Käänneyhtiöt

Analyysi: Lehto nousee suosta – anti menossa läpi

Oulaisten tehtaan linjastoa. Kuva: Lehto Group Oyj

Lehto Groupin ensi viikolla alkava osakeanti on menossa läpi. Myös merkintäoikeuden hinta on haarukoitavissa.

Rakennusyhtiö Lehto Group on kärsinyt viime vuosina isoista haasteista nopean kasvun vuoksi ja osakekurssi on laskenut huippuajoista murto-osaan.

Näyttää kuitenkin siltä, että yhtiö on saanut selkeän käänteen sekä liiketoiminnassa että taseen puolella. Tilannetta vahvistaa meneillään oleva osakeanti, josta yhtiö kertoi jo kesällä.

Myös liiketoimintariskejä on jatkuvasti pienennetty, mikä näkyy isona urakkatuotantona verrattuna omaperusteisiin hankkeisiin.

Rahavarat syyskuun lopussa olivat 57,5 miljoonaa euroa säilyen viime vuodenvaihteen tasolla. Tämän lisäksi rahavaroja oli kiinni 21,6 miljoonaa euroa talletusvakuuksissa, jotka esitetään pitkä- ja lyhytaikaisissa saamisissa.

Korolliset velat ilman vuokrasopimusvelkoja olivat 106,5 miljoonaa.

Kurssi nousi irtoamispäivänä

Lehto Groupilla on 58,3 miljoonaa osaketta. Uusmerkintä eli merkintäoikeusanti tarkoittaa sitä, että vanhoilla osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä osakkeita.

He saavat yhden merkintäoikeuden kutakin omistamaansa osaketta kohde. Kahdella merkintäoikeudella eli ”merkkarilla” saa merkitä yhden uuden osakkeen hintaan 70 senttiä. Näin osakemäärä tulee nousemaan – edellyttäen että anti menee täysimääräisesti läpi.

Annin läpimeno on odotettavaa, sillä Lehdon kurssi päätyi irtoamispäivänä (19.11.) 4,5 prosentin nousuun tasolle 1,27 euroa. Muutosprosentti on osakeantioikaistu. Todellinen keskiviikon päätöskurssi oli 1,39 e.

Perjantaina (20.11.) iltapäivällä kurssi oli laskussa, tasolla 1,21 e, mutta huomattavasti annin merkintähinnan yläpuolella.

Tärkeitä päivämääriä:

 • 19.11. merkintäoikeus irtosi osakkeesta.
 • 25.11.-10.12. kaupankäynti merkintäoikeuksilla pörssissä
 • 25.11.-10.12. uusien osakkeiden merkintäaika
 • Arviolta 14.12. osakeannin alustava tulos julkistetaan.

Koska (kahdella) merkintäoikeudella on oikeus merkitä yksi osake selvästi nykykurssia edullisemmin (muutenhan anti ei kävisi kaupaksi), merkintäoikeudelle muodostuu jokin arvo. Perjantain kurssitason (n. 1,21 e) perusteella merkintäoikeuden arvo olisi luokkaa 0,22-0,28 e.

2x + 0,70 = 1,21 -> x = 0,255 e

Lehtoa omistavan sijoittajan kannattaa siis joko merkitä uusia osakkeita tai myydä osakkeista irronneet merkintäoikeudet pois pörssissä.

Osakeannin läpimenoa puoltaa se, että 37,7 prosenttia yhtiön osakkeita omistavista omistajista on sitoutunut osallistumaan antiin. Lehdon suurin omistaja on yhtiön perustajan Hannu Lehdon Lehto Invest Oy juuri samaa suuruusluokkaa (37,6 %) olevalla omistusosuudella.

Riskejä pienennetty

Lehdon tammi-syyskuun liiketoimintakatsaus oli toivoa herättävä, vaikkakin tulos oli yhä tappiolla. Liiketappio kolmoskvartaalilta oli -2,6 ja tammi-syyskuulta -7,8 miljoonaa euroa. Vuosi sitten vastaavat luvut olivat todella rumia -14,4 ja -41 miljoonaa euroa.

