Talouden trendit

Koronakriisistä kärsineiden yritysten kustannustuki mahdollisesti käyttöön uudelleen

Kustannustuki halutaan kohdistaa eniten koronakriisistä kärsineisiin yrityksiin.

Hallitus antoi kustannustuen jatkoa koskevan esityksen tämän viikon torstaina. Tukikauden pituudeksi ehdotetaan viittä kuukautta ajanjaksolla 1.6.2020–31.10.2020. Aiemmin tukijakson pituus oli kaksi kuukautta.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. Tuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista.

Kustannustukeen ehdotetaan nyt muutoksia, joiden ansiosta se vastaisi paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuen perusperiaatteet säilyvät kuitenkin ennallaan. Lakimuutokset pyritään saamaan voimaan joulukuussa 2020 ja kustannustuen haku pyritään avaamaan joulukuun lopussa, ministeriö kertoo.

Yritykset hakevat tukea edelleen Valtiokonttorista. Eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitykseen voi vielä tulla muutoksia.

”Koronatilanne jatkuu edelleen vaikeana useille yrityksille ja toimialoille. Uudelleen käyttöönotettavalla kustannustuella vastaamme yritysten hätään ja autamme niitä koronaepidemian yli. Lisäksi olemme aloittaneet myös yksinyrittäjien tuen jatkovalmistelun”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Ministeriön mukaan kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista. Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia.

Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä. Tuet yhteenlaskettuina eivät saa ylittää 800 000 euroa. Tukien enimmäismäärä yritystä kohden on säädetty Euroopan komission tilapäisissä valtiontukisäännöissä.

Kustannustuen ehtona olisi edelleen, että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. Liikevaihdon laskua tarkastellaan sekä toimialatasolla että yrityskohtaisesti. Toimialakohtaisella tarkastelulla tuki pystytään kohdentamaan eniten koronapandemiasta kärsineisiin yrityksiin.

Mikäli toimialalla yritysten liikevaihdon lasku on vähintään 10 prosenttia, tämä osoittaa, että ala on kärsinyt koronasta. Mikäli toimialan liikevaihto ei ole laskenut 10 prosenttia, yrityksen on hakemuksessaan osoitettava painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.

Tukihakemuksia käsitellään yrityskohtaisesti, ja tässä vaiheessa edellytetään, että yrityksen liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia. Lisäksi yritysten tulee täyttää muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset.

Tukeen oikeuttavan liikevaihdon minimiraja (20 000 euroa 4 kuukauden vertailukaudella) poistetaan, ja näin tuki kohdistuisi paremmin pieniin yrityksiin. Pienin maksettava tuki olisi edelleen 2000 euroa.

Tuen piiriin kuuluvista toimialoista säädetään myöhemmin erillisellä asetuksella. Toimialat määritellään Verohallinnolta saatavien kesä-lokakuun 2020 liikevaihtotietojen perusteella.

Yrityksille on suunnattu koronakriisissä monenlaisia tukimuotoja, ja ministeriön mukaan uudelleen käyttöönotettava kustannustuki on yksi valtion keino tukea yrityksiä koronapandemiassa.

Aiemmin käytössä olleilla Business Finlandin ja ELY-keskusten koronatuilla yritykset pystyivät kehittämään ja suuntaamaan toimintaansa uudelleen koronatilanteessa.

Muita keinoja ovat ministeriön mukaan muun muassa Finnveran takaukset, Teollisuussijoitus Oy:n rahoitusohjelma, työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyössä rakennettu työllisyyspaketti, johon kuuluvat muun muassa lomauttamiseen ja yhteistyötoimintaneuvotteluihin liittyvät helpotukset.

Lisäksi koronakriisissä on käytössä ovat työeläkemaksujen väliaikainen alentaminen sekä konkurssilain väliaikainen muuttaminen. Muita tukia ovat olleet ravitsemusalan erityistuki sekä yksinyrittäjien tuki.

Kommentoi
Ylös
>