Kumppaniblogit

The Work – Teoria työn kasautumisesta

Karl Marx kehitti teoksessaan Das Kapital – Pääoma – teorian pääoman kasautumisesta.


Karl Marx kehitti teoksessaan Das Kapital – Pääoma – teorian pääoman kasautumisesta.

Tunnettua yhteiskuntafilosofia etäisesti mukaillen olen viimeisen seitsemän kuukauden aikana tehnyt havaintoja työn tekemisestä etätyöympäristössä ja erityisesti kotoa käsin. Olen havaintojeni perusteella kehittänyt hypoteesin Työn kasautumisesta. Väitteeni kuuluu, että kotoa tehtävässä etätyössä työ kasautuu oma-aloitteisimmalle 1/3:lle, 1/3 jatkaa kuten ennenkin ja viimeinen 1/3 odottaa mitä tehdä seuraavaksi.

Etätyö voi olla erittäin tehokasta
Koronan aikainen etätyöskentely kotioloista käsin on näyttänyt, että etätyö voi olla huipputehokasta. Itseohjautuva asiantuntija voi uppoutua työhönsä ilman muun työyhteisön toimesta tapahtuvaa toistuvaa keskeytystä. Mikäli asiantuntija on ulospäin suuntautunut tavalla, joka tekee hänelle luonteenomaiseksi aktiivisen yhteydenoton ’’ulkomaailmaan’’, voi hänen aikaansaannoksensa olla poikkeuksellinen.

Kotityössäkin häiriötekijöitä
Etätyössä häiriötekijät ovat toisia kuin avotoimistossa. Työyhteisön tarpeiden sijaan perheen muut jäsenet omaavat omat työ- tai opiskelutarpeensa ja vaativat huomionsa päivän mittaan. Hyvin harva asunto on suunniteltu sitä varten, että useampi perheenjäsen työskentelee tai opiskelee siellä.

Työt keskittyvät huippusuorittajille – 1/3 ylityöllistettyjä
Samalla kun henkilön kyky suorittaa poikkeuksellisella tavalla havaitaan, alkavat tehtävät hiljaisesti keskittyä hänelle. Johto luottaa häneen ja hänen kykyynsä saada asioita valmiiksi ilman lähiohjausta, joka etäoloissa on normaalia haastavampaa. On turvallisempaa ja nopeampaa – jälleen kerran – kääntyä sen puoleen, joka viimeksikin asiasta suoriutui. Työ kasautuu – vielä vahvemmin kuin normioloissa.

Asiantuntijan itsensä kannalta etätyön oloissa saattaa olla helpompaa tehdä itse kuin delegoida. Delegointi edellyttäisi toisella puolella kaupunkia asuvaa kollegan kontaktointia, molemmille sopivan teams-ajan etsimistä sekä ruutupaperille luonnosteltujen laskelmien puhtaaksikirjoittamista, jotta niitä voidaan jakaa. Yhteistyön sijaan yksintekeminen alkaa asteittain voittaa alaa. Työ kasautuu entisestään.

Osa jää yksin – ilman oma-aloitteisuutta työ vähenee
Etätyössä kontaktit asiakkaisiin, kollegoihin ja ylipäänsä työyhteisöön vähenevät kuin itsestään. Spontaaneja kohtaamisia avokonttorin tapaan ei synny. Osalla asiakkaista on tapaamiskielto päällä. Kaikki eivät myöskään ole itseohjautuvia huippuasiantuntijoita, mutta voivat olla muulla tavoin ensiarvoisen tärkeitä työyhteisön jäseniä. Etätyössä on helppo jäädä yksin kotiin tietokoneen ääreen. Työ vähenee. Samalla epävarmuuden tunne voi kasvaa.

Työyhteisöä ja uudenlaista johtamista tarvitaan
Yksittäisen tehtävän suorittamisen sijaan organisaation tehokkuus riippuu ratkaisevasti ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sitä tarvitaan omien työntekijöiden välillä sekä suhteessa asiakkaisiin ja alihankkijoihin. Samoin voittavaan joukkueeseen tarvitaan erilaisia rooleja – hyökkääjiä, pelintekijöitä ja puolustajia. Ja ainakin yksi maalivahti.

Avokonttorissa ideat ja toimeksiannot liikkuvat kuin luonnostaan. Esiin nousevia asioita ratkotaan lennosta. Kaikilla on mahdollisuutensa osallistua niihin. Myös tehtävien delegointi tai seuranta on helppoa – voi vain kävellä ja kysyä mitä viime viikolla sovitulle hankkeelle kuuluu. Työ jakautuu, sitä jaetaan joka hetki. Työ ei kasaudu tai jos se kasautuu, pulma pintautuu ja voidaan ratkoa. Vaikka yksittäisen tehtävän suorittaminen olisi kotona ja etänä tehokasta, organisaatio kokonaisuudessaan on tehokkaimmillaan vain spontaanin ja mutkattoman vuorovaikutuksen kautta.

Ensimmäisiä tutkimustuloksia valmistunut
Havaintoja ja hypoteesia työn kasautumisesta ainakin jossain määrin tukee Akava Worksin laatima selvitys ’’Koronatilanne ja akavalaisten työelämä syksyllä 2020’’. Sen taulukoiden mukaan toimialasta riippuen noin 1/3 koki enemmän ja 1/3 vähemmän kiirettä kuin aikana ennen koronaa. 1/3 katsoi olotilan olevan samanlainen kuin ennen koronaa. Toimialakohtaiset erot vaihtelivat siten, että eniten lisääntynyttä kiirettä kokivat opettajat ja vähiten tietotekniikan ammattilaiset.

Johtaminen avainasemassa
Työn kasautuminen ei ole pelkästään huono asia. Se myös osoittaa organisaatioiden muutostarpeet. On myös mahdollista, että se johtaa työpaikkojen ja palkkausmallien uudistumiseen.

Arvelen, että useimmissa muutoksen kohdanneissa organisaatioissa on otettu käyttöön uusia johtamisen, viestinnän ja vastuunjaon malleja. Organisaatioita on pilkottu pieniin tiimeihin, otettu käyttöön chattejä korvaamaan avokonttoriviestintää ja siirrytty verkkokokouksiin. On johdon heikkoutta ja menetettyjä mahdollisuuksia jos työn kasautumishypoteesiin ei reagoida.

Uutta tutkimusta tarvitaan – ehdotus yliopistoille
Lienee selviö, että etä- saati kotitöissä toimivaa organisaatiota ei ole mielekästä yrittää johtaa samalla tapaa kuin kiinteässä toimipaikassa ja avokonttorimiljöössä toimivaa ryhmää. Tarvitaan uutta ajattelua ja totuttujen asioiden organisoimista toisella tavalla. Etä- ja kotityön luonnetta sekä sen johtamisesta on tutkittu kovin vähän. Ehdottaisin tästä tutkimusaihetta johtamiseen ja työelämään erikoistuneille yliopistoille ja tutkijoille.

Helsinki 2.11.2020

Petri Roininen

Toimitusjohtaja, Investors House Oyj

Kommentoi
Ylös
>