Kasvuosakkeet

Analyytikko: Terveystalon kilpailuetu on poikkeuksellisen vahva

Terveystalon osakkeen arvostus on etenkin pidemmällä perspektiivillä houkutteleva, arvioi Inderesin analyytikko.

Terveystalo osakekurssi terveysyritys

Terveystalo on suomalainen pörssiyhtiö ja liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.

Vuonna 2019 Terveystalossa asioi noin 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,7 miljoonaa. Yhtiössä työskentelee yli 13 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista alle puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina

Yhtiön toinen vuosineljännes oli yhtiölle poikkeuksellinen. Yhtiön liikevaihto laski huhtikuussa peräti 30 prosenttia yritys- ja yksityisasiakkuuksissa ja koko toimintaa jouduttiin mukauttamaan voimakkaasti koko kvartaalin ajan pandemiatilanteen, rajoitustoimien sekä kysynnän mukaan.

”Toisen vuosineljänneksen kysyntä laski koronan vaikutuksesta sekä kiireettömissä hoidoissa että akuuteissa sairauksissa. Erilaisiin infektioihin sekä elintapasairauksiin kuten sydän- ja verisuonitauteihin liittyvissä lääkärikäynneissä lasku oli erityisen voimakas. Lisäksi suun terveyden toimintaa jouduttiin rajoittamaan voimakkaasti”, totesi Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho toisen huhti-kesäkuun tilannetta.

Terveysala on murroksessa

Kolmannella vuosineljänneksellä terveyspalveluyrityksen liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia vertailukaudesta 240 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia kasvoi 26,5 prosenttia 30,9 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtaja Ihon mukaan terveystalon liikevaihto palasi kasvu-uralle vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä yksityis- ja yritysasiakkuuksien vahvan myynnin ansiosta. Yksityisasiakkuuksissa kysyntä elpyi odotusten mukaisesti, ja liikevaihto kasvoi yli 9 prosenttia.

Julkisasiakkuuksissa liikevaihto sen sijaan laski pääasiassa vuoden vaihteessa päättyneiden ulkoistussopimusten vuoksi.

Ihon mukaan tiukkana jatkuneen kulukurin ja pandemiatilanteen kehittymiseen nopeasti vastanneiden sopeutustoimien ansiosta myös kannattavuus parani kolmannella vuosineljänneksellä selvästi vertailukaudesta.

Koronapandemia on kiihdyttänyt terveysalan digitaalista murrosta, johon Terveystalo pyrkii nyt vastaamaan, Iho kertoo.

”Toimialan digitaalinen murros on tosiasia ja ihmisten kiinnostus omaan terveyteen ja hyvinvointiin kasvaa selvästi. Kolmannen vuosineljänneksen kehitys vahvistaa tätä näkemystä. Kysynnän painopiste on siirtynyt entistä enemmän digitaalisiin palveluihin ja ammattilaiset ovat aikaisempaa halukkaampia tarjoamaan vastaanottoja etäkanavissa. Yritysasiakkuuksissa jo 15 prosenttia kaikista lääkärikeskuskäynneistä toteutuu digivastaanottona, ja koko konsernin osalta ylitimme lokakuussa puolen miljoonan digivastaanoton rajapyykin.”

Kilpailuetua ja houkuttelevaa osakkeen arvostusta

Inderesin analyytikko Olli Vilppo muistuttaa artikkelissaan, että Terveystalo on Suomen markkinajohtaja sekä työterveydessä että yksityisasiakkaiden lääkärikäynneissä. Lisäksi se on toimialan kannattavin yhtiö, mikä kuvastaa sen vahvoja kilpailuetuja. Näitä kilpailuetuja ovat brändi, digitaaliset työkalut, laaja asiakas- ja lääkärikunta, kannattava toimipisteverkosto sekä datan määrä.

Terveydenhuollon markkinat ovat vuosina 2014 – 2019 kasvaneet keskimäärin vuosittain 2,1 prosenttia Terveystalo on kasvanut markkinaa selvästi nopeammin.

Vilpon mukaan myös koronapandemiasta Terveystalo vaikuttaa selviävän vähin vaurioin ja Terveystalon kyky jatkaa markkinan konsolidointia on säilynyt vahvana.

Vilpon mukaan Terveystalon osakkeen arvostus on etenkin pidemmällä perspektiivillä houkutteleva.

”2020e P/E-luku (oik.) 28x on korkea, mutta EV/EBITDA 11x lähellä neutraalia johtuen operaatioiden tuottamasta vahvasta rahavirrasta myös koronavuonna. 2021e-kertoimilla P/E 21x ja EV/EBITDA 10x laskevat nopeasti edullisiksi kysyntäkuvan normalisoituessa. Myös yhtiön aiempi selkeä tulospohjainen preemiohinnoittelu on kaventunut verrokkiryhmään nähden, mitä emme pidä perusteltuna”, Vilppo toteaa.

Vuosille 2020 – 2023e Inderes ennustaa peräti noin 22 prosentin vuosittaista tuloskasvua, mikä toimii osakkeen tuotto-odotuksen keskeisenä ajurina.

Epävarmuutta nostavat koronapandemian lyhyen ja pitkän ajan vaikutukset sekä nykyisen sotemallin lopullinen sisältö ja vaikutukset, Vilppo muistuttaa. Kuitenkin myös riskit huomioituna on Terveystalon tuotto/riskisuhde Inderesin näkemyksen mukaan houkutteleva.

Inderesin suositus Terveystalon osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 10,9 euroa.

Kommentoi
Ylös
>