Sijoittajan verotus

Näin verottaja suhtautuu vuoden lopun veromyynteihin

Tappiollisten osakkeiden myyminen vuoden lopulla veromyynteinä on keino alentaa luovutusvoittoveroja.

Vuoden vaihteessa tuntumassa moni sijoittaja alkaa puntaroimaan verokysymyksiä. Vuoden aikana on ehkä myyty hyvin tuottaneita sijoituskohteita pois, ja joulukuussa alkaa mieleen muistua tulevat luovutusvoittoverot. Siinä tilanteessa tekee usein mieli myydä tappiolla olevia sijoituskohteita pois, jolloin tappiot voidaan vähentää luovutusvoitoista.

Jos osakkeiden myynnistä koituu sijoittajalle tappiota, se vähennetään ensisijaisesti luovutusvoitoista ja jos niitä ei ole, niin vähennys tehdään kaikista pääomatuloista. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 2016 syntyneet myyntitappiot. Ne vähennetään pelkistä myyntivoitoista, ei kaikista pääomatuloista.

Myyntitappioita ei kuitenkaan vähennetä lainkaan, jos kalenterivuoden aikana myymiesi osakkeiden ostohinta oli yhteensä enintään 1 000 euroa.

Nämä veromyynnit houkuttelevat myös usein sijoittajat ostamaan joulukuussa myymänsä osakkeet takaisin tammikuussa – ainakin jos myydyissä osakkeissa on sijoittajan mielestä edelleen kasvupotentiaalia.

Mitä verottaja sanoo tällaisiin edestakaisiin veromyynteihin, jossa sama osake ensin myydään ja sitten ostetaan takaisin lyhyen ajanjakson sisällä?

Samana päivänä tehdyt edestakaiset kaupat

Arvopapereiden luovutuksesta aiheutunutta tappiota ei ole oikeuskäytännössä pidetty vähennyskelpoisena, jos verovelvollinen on hankkinut välittömästi luovutettuja osakkeita vastaavat osakkeet takaisin itselleen. Tällöin on katsottu, että verovelvollinen on ryhtynyt osakkeiden myyntiin ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että hän saisi vähennyskelpoisen luovutustappion ja siten vapautuisi suoritettavasta verosta. Todellista osakkeista luopumista ei ole edestakaisten kauppojen johdosta tapahtunut.

Korkein hallinto-oikeus on antanut useita julkaistuja ratkaisuja edestakaisista arvopaperikaupoista aiheutuneista luovutustappioista.

Esimerkiksi verovelvollinen oli saanut huomattavan luovutusvoiton ja samalle vuodelle oli syntynyt muusta omaisuuden myynnistä luovutustappio, kun henkilö oli joulukuun 22. päivänä samana vuonna myynyt tietyn osakkeen osakkeita meklarien välityksellä. Hän oli kuitenkin tämän jälkeen samana päivänä myös ostanut meklarien välityksellä samaan hintaan saman määrän kyseisen saman yrityksen osakkeita. Sekä myyntitoimeksianto että ostotoimeksianto olivat toteutuneet jälkipörssissä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös oli tiukka: Verovelvollisella ei päätöksessä tarkoitetuissa olosuhteissa ollut oikeutta vähentää vaatimaansa luovutustappiota.

Toisessa tapauksessa sijoittaja oli ostanut osakkeet takaisin vasta myyntiä seuraavana päivänä. Osakkeiden myynti ja osto olivat olleet arvopaperipörssissä tapahtuneita normaaleja pörssikauppoja. Edestakaista osakekauppaa ei tässä tapauksessa oikeuden päätöksellä pidetty veron kiertämisenä, vaan osakkeiden myynnistä syntynyt luovutustappio hyväksyttiin vähennettäväksi.

Verotuksesta riippumaton päiväkauppa ei ole veronkiertoa

Oikeuskäytännön perusteella normaalissa pörssikaupassa tapahtunutta edestakaista osakekauppaa voidaan pitää veron kiertämisenä ja luovutustappion vähentäminen voidaan evätä yleensä vain seuraavien edellytysten täyttyessä:

  1. tappiolliseen myyntiin on ryhdytty tilanteessa, jossa verovelvolliselle on kertynyt tai kertymässä luovutusvoittoja, joista hän joutuisi maksamaan veroa kyseiseltä verovuodelta
  2. verovelvollinen on ostanut myyntipäivänä samana määrän samanlaisia osakkeita samaan tai lähes samaan hintaan kuin myyntihinta ja
  3. verovelvollinen ei kykene esittämään verotuksesta riippumatonta syytä osakkeiden myyntiin ja takaisinostoon.

Yleissääntö siis on, ettei verottaja puutu edestakaisiin kauppoihin, kun kauppoihin liittyvät myynti- ja ostotoimeksiannot tosiasiallisesti tehdään eri päivinä.

Jos kuitenkin osakkeiden myynti ja takaisinosto ovat samaa ennalta sovittua järjestelyä, edestakaista osakekauppaa voidaan pitää veron kiertämisenä, vaikka takaisinosto tapahtuisi myöhemminkin kuin samana päivänä.

Vaikka saman päivän aikana tapahtuneet osakkeen myynnit ja ostot saatetaan tulkita keinotekoiseksi yritykseksi vähentää luovutusvoittoveroa, ei se aina sitä tarkoita.

Samojen arvopapereiden myynti ja osto saman päivän aikana ei ole välttämättä veron kiertämistä, jos on kyse treidaamisesta eli päiväkaupasta.

Verottajan tulkinnan mukaan verovelvollinen voi esimerkiksi käydä osakkeilla päiväkauppaa, jolloin samanlajisia osakkeita jatkuvasti ostetaan ja myydään tarkoituksena hyötyä osakkeen päivänsisäisistä kurssivaihteluista.

Tällöin edestakaiset osakekaupat ovat yleensä verovelvollisen sijoitustoiminnan toimintatapa, eikä siten keino kiertää veroja.

Verotuksesta riippumaton syy arvopaperin takaisinostoon samana päivänä voi myös olla arvopaperin myynnin jälkeen ilmennyt, arvopaperin arvoon ja sen tulevaan kurssikehitykseen vaikuttava seikka, jonka vuoksi sen takaisinosto on taloudellisesti mielekästä.

Mikäli kaupat tehdään samana päivänä, on sijoittajan syytä olla valmistautunut esittämään Verohallinnolle näyttöä siitä, että kaupat on tehty verotuksesta riippumattomista syistä.

Näyttönä voidaan esimerkiksi esittää arvopaperin arvoon ja sen tulevaan kurssikehitykseen vaikuttavia seikkoja, kuten esimerkiksi samana päivänä kauppojen välillä annetut kohdeyhtiöiden pörssitiedotteet ja muut osakkeen arvoon ja kurssikehitykseen mahdollisesti vaikuttaneet uutiset.

Lähde: vero.fi

Kommentoi
Ylös
>