Oma talous

Kannattaako perintö siirtää suoraan lapsille? Näin vastaa verojuristi

Perinnön siirtäminen yhden sukupolven yli on verotuksellisesti järkevää – tietyin reunaehdoin.

Veronmaksajain keskusliiton sivuilla eräs lukija kysyy, voiko hän siirtää hänelle perintönä tulevaa metsämaata suoraan omille lapsilleen ilman veroseuraamuksia.

Verojuristi Miika Härkönen kertoo, että perinnöstä luopuminen voidaan toteuttaa tietyillä ehdoilla verotta.

”Perinnöstä voi luopua tehokkaasti niin kauan kuin perinnöstä luopuja ei ole vastaanottanut perintöä ryhtymällä pesään. Pesään ryhtymisellä tarkoitetaan sitä, että osakas on alkanut käyttää omistajalle kuuluvia oikeuksia. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi pesän omaisuuden jakaminen, pesän saatavan periminen, pesän omaisuuden myyminen tai valtakirjan antaminen pesän omaisuuden myyntiin”, Härkönen kertoo.

Härkösen mukaan tähän pesään ryhtymisenä ei pidetä perunkirjoitukseen osallistumista eikä jäämistön välttämättömistä ja tavanomaisista hoitotoimista huolehtimista. Myöskään verotusta koskevan ennakkoratkaisun hakeminen ei ole pesään ryhtymistä.

Lisäksi tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää, ettei henkilö sen yhteydessä määrää edunsaajaa tai jos määräät, edunsaajina ovat luopujan kaikki sijaantuloperilliset eli tässä tapauksessa kysyjän lapset.

Tehokkuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että perinnöstä luopumisesta ei tule luopujalle veroseuraamuksia. Perinnöstä luopuminen on tapahtunut siis siten, että luopujasta ei tule perintöverovelvollista, vaan perintöveron suorittamisvelvollisuus siirtyy suoraan sijaantulijalle. 

Härkösen mukaan lakiin perustuvasta perinnöstä ei voi luopua osittain, testamenttiin perustuvasta perinnöstä sen sijaan voi.

Perillinen voi luopua perinnöstä jo perittävän elinaikana. Rintaperillinen, eli perittävän vainajan jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa, ei kuitenkaan voi luopua perittävän elinaikana perinnöstään pätevästi ilman vastiketta.

Perillinen voi luopua perinnöstä myös perittävän kuoleman jälkeen, jolloin luopuminen tapahtuu ilman vastiketta. Jotta luopuminen olisi verovapaata, on huolehdittava siitä, ettei perittävä ole ryhtynyt perintöön. Riippumatta siitä missä vaiheessa luopuminen tehdään, se on tehtävä kirjallisesti.

Perinnöstä luopuneen perillisen sijaan tulevat hänen lakimääräiset perillisensä eli sijaantuloperilliset. Luopuja ei voi antaa kuitenkaan minkäänlaisia määräyksiä siitä, kenelle perintö hänen jälkeensä menee. Luopuminen, jolla halutaan välttää itselle tulevat veroseuraamukset, on tehtävä ehdoitta ja perintöön ryhtymättä.

Perinnöstä luopuminen on monesti verotuksellisesti järkevää, koska verorasitus siirtyy sukupolven yli. Hyötyä tulee myös verotuksen progression kautta siinä tilanteessa, että sijaantuloperillisiä on enemmän kuin yksi. Tällöin saadaan luopumisesta myös progression muodossa hyötyä perintöveroasteen ollessa pienempi pienempien perintöjen kohdalla.

Perinnöstä ja testamentista luopuminen on tehtävä kirjallisesti. Luopumisesta tehdään yleensä erillinen asiakirja, mutta ilmoitus luopumisesta voidaan tehdä myös perukirjassa. Luopujan on allekirjoitettava luopumisilmoitus, jossa ei tarvita todistajia, mutta todistajien käyttö on suositeltavaa.

Alaikäisen tai muun vajaavaltaisen lakimääräinen edunvalvoja ei voi luopua tämän perintösaannosta ilman holhousviranomaisen lupaa. Siten myös mahdollinen luopumisen peruuttaminen on tehtävissä vain holhousviranomaisen luvalla.

Lähteet:

veronmaksajat.fi
vero.fi
perhevarallisuusoikeus.fi

1 kommentti

1 kommentti

  1. Hannu Luukkonen

    11.10.2020 at 18:01

    No kyllä se perintövero menee, jos perintöosuus on väh.20.000€.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös