Talouden trendit

Megatrendit ravistelevat kaupan alaa – hätkähdyttävä kuvaaja näyttää muutoksen voiman Helsingissä

kaupan ala toimipaikat yritykset Helsinki

Kaupan ala on kokenut 2010-luvulla suuria muutoksia ja se näkyy pääkaupungin tilastoissa.

Lukuisat megatrendit, kuten digitalisaatio ja kaupungistuminen ovat muuttaneet kaupan alalla toimivien yritysten toimintaympäristöä, kertoo Helsingin kaupunginkanslia.

Kaupunginkanslian uusi julkaisu Kaupan alan yritysten ja toimipaikkojen kehitys Helsingissä vuosina 2010–2018 tarkastelee Helsingissä ja Suomessa tapahtunutta kaupan alan kehitystä erityisesti yritysten näkökulmasta, sekä analysoi alan merkitystä Helsingin elinkeinoelämälle. Tutkimuksen on laatinut tutkija Eyüp Yilmaz.

Kaupan ala on Helsingille tärkeä toimiala. Se muodosti kaupunginkanslian mukaan vuonna 2018 yli kymmenyksen yritysten määrästä, henkilöstömäärästä ja toimipaikkojen määrästä. Liikevaihdon osalta osuus oli yli viidennes suhteessa kaikkiin Helsingissä toimiviin yrityksiin.

2010-luvulla ala on käynyt läpi suuren murroksen, kun megatrendit ovat ravistelleet alaa. Digitalisaatio, kaupungistuminen ja vastuullisuuteen liittyvät teemat ovat tulleet vahvasti osaksi ihmisten arkea ja myös kaupan alan yritystoimintaa. Kuluttajien tarpeiden ja tottumusten muuttuminen on tuonut monia haasteita kaupan alan yrityksille, mutta myös lukuisia mahdollisuuksia. Osa yrityksistä on poistunut toimialalta ja uusia on perustettu tilalle.

Tämä muutos on näkynyt myös Helsingin kaupan alan yrityksissä. Kaupunginkanslian mukaan tarkasteluajanjakson aikana vuosina 2010–2018 kaupan alan yritysten määrä putosi 13,1 prosenttia, henkilöstömäärä 18,1 prosenttia ja liikevaihto 38,5 prosenttia. Toimipaikoissa pudotusta tapahtui 9,7 prosenttia.

Erityisesti tukkukauppa on ollut viimeisten vuosien aikana suuressa myllerryksessä ja yritysten lukumäärä, henkilöstömäärä kuin liikevaihtokin ovat vähentyneet Helsingissä. Tämä on luonut vähittäiskaupalle suurempia mahdollisuuksia kasvaa ja laajentua Helsingissä.

Kaupan ala on yritysten ja toimipaikkojen lukumäärän valossa vahvasti pienyritysvetoinen. Kaupunginkanslian mukaan ne ovat vahvistaneet asemaansa ja muodostavat merkittävän osan kaupan alan yritystoiminnasta. Keskisuurilla ja suurilla yrityksillä on kuitenkin keskeinen rooli työllistäjänä ja liikevaihdon synnyttäjänä.

Koronaepidemia ja sen tuomat rajoitukset ovat monelta osin vaikuttaneet kaupan alan toimintaan ja tulevaisuuden näkymiin.

Kaupan ala ei tule heti toipumaan koronaepidemian aiheuttamista vaikutuksista, mikä heijastuu myös Helsinkiin. Moni kaupan alan toimija on siirtynyt kokonaan digitaalisiin ympäristöihin eikä välttämättä enää palaa Helsingin katukuvaan.

Kaupunginkanslian mukaan on myös selvää, että osa koronaepidemian aiheuttamista muutoksista jää kaupan alalle pysyvästi. Epidemiasta huolimatta kaupungistuminen ja väestönkasvu tekevät Helsingistä kaupan alalla toimiville yrityksille vakaan ja elinvoimaisen toimintaympäristön.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös