävarmuuteen työmarkkinoilla. Levottomuudet ja työrauhahäiriöt lisääntyvät”, Palola ennustaa.

Työnantajat ovat viime vuodet peräänkuuluttaneet lisää paikallista sopimista. Palolan mukaan tämä vähentää merkittävästi halukkuutta edistää paikallista sopimista. Työntekijöitä alistamalla sopiminen ei myöskään käytännössä etene.

Ammattiliitto Pro puolestaan arvioi, että työvoimakustannusten pitkäaikainen ennustettavuus ja työrauha ovat olleet työnantajille yleissitovien työehtosopimusten tärkeä hyöty.  Metsäteollisuus ilmoitti tänään luopuvansa toimintaympäristön vakaudesta.

”Tuleeko työrauhasta paikallista kauppatavaraa, jolla eri konsernit tai tehtaat hinnoittelevat kilpailukykynsä”, kysyy puheenjohtaja Jorma Malinen Ammattiliitto Prosta.

Prolla on Metsäteollisuuden yrityksissä vahva ja osaava luottamusmiesorganisaatio, joka on tottunut neuvottelemaan paikallisesti. Malisen mukaan metsäteollisuuden ilmoittama muutos edellyttää alan työntekijöiden ja asiantuntijoiden järjestäytymisasteen kasvattamista 100 prosenttiin, koska se on perusta vahvalle paikalliselle tai yrityskohtaiselle sopimiselle.

Suomen Metsäteollisuuden keskeisissä kilpailijamaissa on toimialakohtaiset työehtosopimukset, jotka turvaavat alan työvoimakustannusten ennustettavuuden ja työrauhan.

”Tämä voi asettaa metsäteollisuusyritykset Suomessa kilpailijamaita heikompaan asemaan”, Malinen arvioi.

Kommentoi
Ylös
>