Yritysuutiset

Korona-aika kiritti Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan +8 prosentin nousuun

Keskon myynti vetää. Kauppaketju on nostanut taloudellisia tavoitteitaan.

Kesko-konsernin myynti oli marraskuussa 2020 yhteensä 875 miljoonaa euroa ja se vahvistui vertailukelpoisesti edellisestä vuodesta.

”Keskon myynti kasvoi marraskuussa vertailukelpoisesti 2,9 %. Myynti K-ruokakaupoille kasvoi päivittäistavarakaupassa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu oli vahvaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Autokaupan myynti laski, mutta erityisesti sähköautojen kysyntä kasvoi”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Päivittäistavarakaupan myynti oli marraskuussa 470 miljoonaa euroa ja se kasvoi 1,6 prosenttia. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi 6,9 prosenttia. Kespron myynti laski 19,9 prosenttia, mihin vaikutti koronaepidemiasta johtuvat ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoitukset sekä etätyöskentely.

Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kasvoi marraskuussa selvästi.

Se oli marraskuussa lähes 330 miljoonaa euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 7,9 prosenttia. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti 9,3 prosenttia, Suomessa myynti kasvoi 7,6 prosenttia ja ulkomailla 11,2 prosenttia.

Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti laski 10 prosenttia. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti laski 9,1 prosenttia.

Autokaupan myynti oli marraskuussa 76 miljoonaa euroa ja se laski 5,7 prosenttia.

Keskon kasvustrategian onnistuneen toteutuksen ansiosta yhtiö saavutti syyskuun 2020 lopussa ennakoitua nopeammin aiemmin voimassa olleet taloudelliset tavoitteet. Vuonna 2020 yhtiön tuloskehitykseen on vaikuttanut osaltaan positiivisesti myös koronaepidemia ja siitä johtuvat muutokset kulutuskäyttäytymisessä.

Keskon arvion mukaan vuoden 2020 tulosparannuksesta alle puolet on koronaepidemian vaikutusta. Asetetuissa tavoitteissa on huomioitu yleisesti maltilliseksi arvioitu talouskehitys lähivuosina Keskon toimintamaissa.

Joulukuun alussa yhtiö nosti keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa.

Kesko Oyj:n hallituksen hyväksymät uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoittoprosenttia 5,5 prosenttia ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 12,5 prosenttia. Taloudellisen aseman osalta tavoitteena on, kuten aiemmin, että korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia on enintään 2,5.

Kesko-konsernin aikaisemmat taloudelliset tavoitteet olivat vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 5,0 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 11 pronenttia sekä korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia enintään 2,5.

Huolimatta Keskon liikevaihdon hyvästä kehityksestä, eivät analyytikot ole erityisen innostuneita Keskon osakkeista. Yhden analyytikon suositus on osta, yhden lisää, kahden pidä, yhden vähennä ja yhden myy.

Tämän vuoden 1,15 euron konsensuksen mukaisella osakekohtaisella tulosennusteella Keskon P/E-kerroin on 18x. Tasepohjainen P/B-kerroin on 3,8x.

Analyytikoiden suositukset korjattu 14.12. kello 20.40.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös