Talouden trendit

Viisi syytä SPAC-osakkeiden suosioon

SPAC-osakkeiden suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina ja etenkin vuonna 2020. Mikä on saanut sijoittajat innostumaan uudesta trendistä?

SPAC-listautuminen on kaksivaiheinen prosessi. Ensin sponsori listaa pörssiin yrityksen, jolla ei ole liiketoimintaa. Listautumisesta kerätyllä pääomalla sponsori sitten ostaa yksityisiltä markkinoilta yrityksen. 

SPAC-osakkeiden suosio on nousussa. Vuonna 2012 nähtiin kaksitoista SPAC-listautumista, viisi vuotta myöhemmin vuonna 2017 listautumisia oli 33 kappaletta ja koronavuonna 2020 listautumisia nähtiin jo 141 kappaletta. 

Mikä selittää näin suuren SPAC-osakkeiden suosion? Alla viisi koottua selitystä. 

1.     Hypetys

Yleisimmin tarjottu selitys SPAC-osakkeiden suosioon on niiden ympärillä oleva kohina, tarinat massiivisista tuotoista, niin sanotut RobinHood-sijoittajat ja mieletön riskinotto. 

Koronapandemian keskellä monet urheilutapahtumat on peruttu ja -sarjat peruttu. Tämän mahdollisuus myös rahapelaamiseen on vähentynyt ja siksi jännitystä haetaan nyt osakesijoittamisen parista. 

Mikä olisikaan jännittävämpää kuin valita oma sijoituskohteeksi SPAC-osakkeen tarjoama tyhjä kuori. Sijoittaja ei voi tietää löytyykö sopivaa kohdetta ja miten markkinat tulevat mahdollisen kohdeyrityksen löytymiseen reagoimaan. 

Selitys kuulostaa uskottavalta, mutta siitä ei ole todellista tietoa onko sillä oikeasti todellisuuspohjaa. Ehkäpä SPAC-listausten suosio selittyy muilla tekijöillä. 

2.     Markkinoiden volatiliteetti 

Koronavuosi 2020 on ollut täynnä hyvinkin merkittäviä epävarmuuksia. Saadaanko markkinoille rokote? Minkälaisia tukipaketteja saadaan aikaiseksi ja menevätkö ne läpi?

Minkälaisia rajoituksia hallitukset määräävät, keihin ne kohdistuvat ja kauanko ne kestävät? Kauanko viruksen kanssa pitää tulla toimeen ennen kuin yhteiskunnat palaavat edes jonkinlaiseen normaalieloon? 

Perinteiseen IPO-listautumiseen liittyy listautuvan yrityksen kannalta epätietoisuuden riski, sillä listautuva yritys saa tietää listautumishinnan vasta prosessin loppuvaiheessa. 

Jos prosessin laittaa käyntiin tänään tarkoittaa se merkittäviä panostuksia ja sijoittajille suunnattavia ”road show”-esityksiä. Listautumishinnan saa kuitenkin tietää vasta puolen vuoden päästä. 

Liiketoimintaan liittyy aina epävarmuutta, mutta koronapandemian tapauksessa epävarmuus on poikkeuksellisen epäsuurta. Vaikka markkina olisi nyt suosiollinen, niin koronatilanteesta johtuen, voi markkina olla puolen vuoden päästä täysin eri tilanteessa. 

SPAC-listautumisella on tällaisessa tilanteessa merkittävä etu puolellaan. Listautuva yritys neuvottelee yhden tahon kanssa,  saa hinnan ja voi tarjottavan hinnan pohjalta tehdä aikaisen vaiheen päätöksen siitä listautuako ylipäätään vaiko ei. 

3.     Vaihtoehtojen puute

Koronapandemian liittyvä keskuspankkielvytys on nostanut digitaalisuuden kasvuun perustuvien yritysten osakkeiden hintoja. 

