KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Miksi bitcoinilla on arvoa ja mikä on bitcoinin viimeaikaisen kurssinousun taustalla?

Bitcoinia ei pysty vertaamaan mihinkään muuhun markkinoilla tällä hetkellä olevaan sijoitusinstrumenttiin.

bitcoin digivaluutta kryptovaluutta digiraha

Tämän artikkelin tavoitteena on kertoa lukijalle, miksi bitcoinilla on arvoa ja mitkä tekijät ovat bitcoinin viimeaikaisen kurssinousun taustalla.

Bitcoin on sijoituskohteena täysin uniikki, eikä sitä pysty vertaamaan mihinkään muuhun markkinoilla tällä hetkellä olevaan sijoitusinstrumenttiin. Bitcoinin arvo muodostuu useista eri tekijöistä, joista tärkeimpiä ovat ehdottomasti bitcoinin muuttumaton rahapolitiikka ja sen ennalta määritellyt säännöt, joista ei ole mahdollista poiketa. Nämä luovat yhdessä ennustettavuutta, joka ei todellakaan ole itsestäänselvyys tämän päivän maailmassa.

Bitcoinin toimintaperiaatteet on ohjelmoitu bitcoinin protokollaan, eikä niitä ole mahdollista muuttaa. Bitcoinien kiveen hakattu maksimimäärä on 21 miljoonaa bitcoinia. Tällä hetkellä maailmassa on noin 18,6 miljoonaa bitcoinia. Uudet bitcoinit syntyvät maailmaan louhimalla, ja tällä hetkellä jokaisesta uudesta lohkosta saatava louhintapalkkio on 6,25 bitcoinia. Bitcoinin lohkoketjussa uusi lohko louhitaan keskimäärin 10 minuutin välein ja markkinoille tulevien uusien bitcoinien määrä puolittuu 210 000 lohkon välein. 

Bitcoinin puoliintumisten välillä oleva aika on noin neljä vuotta. Viimeisin bitcoinin puoliintuminen oli toukokuussa 2020 ja seuraavan puoliintumisen on tarkoitus tapahtua vuonna 2024. Vuonna 2024 jokaisen uuden lohkon myötä markkinoille tulevien bitcoinien määrä pienenee nykyisestä 6,25 bitcoinista 3,125 bitcoiniin. Bitcoinin sisäänrakennettu puoliintuminen ehkäisee erittäin tehokkaasti inflaatiota ja mahdollistaa bitcoinin roolin arvon säilyttäjänä. 

Niukkuus on bitcoinin etu

Bitcoin ei ole minkään yksittäisen tahon hallinnassa. Mikään yksittäinen taho ei siis voi omalla toiminnallaan vaikuttaa bitcoinien maksimimäärään tai siihen, kuinka paljon niitä kulloinkin lasketaan markkinoille. Bitcoinin takana ei siis ole minkäännäköistä keskuspankkia tai muuta vastaavaa instituutiota, joka pystyisi omalla toiminnallaan luomaan uusia bitcoineja mielin määrin. 

Muuttumattoman rahapolitiikan lisäksi sijoittajat arvostavat ehdottomasti myös bitcoinin niukkuutta. Mikään muu sijoituskohde maailmassa ei vedä vertoja bitcoinin niukkuudelle. Bitcoinien rajattu maksimimäärä ja neljän vuoden välein tapahtuva puoliintuminen takaavat sen, että bitcoinin niukkuus tulee tulevaisuudessa ainoastaan kasvamaan. 

Kultaa on pidetty perinteisesti hyvin niukkana hyödykkeenä. Bitcoinin niukkuus on kuitenkin jopa kultaan verrattuna aivan eri tasolla. Toisin kuin kultaa, bitcoineja ei ole mahdollista louhia yhtään enempää, vaikka louhintakapasiteettia lisättäisiin kuinka paljon. Tulevaisuudessa tapahtuvat puoliintumiset takaavat sen, että vuosittain kiertoon saapuvien uusien bitcoinien määrä tulee laskemaan huomattavasti.

Puoliintumisten seurauksena bitcoinin niukkuus verrattuna kultaan tulee kasvamaan entisestään. Bitcoinin absoluuttista niukkuutta voidaan jo itsessään pitää erittäin arvokkaana.

Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi bitcoinin arvoon vaikuttaa luonnollisesti myös bitcoinin taustalla oleva teknologia. Bitcoin tarjoaa teknisesti jotain sellaista, mitä ihmiskunta ei ole aikaisemmin päässyt todistamaan. Bitcoin on ylivoimaisesti maailman suurin hajautetun laskennan operaatio. Bitcoinin verkko on äärimmäisen hyvin hajautettu ja kuka tahansa voi halutessaan ryhtyä bitcoinin verkon ylläpitäjäksi.

Bitcoinin verkon turvallisuus on taattu hajauttamisella, eikä sitä ole mahdollista hakkeroida tai tuhota. Bitcoinilla ei ole olemassa minkäänlaisia keskuspalvelimia tai keskitettyjä tietokantoja, jotka muodostaisivat verkolle haavoittuvuuksia. Bitcoinin verkko onkin immuuni perinteisille uhille, kuten hakkeroinneille ja eri osapuolten välisille luottamusongelmille.

