Markkinakommentit

Tuloskausi alkaa – nämä toimialat saattavat yllättää positiivisesti

Nordea odottaa alkavalta tuloskaudelta yleisiä odotuksia parempaa tuloskehitystä.

Nordea odottaa alkavalta tuloskaudelta yleisiä odotuksia parempaa tuloskehitystä.

Loka-joulukuun 2020 tuloskausi on käynnistymässä, kun Yhdysvalloissa suurista pankeista JPMorgan Chase & Co., Citigroup ja Wells Fargo & Co. julkistivat Q4-raporttinsa.

JPMorgan onnistui ylittämään analyytikoiden odotukset niin liikevaihdon kuin tuloksen osalta. Sitä vastoin Citigroup ja Wells Fargo tyytyivät hieman pehmeämpiin raportteihin, kun kummankin tulos ylitti odotukset, mutta liikevaihdot jäivät arvioitua heikommiksi.

Nordea odottaa Helsingin pörssin tulosten notkahtavan tuloskaudella 15 prosenttia.

Pankin mielestä tulosennusteet ovat keskimäärin liian synkkiä.

”Kuten olemme aikaisemminkin muistuttaneet, ennusteet ovat tyypillisesti turhan synkkiä tulosten elpyessä kuopasta, vaikka normaalisti tilanne on päinvastainen. Tuloskauden alkuun ennusteita yleensä korjataan siten, että ne lopulta ylitetään keskimäärin viiden prosentin kaulalla”, Nordean päästrategi Antti Saari ennustaa.

Saaren mukaan kahden edellisen vuosineljänneksen osalta ennusteylitykset olivat noin 20 prosenttia, mikä on historiallisen hurja tahti. Nordea ei kuitenkaan usko tällaisen tahdin jatkuvan enää tällä raportointikaudella.

Taloudet ovat toipuneet koronakuopasta nopeasti, mikä heijastuu pörssiyhtiöiden tuloskehitykseen.

”Odotamme silti tavanomaista parempaa tuloskautta ennusteisiin suhteutettuna. Tärkein syy tähän on kysyntätilanteen selvästi odotuksia parempi kehitys. Vielä lokakuussa pelättiin syystäkin koronarajoitusten hidastavan talouden elpymistä. Yhdysvalloissa näin ei kuitenkaan ole käynyt, ja muuallakin talousluvut ovat olleet selvästi ennakoitua parempia. Tämä kehitys ei ole kuitenkaan heijastunut riittävän voimakkaasti tulosennusteisiin.”

Lisäksi kriisin synkimpinä hetkinä yritysten tekemät kustannusleikkaukset pitävät paremmin kuin alkuun ajateltiin, Saari arvioi. Kaikki kustannukset eivät palaa kysynnän elpyessä, jolloin katteiden pitäisi elpyä.

Toimialoista kovimmat myönteiset yllätykset tulevat luultavimmin aloilta, joilta ei odoteta juuri mitään, kuten energia- ja teollisuusyrityksiltä.

”Energiayhtiöiden tulokset ovat olleet kovassa paineessa jo jonkin aikaa, ja nyt koko toimialan tulosten odotetaan laskeneen nollaan. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana nähty öljyn hinnannousu ja samaan aikaan nähty tulosennusteiden lasku viittaavat kuitenkin siihen, että ennusteista oltaisiin menossa reilustikin yli”, Saari uskoo.

Myös teollisuudessa saattaa tulla yllätyksiä. Saaren mukaan teollisuuden tulokset luultavasti ovat reilusti odotettua 40 prosentin laskua paremmat.

”Erityisesti valmistava teollisuus on vetänyt selvästi odotettua paremmin vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta alan tulosennusteisiin ei ole koskettu. Kuitenkin perusteollisuusalan, joka hyötyy melko samoista talouden tekijöistä, odotetaan kasvattavan tuloksiaan vuoden takaisesta”, Saari toteaa.

Kommentoi
Ylös
>