Sijoitusstrategiat

Voiko Twitteriä seuraamalla voittaa indeksin?

Sosiaalinen media sisältää paljon tietoa, mutta myös tunteita sijoittajan hyödynnettäviksi.

Sijoittajien ja markkinoiden tunnelma vaikuttaa arvopapereiden hinnoitteluun. Pessimismin vallitessa osakkeet ovat alennusmyynnissä ja optimismin jyllätessä osakkeet hinnoitellaan korkealle.

Sijoittajalla markkinatunnelma tuo haasteita. Toisaalta pessimismin vallitessa vaaditaan osaamista ja uskallusta tehdä viisaita ostopäätöksiä. Optimismi tuo puolestaan sijoittajalle pelon siitä, että osakkeiden hinnat laskevat optimismin hiipuessa. Kääntäen optimismi herättää sijoittajalle kysymyksen siitä, perustuuko osakkeen hinta fundamentteihin vai optimismiin.

Korkeat tunnusluvut ovat haaste etenkin digitaalisten kasvuyritysten kohdalla. Sijoittaja arvioi markkinoiden olevan positiivisia, koska tunnusluku-perusteinen hinta on kova. Tai sitten sijoittaja arvioi markkinoiden olevan pessimistisiä, jos osakkeen hinta on alhainen.

Mutta mitä jos yhtälön kääntääkin toisinpäin? Voisiko sijoittaja mitata markkinatunnelmia ja käyttää tätä tietoa hyväkseen sijoitustoiminnassaan? Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden seurata markkinoiden tunnelmia ennen kokemattomalla intensiteetillä. Siitä on myös tutkitusti hyötyä.

Lue myös: Bitcoin osana sijoitussalkkua

Twitteriä seuraamalla voittaa indeksin

Journal of Portfolio Managent:issa julkaistujen tulosten mukaan Twitteristä kerättyyn tietoon perustuva sijoitusstrategia tuo hyviä tuloksia. Tutkimuksessa seurattiin miten Twitterissä reagoitiin Yhdysvaltojen korkomuutoksiin, eli tarkemmin sanottuna Yhdysvaltojen keskuspankin avomarkkinakomitean (Federal Open Market Committee, FOMC) kokouksiin. Twiitit pisteytettiin positiivisuusasteen mukaan ja niitä painotettiin twiittaajan seuraajien lukumäärällä.

Tutkimuksen mukaan twiittien sisältöä voidaan käyttää ennakoimaan tulevia tuottoja. Tutkijat perustivat twiittien perusteella  hypoteettisen sijoitussalkun, joka voitti vertailukelpoisen sijoitusstrategian. Lisäksi strategia voitti passiivisen sijoitussalkun, jossa sijoitukset tehtiin indeksiin osta ja pidä -strategian mukaisesti.

Twitteriin perustuva strategia voitti, vaikka se oli korjattu riskien ja osakkeiden hintojen perusteella. Se ei siis voittanut sen takia, että se otti enemmän riskiä, eikä myöskään sen takia, että se olisi ostanut halpoja osakkeita.

Ovatko markkinat sittenkään tehokkaat?

Keskitehokkailla markkinoilla indeksiä ei voi systemaattisesti voittaa. Tietoa on turha analysoida, koska kaikki saatavilla oleva tieto on jo osakkeiden hinnoissa. Journal of Portfolio Managementin tulokset viittaavat kuitenkin siihen suuntaan, että markkinat eivät ole täysin tehokkaat, koska Twitterin tietoa analysoimalla päästiin indeksiä parempaan tulokseen.

On kuitenkin hyvä muistaa, että koe on tehty olemassa olevalla datalla. Jälkiviisaana on helpompaa saada indeksin voittavat parametrit kohdalleen.

Twiittien ja muun sosiaalisen median sisältämän tehottomuuden hyödyntäminen

Piensijoittajana et voi analysoida koko Twitteriä. Sen sijaan voit valita muutamia tärkeimpiä suuren seuraajamäärän omaavia twiittaajia. Lisäksi voit käyttää sosiaalista median tarjoamaa tietoa, löytää uusia sijoitusideoita ja testata miten mieltä sijoittajat ovat omista ideoistasi. Seeking Alpha on hyvin kattava amerikkalainen sijoitussivusto, jonka etuna on sen kattavuus ja syvyys. Suomenkielisiä sivustoja ovat muun muassa Shareville ja SalkunRakentajan foorumi.

Tekoäly sen sijaan voi analysoida kokonaisia sosiaalisia medioita ja onhan myös viitteitä siitä, että tekoäly pystyy voittamaan indeksin. Maailmalla onkin useita start up -yrityksiä, jotka kehittävät sovelluksia sosiaalisen median seulontaan.

Accern käyttää Twitterissä olevan tiedon analysointiin tekoälyä. Sentient Investment Management käyttää tekoälyä kehittäessään kvantitatiivista kaupankäyntiä ja investointistrategioita. Sijoituspankeille ja hedge-rahastoille palvelujaan tarjoava iSentium puolestaan ”eristää sosiaalisen median tunnelmat” käyttöpohjaiseen muotoon miljoonista sosiaalisen median viesteistä.

Julkaistu ensi kerran SalkunRakentajassa 6.8.2017

LUE MYÖS TÄMÄ

Kommentoi
Ylös
>