Talouden trendit

Pienituloisten määrä nousi lähes 670 000 suomalaiseen

Lähde: Tilastokeskus.

Pienituloisia on aiempaa enemmän, vaikkakin tuloerot kaventuivat.

Suomessa pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 669 000 vuonna 2019, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilaston otosaineiston ennakkotiedoista. Pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli 12,3 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tuolloin pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 640 000.

Pienituloisuus kuvaa keski- ja pienituloisten välisiä suhteellisia tuloeroja, joten pienituloisuuden kehitys riippuu paitsi pienituloisten kotitalouksien omasta tulokehityksestä, myös mediaanitulon kehityksestä.

Pienituloisiksi lasketaan henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti on alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Kotitalouksien mediaanitulo, josta pienituloisuusraja on laskettu, oli vuonna 2019 yhden hengen taloudessa 25 550 euroa eli hieman alle 2130 euroa kuukaudessa.

Suhteellinen pienituloisuus on vaihdellut viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana 623 000 ja 728 000 henkilön välillä, kun pienituloisuuden rajana käytetään 60 prosenttia mediaanitulosta. Pienituloisuuden raja oli vuonna 2019 yhden hengen taloudessa 15 330 euroa vuodessa eli noin 1 280 euroa kuukaudessa.

Toisaalta Tilastokeskuksen mukaan tuloerot kaventuivat Suomessa hieman vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna. Tulonjakotilastojen mukaan suomalaisten reaalitulot kasvoivat kaikissa tulokymmenyksissä paitsi suurituloisimmassa tulokymmenyksessä.

Erityisesti ero suurituloisimpien ja keskituloisten välillä kaventui.

Tilastokeskuksen tulonjakoluokittelussa Suomen väestö on järjestetty tulojen mukaan ja jaettu kymmeneen yhtä suureen osaan, joista jokaisessa on noin puoli miljoonaa henkilöä. I tulokymmenys on pienituloisin kymmenesosa ja X tulokymmenys suurituloisin kymmenesosa. 

Väestön suurituloisimman kymmenesosan tulotaso laski reaalisesti 0,3 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019. Keskituloisten (tulokymmenykset V–IX) tulot kasvoivat 1,5 prosenttia ja neljän pienituloisimman kymmenyksen tulot 1,1 prosenttia. Pienituloisimman kymmenesosan tulotaso kasvoi 0,6 prosenttia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös