Talouden trendit

Kuljetusyhtiö Ahola Transport poistuu pörssistä

Kuljetus- ja logistiikkayhtiö Ahola Transport on kärsinyt heikosta osakkeen likviditeetistä ja vaihdosta.

Ahola Transport kertoo tiedotteessaan, että Ahola Groupin omistus tulee ylittämään 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja se tulee aloittamaan lunastusmenettelyn jäljellä olevista vähemmistöosakkeista.

Yhtiö palaa siis takaisin listaamattomaksi perheyhtiöksi.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se on 24.11. allekirjoittanut osakekauppakirjan, jonka mukainen osakekauppa toteutuu kauppaan liittyvän selvitysajan kuluttua 26.11.2020 ja jonka myötä Ahola Groupin omistus tulee ylittämään 90 prosenttia Ahola Transportin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista.

Osakekaupan toteutumisen johdosta Ahola Groupille syntyy osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa muiden Ahola Transportin osakkeenomistajien omistamat osakkeet käyvästä hinnasta. Ahola Group on päättänyt käyttää osakeyhtiölakiin perustuvaa lunastusoikeuttaan ja lunastaa kaikki muiden jäljellä olevien Ahola Transportin osakkeenomistajien omistamat osakkeet.

Toteuttaakseen lunastuksen Ahola Group tulee mahdollisimman pian saattamaan vireille osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn. Ahola Group tulee vaatimaan, että osakkeiden lunastushinnaksi vahvistetaan lunastusmenettelyssä 1,60 euroa osakkeelta, mikä vastaa Ahola Groupin tänään allekirjoittamassa osakekaupassa maksettavaa osakekohtaista vastiketta.

Ahola Group aikoo myös myöhemmin aloittaa toimet Ahola Transportin osakkeiden poistamiseksi monenkeskisestä kaupankäynnistä Nasdaq First North Growth Market Finlandissa. Ahola Group on varannut oikeuden hankkia Ahola Transportin osakkeita monenkeskisessä kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tai muutoin hintaan, joka ei ylitä Ahola Groupin tänään allekirjoittamassa osakekaupassa maksamaa vastiketta.

Ahola Transport jatkaa liiketoimintaansa normaalisti eikä järjestelyllä ole vaikutusta Ahola Transportin asiakkaille tai yhteistyökumppaneille.

Ahola Transport on suomalainen listattu perheyritys, joka noin 500 ajoneuvolla tarjoaa kansainvälisiä kuljetuksia ja logistiikkapalveluja. Asiakkaat ovat Pohjoismaissa, Baltian maissa ja CEE-maissa. Viime vuonna Aholan liikevaihto oli noin 101 miljoonaa euroa ja liiketulos noin 2,2 miljoonaa. Pääkonttori sijaitsee Kokkolassa.

Ahola listautui First North -kauppapaikalle maaliskuussa 2016. Samalla osakkeen kauppa AktieTorgetin markkinapaikalla Tukholmassa päättyi. Yhtiö toivoi, että markkinapaikan vaihto olisi lisännyt sijoittajien kiinnostusta yhtiöön Suomessa ja Ruotsissa sekä lisäävän osakkeen likviditeettiä ja kaupankäynnin volyymia.

Alku Helsingin pörssin First North -listalla ei kuitenkaan alkanut lupaavasti, sillä ensimmäisenä pörssipäivänä osakkeella tehtiin vain setseman kauppaa, joissa omistajia vaihtoi yhteensä vain 382 osaketta.

Osakkeen heikko likvidisyys on ollut Aholan pörssitaipaleen kesto-ongelma. Koska Ahola Groupilla on itsellään on ollut lähes 90 prosenttia sekä osakkeista että äänistä, on osakkeen vaihto ollut vähäistä.

Alhainen osakkeen likviditeetti ja vaatimaton 2,2 prosentin liikevoittomarginaali viime vuonna ei ole tehnyt osakkeesta houkuttelevaa kohdetta sijoittajille.

Ahola Transport -konsernin liikevaihto laski vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myyntikate ja liikevoitto paranivat kuitenkin selvästi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuloksen paraneminen johtuu yhtiön oman toiminnan tehostumisesta.

Kommentoi
Ylös
>