Tulosta rasittivat yhä vuonna 2019 aloitetut projektit, jotka olivat heikkokatteisia tai tappiollisia. Sen sijaan raskaammin tappiolliset projektit valmistuivat loppuvuonna 2019.

Yhtiö lakkautti vajaa 2 vuotta sitten ongelmallisen Korjausrakentaminen-palvelualueen ja siirsi käynnissä olleet peruskorjausprojektit Toimitilat-alueelle.

Toimitilat-palvelualueella on toteutettavana vielä kaksi aikaisempaan sitoumukseen perustuvaa peruskorjaushanketta. Ensimmäinen hankkeista on noin 30 miljoonan euron arvoinen peruskorjausurakka, jossa vanha toimistokiinteistö saneerataan ja muutetaan hotellikäyttöön. Hankkeen kate on tavoitetasolla, työt ovat käynnissä ja etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Toinen hanke on noin 15 miljoonan euron urakka, jossa vanhat opetustilat saneerataan ja muutetaan asuinkäyttöön. – ovk 12.11.

Jälkimmäisen hankkeen arvioitu 1 miljoonan euron tappio on jo kirjattu tulokseen.

Yhtiö tekee jatkossa uusia peruskorjaushankkeita vain, jos korjaaminen liittyy uudisrakentamishankkeeseen tai on osana isompaa kaupallista kokonaisuutta.

Hyvinvointitilat-palvelualue lakkautettiin toukokuussa 2020, jolloin siihen kuulunut hoivarakentaminen siirrettiin osaksi Asunnot-palvelualuetta ja koulurakentaminen osaksi Toimitilat-palvelualuetta.

Tämä kaikki tuo selkeyttä organisaatioon, johtamiseen ja sijoittajaviestintään.

Putkiremontteja yhtiö yhä tekee (Asunnot-palvelualueella) ja se on vakaata liiketoimintaa. Syyskuun lopussa oli käynnissä 11 projektia.

Asuntotuotanto on Lehdon isoin liiketoiminta. Siinä yhtiö on onnistunut samaan isoja urakkasopimuksia Kojamon, NREP:n ja saksalaisen DWS:n kanssa.

Ruotsi ja tehdastuotanto

Yhtiöllä on ollut aiemmin ongelmia Ruotsin liiketoiminnassa. Nyt painopisteenä Ruotsissa on puukerrostaloliiketoiminnan käynnistäminen.

Lehto on kehittänyt erityisesti Ruotsin markkinoille sopivan tehdasvalmisteisiin tilaelementteihin perustuvan puukerrostalotyypin ja parhaillaan Lehto on käymässä neuvotteluita asiakkaiden ja rahoittajien kanssa ensimmäisen pilottihankkeen toteuttamisesta. – ovk

Riskiä rajaa se, että pilottivaiheen jälkeen yhtiön on tarkoitus toteuttaa aluksi kiinteähintaisia urakoita yhteistyössä paikallisen työmaakumppanin kanssa.

Yhtiön karkeasti noin 1 000 työntekijästä neljännes työskentelee yhtiön taloelementtitehtailla Oulaisissa, Hartolassa, Humppilassa, Siikajoella ja Iissä. Humppilan suurkattoelementtivalmistusta ollaan siirtämässä 200 km päähän Hartolaan.

Strategia kiiltää

Lehdon kilpailuetu on juuri modulaarinen tehdasvalmisteisiin elementteihin perustuva rakentaminen ja se on strategian keskiössä. Osakeannin tarkoitus on tukea tätä strategiaa ja parantaa rahoitusasemaa.

Yhtiöllä on edelleen kunnianhimoiset strategiset tavoitteet. Painopisteinä strategiakaudella 2021-2023 ovat:

 • suunnittelu ja tuotteistaminen,
 • tehdasvalmistus ja tuottava työmaa,
 • kestävä rakentaminen,
 • aktiivinen myynti,
 • konseptoidut tuotteet ja palvelut,
 • digitaalisuuden hyödyntäminen,
 • asiakaskokemuksen kehittäminen sekä
 • ammattitaidon ja positiivisen työilmapiirin kehittäminen.

