Hallitusammattilainen vai hallitustyön ammattilainen?

Yksi tapa kehittää liiketoimintaa ja osaamista on käydä dialogia käsitteistä, niiden merkityksistä ja pohtia niiden mahdollisesti muuttuvia sisältöjä.