Toisaalta monet perinteisemmät yritykset ovat joutuneet ongelmiin on kyse sitten matkailusta, kuntosaleista ja ravintoloista tai toimistotiloista ja kauppakeskuksista. 

Kasvulla on rajansa, joten kalliiksi hinnoiteltu isompi yritys ei pidemmälläkään aikavälillä ole välttämättä kovin houkutteleva sijoituskohde. Listautuvissa yrityksissä kasvunvaraa on lähtökohtaisesti enemmän jäljellä, mutta vuonna 2020 nähtiin monta otsikkoa raketin lailla nousseista pörssilistautujista. 

Vroomin käytettyjen autojen markkinapaikka voi olla tulevaisuutta, mutta kuka haluaa sijoittaa osakkeeseen jonka arvo tuplaantui heti ensimmäisenä päivänä? 

Kun koroistakaan ei oikein tuottoa saa, voi olla entistä houkuttelevampaa lähteä hakemaan ostokohteita yksityisomistuksessa olevista yrityksistä SPAC:in avulla. 

4.     Sponsorien markkinatuntemus ja ammattitaito

Perinteinen IPO-listautuminen lähtee liikkeelle yrityksestä, joka tarvitsee rahaa. 

SPAC-listautuminen lähtee liikkeelle rahasta, joka tarvitsee sijoituskohteen. 

SPAC-osakkeet listaava sponsori on lähtökohtaisesti toimialan asiantuntija, jonka toimenkuvana on löytää markkinoiden paras diili ja juuri se lupaavin yritys toimialan sisältä johon rahat kannattaa sijoittaa.  

Toimiiko ajatus sitten oikeasti ja valikoituuko SPAC-listautujiksi parempia yrityksiä perinteiseen IPO-listautumiseen verrattuna on sitten toinen kysymys, mutta ajatuksen tasolla SPAC-osakkeiden tarjoama lähestymistapa voi osalle sijoittajista olla houkutteleva. 

Tilannetta voidaan verrata aktiivisen osakerahaston ja tähtisalkunhoitajan valitsemiseen.   

SPAC-sponsori on aktiivista rahastoa aktiivisempi ja näkemystä ottavampi sillä sponsorin tulee valita yksi yritys. Aktiivisissa rahastoissa on perinteisesti pidetty ongelmallisena käytännön kannustinrakenteita, jotka johtavat aktiivisuuden näkökulmasta liian suureen hajautukseen ja kaappi-indeksoinnin.  

Yksittäiselle yritykselle SPAC-listautuminen voi olla tie strategiseen kumppanuuteen. 

Varhaisen vaiheen kasvuyritykset tarvitsevat rahan lisäksi kontakteja, osaamista ja kokemusta. Pääomarahastojen ja enkelisijoittajien tapaan SPAC-sponsorit voivat tarjota kohdeyrityksilleen muutakin kuin rahaa, mikä tekee niistä houkuttelevia kumppaneita.

Osaamisen merkitys voi olla keskeinen. Peliyhtiö Skillzin perustaja-toimitusjohtaja Andrew Paradise motivoi SPAC-listautumistaan nimenomaan mahdollisuudella valita hyviä yhteistyökumppaneita. 

Sijoittajan kannalta sponsorien maineella on merkitystä laajemminkin.

SPAC-listautumisten suosiota on selitetty niin korkean profiilin omaavien sponsoreiden saapumisella SPAC-markkinoille, kuin myös korkean profiilin laatuyhtiöiden valinnalla listautua SPAC-reittiä pitkin. 

5.    Yksityisen pääoman kasvu

Yksi selitys SPAC-listautumisten suosion kasvulle voi löytyä listautumispotentiaallin omaavien yritysten lukumäärän kasvusta.

Alku- ja kasvuvaiheen niin sanotuista venture capital -sijoituksista pörssilistautumiseen kuluva keskimääräinen aika on ollut kasvussa.

Myös yksityisen pääoman määrä on kasvanut Yhdysvalloissa merkittävästi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. 

Kommentoi
Ylös
>