Yritysuutiset

Suomen puolustusvoimat valmistelee jättitilausta Bittiumilta

Tietoturvallisen viestintäteknologian ratkaisuja tarjoava pörssiyhtiö kertoo, että Suomen Puolustusvoimat valmistelee Bittium TAC WI -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteiden hankintaa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on valtuuttanut Puolustusvoimat hankkimaan taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettuja Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita. Puolustusministeriö on tiedottanut asiasta tänään.

Hankinnasta on suunnitteilla puitesopimus, joka koskee vuosia 2021 – 2024, ja joka on kokonaisarvoltaan enimmillään noin 30 miljoonaa euroa ennen arvonlisäveroa.

Tilauksen suuruudesta kertoo jotain se, että Bittiumin liikevaihto viime vuonna oli 75 miljoonaa euroa. Vaikka tilaus jakautuu neljälle vuodelle, on se Bittiumin vuosiliikevaihtoon suhteutettuna suuri.

Puitesopimuksen mukaisesti Puolustusvoimat tulisi tekemään Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista erilliset tilaukset vuosittain. Ohjelmistoradiojärjestelmän radioyksiköt ja reitittimet tulevat kaikkien kolmen puolustushaaran ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen käyttöön. 

Bittiumin mukaan puitesopimus tulee olemaan jatkoa Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien useita vuosia kestäneelle yhteistyölle koskien Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän tiedonsiirtoverkkojen uudistusta, jossa taktisen tiedonsiirron yhteydet toteutetaan Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmällä.

Puitesopimuksen tuotteet liittyvät useisiin Puolustusvoimissa käynnissä oleviin hankkeisiin, joissa Bittium TAC WIN tarjoaa laajakaistaisen IP-yhteyden liikkuviin viestiasemiin ja johtamispaikkoihin. Puolustusvoimien uudistetussa taistelutavassa joukkojen liikkuvuus ja johtaminen liikkeestä sekä tehokkaat viestiyhteydet ovat avainasemassa.

Tämä puitesopimus on jatkoa Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien aiemmalle puitesopimukselle Bittium TAC WIN -järjestelmän tuotteista. Aiempi sopimus julkaistiin 6.7.2017 ja se koski vuosia 2018 – 2020. Sitä koskevat tilaukset on jo toimitettu Suomen Puolustusvoimille täysimääräisenä.

BIttium osakekurssi sijoittaminen talous pörssi
Bittiumin osakekurssi.

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta.

Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä.

Bittium antoi tulosvaroituksen marraskuun lopussa. Yhtiö kertoi alentavansa vuoden 2020 taloudellista ohjaustaan. Samassa yhteydessä yhtiön hallitus päätti, ettei osinkoa vuodelta 2019 makseta.

Yhtiö odottaa vuoden 2020 liikevaihdon olevan samalla tasolla tai kasvavan edellisvuoteen verrattuna ja liiketuloksen odotetaan jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi (6,3 miljoonaa euroa vuonna 2019). Aiemmin se oli arvioinut liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Syynä taloudellisen ohjauksen laskuun oli koronaviruspandemian aiheuttamat eräiden merkittävien tuotetoimitusten ja useiden projektien siirtymiset vuodelle 2021.

Bittiumin osakekurssi kipusi tiistaina lähes neljä prosenttia tilausjulkistuksen siivittämänä.

Kommentoi
Ylös
>