Bitcoinin verkon laskentateho on kasvanut viimeisten vuosien aikana huimaa vauhtia. Bitcoinin kurssin noustessa myös yhä useammat tahot ovat ryhtyneet louhimaan bitcoinia. Bitcoinin valtava laskentateho mahdollistaa sen, että bitcoinin verkon lamauttaminen kyberhyökkäyksellä on tänä päivänä täysin mahdoton tehtävä. Bitcoinin teknologian ja ympäri maailmaa hajautetun verkon arvo on jo itsessään valtaisa.

Mikä on bitcoinin viimeaikaisen kurssinousun taustalla?

Bitcoinin hinta muodostuu puhtaasti kysynnän ja tarjonnan perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että bitcoinin hinta nousee, mikäli ihmiset haluavat ostaa sitä enemmän kuin myydä. Bitcoinin viimeaikainen positiivinen arvonkehitys on useiden tekijöiden summa.

Yksi näistä on ehdottomasti Bitcoinin vuoden 2020 toukokuussa tapahtunut puoliintuminen, jonka myötä markkinoille tulevien uusien bitcoinien määrä laski puolella. Kysynnän pysyessä muuttumattomana pitäisi puoliintumisen jo itsessään toimia bitcoinin arvoa nostavana tekijänä. Bitcoinien kysyntä on kuitenkin kasvanut puoliintumisen jälkeen huimasti. 

Bitcoin on herättänyt viime aikoina instituutioiden ja suursijoittajien huomion. Instituutioiden mielenkiinto bitcoinia kohtaan on tällä hetkellä suurta, ja ne ostavatkin suurimman osan uusista kiertoon tulevista bitcoineista itselleen. Instituutioiden ja suursijoittajien mukaantulon seurauksena yli 1000 bitcoinia sisältävien kryptovaluuttalompakkojen määrä on suorastaan räjähtänyt. Instituutioita kiinnostaa bitcoinissa etenkin yllä mainitut asiat, kuten bitcoinin muuttumaton rahapolitiikka ja sen absoluuttinen niukkuus. Lisäksi bitcoin tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon portfolion hajauttamiselle. 

Yksi monista bitcoinin viimeaikaisen kurssinousun taustalla olevista tekijöistä on myös ehdottomasti keskuspankkien pitkään jatkunut avokätinen koronaelvytys.

Keskuspankkien toimesta viime vuoden aikana printattiin uutta rahaa enemmän kuin koskaan ennen. Bitcoinin muuttumaton rahapolitiikka on jotain sellaista, mikä on noussut suureen arvoon sijoittajien keskuudessa. Bitcoin onkin useiden asiantuntijoiden mielestä erinomainen suoja esimerkiksi inflaatiota vastaan.

Vaikka bitcoinin kurssi voi heilahdella rajustikin lyhyellä aikavälillä, niin bitcoinin kurssihistoriaa tarkastelemalla on mahdollista huomata, että pidemmällä tähtäimellä tarkasteltuna bitcoin on onnistunut kasvattamaan arvoaan tasaisesti. Yksi rahan tärkeimmistä tehtävistä on toimia arvon säilyttäjänä. Voidaankin hyvällä omallatunnolla todeta, että bitcoin on onnistunut tässä tehtävässä perinteisiä valuuttoja paremmin.

Kurssinousua on osaltaan tukenut myös bitcoinin ympärille rakennetun infrastruktuurin kehittyminen. Hyvä esimerkki tästä on maksupalvelujätti PayPalin mukaantulo kryptovaluuttamarkkinoille viime vuonna. Bitcoineja on tällä hetkellä helpompi ostaa kuin koskaan ennen. Ostamisen helppous yhdistettynä erittäin niukkaan tarjontaan ja eksponentiaalisesti kasvaneeseen kysyntään on johtanut bitcoinin hinnan rajuun nousuun.

Northcrypto on kotimainen kryptovaluuttojen kauppapaikka, jonka tavoitteena on tehdä bitcoinin ja muiden suosittujen kryptovaluuttojen ostamisesta ja säilyttämisestä mahdollisimman helppoa. Sivustoltamme löydät myös kattavasti kryptovaluutta-aiheista tietoa ja suomenkielinen asiakaspalvelumme vastaa tarvittaessa kysymyksiisi. 

Kirjoittaja työskentelee Northcryptossa kryptovaluutta-asiantuntijana

1 kommentti
  • Antti sanoo:

    En pitäisi juuri yksistään Bitcoinia täysin ”uniikkina” sijoituskohteena. Kryptovaluuttoja noin kokonaisuutena kyllä, mutta myös ainakin ”pikkuveli” Litecoin on aika vakiintunut. Ja omana huomiona nimitys ”pikkuveli” on osuva. Kurssikehityksen suunta seuraa Bitcoinia aika orjallisesti.

    Kryptojen kokonaisuudessa on kuitenkin mahdollista hajauttaa jopa eri tyylisiin ja eri filosofiaan/teknologiaan perustuviin kryptoihin.

  • Ylös
    >