Yritysuutiset

Stora Enson kannattavuus ylitti odotukset

Yhtiön kireä arvostustaso nakertaa kuitenkin osakkeen nousuvaraa.

Metsäjätti Stora Enso raportoi tiistaina (20.10.2020) vuoden kolmannen kvartaalin osavuosikatsauksen. Yhtiön liikevaihto laski edellisvuoden vertailukaudesta 13,5 prosentilla 2079 miljoonaan euroon.

Stora Enson liikevaihto jäi analyytikoiden konsensusennusteesta, joka oli 2153,1 miljoonaa euroa. Yhtiön yksittäisistä liiketoimintasegmenteistä Paper-divisioonan myynti laski peräti 32,3 prosenttia, mikä selitti suuren osan (69 prosenttia) koko konsernin liikevaihdon laskusta. 

Storan Enson liikevaihtoa kuritti sekä toimitusvolyymien että hintojen lasku. Matalampi liikevaihto johti myös operatiivisen liiketuloksen heikkenemiseen edellisvuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna.

Stora Enson kannattavuus ylitti analyytikoiden odotukset

Storan Enson operatiivinen liiketulos oli kolmannella kvartaalilla 175 miljoonaa euroa, kun se vielä vuosi sitten oli 245 miljoonaa euroa. Operatiivinen liiketulos oli kuitenkin analyytikoiden 140,5 miljoonan euron konsensusennustetta korkeampi.

Liikevaihdon tavoin operatiivisen liiketuloksen lasku johtui Paper-divisioonan heikkoudesta, jonka operatiivinen liiketulos painui 16 miljoonaa euroa miinukselle.

Stora Enso onnistui Packaging Materials -, Wood Products -, ja Forest-divisioonien osalta kelvollisesti, kun huomioidaan historiallisen epävarma markkinatilanne. Kyseisten divisioonien operatiivinen liiketulos pysyi viime vuoden vertailukauden tasolla. 

Yhtiön COVID-19 defensiivisyys näkyi myös operatiivisessa kassavirrassa sekä vapaassa kassavirrassa, jotka pysyivät positiivisina.

Stora Enson osakkeen kireä arvostus nakertaa tuotto-odotusta

Stora Enson osake on kallistunut huimasti viime kuukausien aikana, kun sijoittajat ovat arvostaneet alan suhteellisen vakaana säilynyttä markkinatilannetta COVID-19 kriisin aikana. Lisäksi Stora Enson vahvat panostukset kasvuun ja tuotekehitykseen ovat vahvistaneet sijoittajien luottamusta yhtiöön.

Stora Enson osake on kohonnut viimeisen kolmen kuukauden aikana noin 30 prosenttia, joka yhdistettynä viime vuotta heikompaan tuloskuntoon, on nostanut yhtiön arvostuksen selvästi historiallista keskiarvoa korkeammalle tasolle. 

Kuluvan vuoden toteutuneilla tuloksilla sekä analyytikoiden konsensukseen perustuvilla tulosennusteilla laskettu P/E-luku Storan Enson osakkeelle on tasolla 25,3. 

Useiden sijoittajien katse on kuitenkin jo vuodessa 2021. Ensi vuoden tulosennusteella laskettu P/E-luku 18,0 on edelleen yhtiön historiallista viiden vuoden keskiarvoa korkeampi, mutta se mahdollistaa kuluvan vuoden arvostustasoa paremman nousuvaran osakekurssin osalta.  

Kommentoi
Ylös
>