Uusista tavoitteista tulee mieleen eräs toinen strategiassaan onnistunut pörssiyhtiö: käytettyjen autojen kauppaketju Kamux.

Lehto Group hakee voimakasta kannattavuuden parantamista ja pyrkii kasvattamaan puukerrostalojen osuutta asuntotuotannosta.

Erittäin huomionarvoista on mahdollinen laajeneminen moduulirakenteisten tilojen vuokraukseen.

Strategiakaudella yhtiö tutkii mahdollisuuksia laajemmin hyödyntää tehdasvalmisteisiin tilaelementteihin liittyvää osaamista myös muualla kuin asuntotuotannossa, toimia väliaikaisten moduulirakenteisten tilojen vuokraajana ja tarjonnan laajentamista elinkaaripalveluihin.” – ovk 12.11.

Tavoitteena lähivuosina on 10-20 prosentin vuotuinen kasvu ja 10 prosentin liiketulos. Vuoden 2020 viimeiselle kvartaalille yhtiö ennakoi 150-170 miljoonan euron (Q4/19: 270) liikevaihtoa ja positiivista liiketulosta (Q4/19: 0).

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen.

🔸🔸

Henri Elon sijoituskirjat alehintaan SalkunRakentajan lukijoille!

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Tuotonarvoitus_Osakesijoittaja_662x479.jpg

Tilaa Henrin yhä saatavilla oleva sijoituskirja Tuoton arvoitus ratkeaa tai Henrin ja Jari Saarhelon uusin Osakesijoittajan maailmanvalloitus, tai molemmat pakettina täältä.

Syötä ALE-koodiksi ”Salkunrakentaja2020” niin saat kirjan/kirjat kotiin toimitettuna: Tuoton arvoitus 15 e, Osakesijoittaja 30 e tai pakettihinta 45 e, ei muita kuluja.

🔸🔸

Pääomistaja pelasti – uusi luotsi puhtaalta pöydältä

Yhtiö tiedotti elokuussa uudesta toimitusjohtajasta, joka on DI Juuso Hietanen (43) aloittaen Lehdossa vuoden sisällä ilmoituksesta. Hietanen on toiminut Bonava Suomen toimitusjohtajana ja sitä ennen NCC:llä asuntotuotannon johtotehtävissä Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa.

Sijoittajapiireissä Hietanen nähdään bisnesjohtajana ja Hannu Lehto taustansa myötä rakentajana.

Yhtiön tilanteen vakautuessa on aika saada uutta energiaa Lehdon seuraavaan kehitysvaiheeseen. Osaamiseni ja intohimoni liittyvät rakentamisen uudistamiseen, erityisesti modulaariseen puurakentamiseen. Ensi vuodesta alkaen tulen yhtiössä keskittymään täysipäiväisesti siihen, pitkäaikainen toimitusjohtaja Hannu Lehto kertoo tiedotteessa.

Lehdon pörssitaival vuodesta 2016 on ollut vaiherikas. Parhaimmillaan markkina-arvo oli 700-800 miljoonaa kesästä 2017 alkuvuoteen 2018. Tuolloin osa avainhenkilöistä luopui omistuksesta ja irtautui yhtiöstä.

Pääomistaja Hannu Lehdon pysyminen omistajana ja johdossa on varmistanut sen, että osakkeella on edes jokin arvo tänään. Nykykurssilla ja annin jälkeisellä osakemäärällä markkina-arvo on reilut 100 miljoonaa euroa.

Summa summarum, jos olosuhteet taloudessa säilyvät kohtuullisina, pidän mahdollisena, että yhtiö voisi saavuttaa 200 miljoonan markkina-arvon parin vuoden sisällä. Tavoitetta tukee osaltaan se, että yhtiöllä on osakepohjainen kannustusjärjestelmä avainhenkilöille.

🔸🔸

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja omistaa pienen määrän Lehto Groupin osakkeita.

Henrin sijoituskirjojen tilaukset ALE-koodilla ”Salkunrakentaja2020” täältä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös