Yrittäjyys

Tuhansien yritysten veroasiointi uhkaa katketa vuodenvaihteessa

Verohallinto on huolissaan usean yrityksen, yhdistyksen, metsäyhtymän, kunnan ja säätiön veroasioiden hoidosta.

Nämä toimijat käyttävät yhä Katso-palvelua veroasioiden hoidossa, vaikka palvelun toiminta päättyy 31.12.2020. Verohallinto kehottaa Katso-valtuuksia käyttäviä ottamaan Suomi.fi-valtuudet käyttöön heti.

Usein yrityksen tai muun yhteisön veroasioita hoitaa joku valtuutettu toimija yrityksen puolesta, esimerkiksi tilitoimisto. Valtuuttamisen on voinut tehdä Katso- tai Suomi.fi-palvelussa. Jatkossa käytössä ovat vain Suomi.fi-valtuudet.

Katso-tunniste on ollut Verohallinnon tarjoama maksuton sähköinen tunniste yrityksille, yhteisöille ja muille organisaatioille. Sen avulla yritykset ovat voineet voivat käyttää Verohallinnon ja muiden viranomaisten kuten Kelan ja Tullin sähköisiä palveluja. Katso-tunnisteen avulla toimijat ovat voineet myös valtuuttaa muita hoitamaan organisaation veroasioita.

Jos Suomi.fi-valtuuksia ei siirry käyttämään ajoissa, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden veroilmoitusten antaminen, tulorekisteri-ilmoittaminen tai muu viranomaisasiointi voi viivästyä. Nämä ovat lakisääteisiä velvollisuuksia, joiden hoitamatta jättämisellä on seuraamuksia.

”Näyttää siltä, että kymmenien tuhansien toimijoiden veroasiat jäävät vuodenvaihteen jälkeen hoitamatta”, ylitarkastaja Juha Kartano Verohallinnosta arvioi.

Katso-palvelun käytöstä on luopunut lokakuuhun 2020 mennessä jo yli 220 000 toimijaa.

Suurin osa Katso-palvelua käyttävistä pystyy ottamaan Suomi.fi-valtuudet käyttöön omatoimisesti sähköisesti.

”Osa puolestaan joutuu turvautumaan valtuushakemukseen. Hakemus kannattaa tehdä pian, koska käsittelyaika on noin 2-3 viikkoa. Erityisen huolissamme olemme esimerkiksi julkisyhteisöistä, kunnista ja metsäyhtymistä, jotka joutuvat tekemään hakemuksen”, Kartano sanoo.

Valtuushakemuksen voi lähettää sähköisesti, postitse tai viedä verotoimistoon.

Vero.fistä voi selvittää, voiko Katso-tunnistetta ja Katso-valtuuksia veroasioinnissa käyttävä siirtyä käyttämään suoraan Suomi.fi:n valtuudet-palvelua sähköisesti, vai vaatiiko tilanteen hoitaminen ensin valtuushakemuksen tekoa.

Kommentoi
Ylös
>