Yritysuutiset

Finanssivalvonta määräsi Aktia Pankille rikesakon

Aktia Pankki on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin virheen havaittuaan.

Finanssivalvonta on määrännyt 40 000 euron suuruisen rikemaksun Aktia Pankille virheellisestä raportoinnista.

Rikesakko tuli sen johdosta, että yhtiö on ajalla 1.10.2017 – 31.3.2019 raportoinut EU:n vakavaraisuusasetuksen sekä sen nojalla annetun komission asetuksen mukaisia lainanhoitojoustosaamisia koskevat tiedot (FINREP F19-raportti) virheellisinä. Virheellisyyksiä on ollut lisäksi FINREP-raporteissa F20.4 Varojen maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan ja F20.5 Luottoriskin alaisten taseen ulkopuolisten erien maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan.

Finanssivalvonnasta annetun lain mukaan rikemaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin. Rikemaksun määrää arvioitaessa on otettu huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Rikemaksu maksetaan valtiolle.

Rikemaksun määräämistä koskeva päätös ei ole lainvoimainen. Aktialla on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Aktia Pankki kertoo tiedotteessaan, että se suhtautuu erittäin vakavasti viranomaisraportointiin ja raportoidun tiedon laatuun. Pankki on virheet havaittuaan viipymättä ryhtynyt korjaaviin toimiin ja kehittänyt edelleen raportointiprosessiaan, jotta vastaavanlaisilta virheiltä vältytään jatkossa.

Virheistä ei aiheutunut haittaa Aktian asiakkaille.

Kommentoi
Ylös
>