Markkinakommentit

Tässä koronakriisin ennustaneen miljärdöörisijoittajan perustelut vuoden 2021 osakerallille

Koronakriisin aavistanut miljardöörisijoittaja Bill Ackman uskoo vuoden 2021 tuovan osakesijoittajille hyvät tuotot.

Bill Ackman on tehnyt miljardiomaisuutensa hedge-rahastoilla

Hänen yhtiönsä Pershing Square Capital Management hallinnoi Pershing Square Holdings -rahastoa, joka sijoittaa suuren pääoman vain muutamiin yhtiöihin.

Helmikuun lopussa 2020 Ackman oivalsi koronaviruksen leviämisen valtaisan riskin Yhdysvaltojen taloudelle ja globaaleille finanssimarkkinoille.

Ackmanin yhtiö teki 27 miljoonan dollarin sijoituksen instrumentteihin, joiden arvo nousisi konkurssitodennäköisyyden nousun mukana.  

Tämä sijoitussalkun suojaamiseksi tehty sijoitus tuotti varsin hyvin. 27 miljoonan dollarin suojasijoitus nousi peräti 2,6 miljardiin dollariin.

Nyt Bill Ackman listaa useita syitä, miksi uskoo osakkeiden nousevan vuonna 2021. 

Keventynyt kilpailu 

Koronakriisi ei ole kohtele kaikkia yrityksiä samalla tavoin. Koronan kurittamienkin toimialojen sisällä vahvan taseen omaavat pörssiyhtiöt pysyvät pystyssä kilpailijoiden mennessä konkurssiin. Markkinoiden avautuessa kilpailua tulee siis olemaan vähemmän. 

Kriisiajan mahdollistama kulukuri

Toinen kriisin seuraamus on yritysten sisäiset tervehdyttämisohjelmat ja kulukuri. Ackmanin mukaan kulut lähtevät hyvinä aikoina helposti kasvuun, kun taas kriisiympäristö mahdollista kulujen karsimisen. 

Isot pörssiyritykset lähtevät entistä paremmassa kunnossa valtaamaan avautuvia ja kevyemmin kilpailtuja markkinoita ja tämän seurauksena niiden markkinaosuudet tulevat nousemaan. 

Patoutunut kysyntä

Korona on aiheuttanut työttömyyttä, mutta toisaalta on myös paljon kuluttajia, jotka ovat pystyneet säilyttämään työpaikkansa. Tuloja on siis edelleen ollut, mutta huvitteluun ei ole mennyt rahaa. Peruuntuneet matkat, leffaillat ja ravintolaillalliset näkyvät siis amerikkalaiskuluttajien tileillä ja kuluttajien ostovoima on noussut.

Kun korona saadaan rokotusten kautta kuriin, lähtee ostovoimainen kansa liikkeelle. Koronan takia peruuntuneet riennot ja matkat toteutetaan, kun se viimein on mahdollista, joten odotettavissa oleva kysyntä on perustasoa korkeampaa. 

Ackmanin kysyntäpiikki ei koske pelkästään kuluttajia, vaan myös yrityksiä, jotka lähtevät tapaamaan asiakkaitaan ja kartoittamaan mahdollisuuksiaan koronan jälkeisessä yhteiskunnassa. 

Vakavaraiset pankit

Vuoden 2008 finanssikriisistä opittiin pankkien maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden yhteiskunnallinen merkitys. Ackmanin mukaan pankkien vakavaraisuus on nyt kunnossa. 

Poliittiset paineet talouden elvyttämiseksi

Ackman uskoo, että talouden elpyminen tulee olemaan virkaan astuvan presidentin prioriteettilistan yläpäässä. Hän siis ei usko, että Joe Biden tässä tilanteessa aloittaa kautensa nostamalla veroja.  

Valtiovarainministerinä aloittava Fedin entinen pääjohtaja Janet Yellen tulee painottamaan talouskasvua ja työllisyyttä tukevaa politiikkaa. 

Vaihtoehtojen puute

Ackman näkee korkomarkkinoilla mahdollisia lyhyen aikavälin pelipaikkoja, mutta pitkään salkkuun joukkovelkakirjalainoista ei nyt ole. Syy on nollakorkoympäristö. 

Vastoin mitä ehkä alkuun tulisi ajatelleeksi niin joukkovelkakirjalainojen arvo nousee silloin, kun korko laskee. Nollakorkoympäristössä se tarkoittaisi sitä, että korkojen pitäisi laskea entistä negatiivisemmaksi. Tähän Ackman ei usko. 

Vuosi 2021 tulee olemaan pelkkää osakkeiden voittokulkua, tai sitten ei

Bill Ackman ennustaa, että ainakin Yhdysvaltojen osakemarkkinat toisivat hyvät tuotot vuonna 2021. Ennuste ei siis koske suoraan, vaikkapa Suomen osakemarkkinoita. 

Vaikka Ackmanin ennuste toteutuisikin, tulee voimakas kurssiheilunta todennäköisesti jatkumaan vuonna 2021, sillä talouden avautuminen tulee näkymään yritysten tuloksissa vasta vuoden loppupuoliskolla.   

Yksi vuoden 2021 mielenkiintoisia kysymyksiä on, miten käy voimakkaasti nousseiden ”pysy kotona”-osakkeiden kanssa eli kuinka suurelta osin esimerkiksi koronan vauhdittama verkkokaupan kasvu jää pysyväksi ilmiöksi.

Tekee ennusteet sitten kuka vaan, niin niissä on usein yksi ikävä puoli. Ennusteet eivät välttämättä toteudu. Huolestuneitakin äänenpainoja vuoden 2021 osalta löytyy myös. 

Osakesijoittamisessa on se hyvä puoli, että tulevaisuuden ennusteisiin ei ole pakko ottaa kantaa osakkeita ostamalla tai myymällä.

Itse asiassa, rauhallinen kuukausisijoittaja voi saada jopa korkeammat tuotot kuin korkeampiin tuottoihin pyrkivä osakemarkkinoiden ajoittaja.  

Kommentoi
Ylös
>