Yrittäjyys

Toimitusjohtajat vastaavat mitä he oppivat vuodesta 2020

Vuosi 2020 toi mukanaan valtavan määrän yllätyksiä – ja tärkeitä oppitunteja.

Uuden oppiminen vaatii epäonnistumisia, ja vain harjoittelu tuottaa paremman lopputuloksen. Virheiden tekeminen on oppimisen raaka-ainetta myös työpaikalla. Vuoden 2020 kaaos, muutokset ja syvät menetykset toivat mukanaan myös oivalluksia ja tärkeitä oppitunteja.

Monelle toimitusjohtajalle vuosi 2020 tarjosi uuden näkökulman siihen, mikä on tärkeintä heidän yritykselleen, heille itselleen sekä heidän alaisilleen. Tässä poimintoja suomalaisten ja amerikkalaisten yritysten toimitusjohtajien näkemyksistä vuodesta 2020.

Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät

”Koronavuosi osoitti sen, miten tärkeää on varautua pahempaan. Elämme yllättävien riskien ja nopeiden muutosten maailmassa. Siksi esimerkiksi vahva tase on tärkeä yrityksen henkivakuutus. Lisäksi vuosi opetti, miten olennaista on reagoida nopeasti ja voimalla. Yrittäjäjärjestö lähti heti kriisin alettua voimakkaasti auttamaan yrittäjiä ja vaikuttamaan julkisiin koronatukiin kaikkialla maassa. Uskomme, että tällä oli iso vaikutus, ja se näkyy mm. konkurssitilastoissa. Kriisi myös opetti, että Suomessa yleisessä varautumisessa on huomioitu huonosti pk-kenttä. Huoltovarmuus on ajateltu suurten yritysten kautta. Viime vuosi osoitti, että tämä ei riitä. Toivon, että tässä suhteessa otetaan oppia.”

Petri Roininen, Investors House

”Erilainen vuosi ja monta oppia, mutta ehkä yksi tärkein: Etätyössä työllä on taipumus kasautua harvoille aloitteellisille. Siksi etätyöskentely vaatii uutta organisointia ja johtamista, jotta koko organisaatio olisi tehokas eikä kukaan jäisi yksin. Etätyössä voi sinänsä teknisesti tehdä melkein mitä vaan, mutta mikään ei voita ihmisten välisiä todellisia kontakteja – varsinkaan luovuutta vaativissa asioissa. Heikosti johdetun etätyön riski on, että ihmiset kyllä tekevät, mutta organisaatio ilman vuorovaikutusta alisuorittaa tai painottuu harhaisesti.”

Sanna Olshin, Starttivalmennus

”Vuosi opetti sen, että jos liiketoiminnasta poistettaisiin yhtäkkiä niinkin tärkeä asia, kun asiakkaat, niin kyllähän se vaikuttaa moneen yritykseen hurjasti. Ei onneksi meihin, mutta moneen asiakkaaseen, ja opetti sen, että rahoituskanavat eivät ole niin joustavia kuin pitäisi. Toisaalta opetti se, että riskeihin täytyy oikeasti varautua etukäteen ja yrityksen kassassa täytyy olla riittävästi rahaa, jotta selvitään tämän tyyppisistä tilanteista. Opetti sen, että täytyy ennakoida, meillä onneksi oltiin jo verkossa hyvissä ajoin, joten ei aiheuttanut meille toimenpiteitä. Ennakointi ja riskienhallinnan täytyy olla kunnossa ja kassa.”

Amerikkalaisten toimitusjohtajien näkemyksiä

Fast Company kokosi kuuden amerikkalaisen toimitusjohtajan näkemyksiä siihen, mikä heidän suurin oppitunti vuodesta 2020 oli.

Dan Springer, DocuSign

”Huomasin, miten ekstrovertti oikeastaan olenkaan. Minun on ollut vaikea olla näkemättä kollegoitani kasvokkain päivittäin toimistossa tai tavata henkilökohtaisesti uusia työntekijöitämme. Olen oppinut käyttämään enemmän aikaa luodakseni tyypilliset vuorovaikutustilanteet virtuaalisesti tämän korvaamiseksi.”

Jeff Maggioncalda, Coursera

”Olen oppinut kuinka tuottava etätyö voi olla, ja kuinka se on muuttanut Courseran toimintaa. Emme koskaan palaa takaisin. Ennen pandemiaa olin siinä uskossa, että kasvokkain tapahtuva yhteistyö oli ratkaisevaa innovaatioiden ja ketteryyden kannalta. Vaikka kasvokkain tapahtuva kanssakäyminen on edelleen kriittisen tärkeää, voimme työskennellä yhdessä Zoomin ja Google Docsin kaltaisten työkalujen avulla, ja monet työntekijät nauttivat virtuaalityön tuomasta lisääntyneestä joustavuudesta. Etätyö on täällä jäädäkseen, ja odotan innolla vankemman virtuaalisen työvoiman rakentamista Courseraan pandemian jälkeen.”

Julie Bornstein, The Yes

”Opin, että aikuiset eivät mene töihin vain työskentelemään. Emme lähetä lapsiamme kouluun vain oppimaan. Eivätkä ihmiset mene ravintoloihin vain syömään. Ihmisten vuorovaikutus on välttämätöntä hyvinvoinnillemme, vaikka tekniikka edesauttaa sitä, ettei meidän tarvitse olla fyysisesti samassa paikassa.”

Joel Flory, VSCO

”Tämä vuosi on ollut kärsivällisyyden ja sitkeyden testi. Oli viikkoja, jotka tuntuivat yhdeltä pitkältä päivältä, yhdeltä Zoom-palaverilta toisen jälkeen. Mikään ei tuota minulle enemmän iloa kuin jakaa ateria jonkun kanssa, ja se ettei sitä voitu tehdä kasvotusten, tuntui haastavalta ja hankalalta. Silti jatkoimme matkaa. Muistan sitkeytemme parhaiten vuodesta 2020.

Keskityn vuonna 2021 syvempien yhteyksien luomiseen VSCO:n jäseniin ja ihmisiin, joista välitän. Juuri nämä syvät yhteydet auttoivat minua selviytymään kuluneesta vuodesta, ja joihin haluan sijoittaa vielä enemmän tänä vuonna.”

Enrico Frezza, Peace Out Skincare

”Peace Out on ensimmäinen yritykseni, ja olen ensimmäistä kertaa yli 20 ihmisen pomo. Luulin ymmärtäneeni, mitä tiimityön voima on ennen pandemiaa. Kun COVID-19 iski, tiimimme kokoontui uskomattomalla vauhdilla rakentamaan ja toteuttamaan täysin uuden strategian liiketoimintamme jokaiselle alueelle.

Katsellessani joukkueeni kehittäessä ja toteuttaessa uutta pelisuunnitelmaa – ja sen seurauksena koimme hämmästyttävän kasvusyklin – ymmärsin, mitä olin lukenut kirjoista: Yrityksen menestyksen perusta on ryhmätyössä.”

Priscilla Tsai, Cocokind

”Meillä on oltava varasuunnitelma varasuunnitelmasta! Olemme aina olleet yritys, joka on sopeutunut hyvin muutoksiin, mutta tämä vuosi osoitti, että olosuhteet voivat muuttua rajusti yhdessä yössä, joten meidän on oltava vielä varautuneempia varasuunnitelmilla.”

Lue myös:  Yrittäjä, älä tee näitä 12 virhettä.

Kommentoi
Ylös
>