Kasvuosakkeet

Enersense on hurjassa kasvuvireessä – osakkeen arvostustaso silti kohtuullinen

Energiaratkaisujen toimittaja Enersensen osakkeen arvostuskertoimet ovat alhaiset. Yhtiöltä odotetaan kovaa tuloskasvua tulevina vuosina.

Helsingin pörssin pienyhtiöiden First North -pörssiin listattu päästöttömien energiaratkaisujen toimittaja Enersense julkisti tällä viikolla häikäisevät kasvuluvut.

Liikevaihto nousi loka-joulukuussa 66 miljoonaan euroon edellisvuoden 15,4 miljoonasta eurosta. Kasvua tuli siis yli 328 prosenttia. Liikevaihto kasvoi vuoden takaiseen vertailukauteen verrattuna voimakkaasti Empowerin oston myötä.

Kesällä Enersense tiedotti ostavansa Empowerin, joka on suomalainen energia- ja tietoliikenneyhtiöiden sekä teollisuuden alan palvelukonserni. Tämä kasvatti yhtiön liikevaihtoa merkittävästi vuonna 2020. Se myös mahdollisti First North -listauksen yhteydessä tavoitteeksi asetetun 100 miljoonan euron liikevaihtotavoitteen täyttymisen.

Enersense tulosohjeistuksen ensi kertaa 2020 keväällä tilinpäätöksen yhteydessä ja nosti sitä vuoden aikana kolmeen kertaan. Useat positiiviset tulosvaroitukset ovat siivittäneet Enersensen osakkeen kovaan nousuun.

Käyttökate nousi loka-joulukuussa 2,1 miljoonaan euroon edellisvuoden -0,3 miljoonasta eurosta. Käyttökate ilman Enersensen ja Empowerin integroimisesta aiheutuneita kertaluonteisia kuluja oli 3,5 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia liikevaihdosta.  Joulukuussa yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen, jossa se nosti arvioitaan käyttökatteesta.

Oikaistu 3,5 miljoonan euron käyttökate oli niukasti korkeampi kuin mitä analyysitalo Inderes odottama 3,4 miljoonan euron oikaistu käyttökate.

Liikevoitto kuitenkin laski viime vuoden -0,6 miljoonasta eurosta -0,9 miljoonaan euroon. Tähän vaikuttivat Enersensen ja Empowerin yhdistymisen kertaluontoiset kulut.

Vuoden 2021 näkymät ovat vahvat

Uuden strategian mukaisesti yhtiö tavoittelee roolinsa kasvattamista ja asiakkuuksien lisäämistä erityisesti uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoima, sekä uusiin energiateknologioihin tehtävissä investoinneissa, kertoo Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Maantieteellisesti seuraavan viiden vuoden aikana Enersense aikoo panostaa kotimaan markkinoihin sekä jatkaa kansainvälistymistä vahvasti Pohjoismaissa, Baltian alueen maissa sekä valikoiduilla markkinoilla kuten Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.

Yhtiön kuluvan vuoden toiminnan painopisteitä ovat kannattavuuden parantaminen, kasvu kotimaan ja valituilla kansainvälisillä markkinoilla sekä Empower-yritysoston integraation jatkaminen.

Enersensen kokonaismarkkina Suomessa on yhtiön arvion mukaan noin neljä miljardia euroa.

Yhtiön kokonaistilauskanta on yli kaksinkertaistunut elokuun 2020 noin 130 miljoonasta noin 300 miljoonaan euroon vuoden 2020 loppuun mennessä. Tilauskanta jaksottuu seuraavalle 3 vuodelle, josta merkittävä osa kohdistuu vuodelle 2021.

Enersense ennakoi liikevaihdon olevan 215-245 miljoonaa euroa vuonna 2021, kun se viime vuonna oli hieman alle 145 miljoonaa euroa. Käyttökatteen ilman integraatiosta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja yhtiö odottaa nousevan olevan 12-15 miljoonaa euroa vuonna 2021 viime vuoden vastaava luku oli 8,9 miljoonaa euroa.

Yhtiön liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto ja käyttökate ovat korkeimmillaan pääsääntöisesti toisen, kolmannen ja osittain neljännen vuosineljänneksen aikana. Kausivaihtelusta johtuen ensimmäisen vuosineljänneksen ennakoidaan olevan käyttökatteen ja kassavirran osalta muita vuosineljänneksiä selvästi heikompi.

Osake ei ole kallis

Enersensen pidemmän aikavälin tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2025 mennessä orgaanisesti 300 miljoonan euron liikevaihto sekä 10 prosentin käyttökate sekä nostaa vähäpäästöisten ja päästöttömien energiaratkaisujen osuus 75 prosenttiin kokonaisliikevaihdosta.

Orgaanisen kasvun lisäksi Enersense etsii aktiivisesti yritysostokohteita strategian toteuttamiseksi ja mahdollinen epäorgaaninen kasvu voi nostaa liikevaihtoa merkittävästi.

Analyysitalo Inderes odottaa Enersensen oikaistun osakekohtaisen tuloksen nousevan tänä vuonna 0,75 euroon viime vuoden 0,22 eurosta. Ensi vuodelle odotuksissa on jo 0,98 euron osakekohtainen tulos.

Enersensen arvostustaso on kasvunäkymiin nähden kohtuullinen. Inderesin vuoden 2021 tulosennusteella P/E-kerroin on tällä hetkellä tasan 10x. EV/Ebitda-kerroin puolestaan 5,7x. Vuoden 2022 ennusteella P/e-kerroin laskee tasolle 7,6x ja EV/Ebitda puolestaan tasolle 4,4x.

Inderesin analyytikko Petri Gostowski arvioi, että Enersensen vuoden 2021 arvostuskertoimet ovat maltilliset, kun taas vuoden 2022 kertoimet painuvat jo edullisiksi.

”Vahva H2-kehitys kasvatti luottamustamme yhtiön kannattavuusparannuksen suhteen ja laskeneen riskitason myötä on yhtiön arvostuskertoimissa näkemyksemme mukaan nousuvaraa nykytasolta. Siten nykyarvostus tarjoaa mielestämme edelleen hyvän tuotto-odotuksen”, Gostowski toteaa artikkelissaan.

Enersense on käynnistänyt selvitystyöt koskien mahdollista siirtymistä Helsingin pörssin päälistalle. Pörssilistavalmiuksien rakentaminen on edennyt yhtiön mukaan hyvin ja tarkennetun aikataulun mukaisesti tavoitteena on toteuttaa pörssilistasiirtymä vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Listasiirtymisen yhteydessä yhtiö tulee lisäksi tarvittaessa toteuttamaan mahdollisia pääomamarkkinatoimenpiteitä.

Inderesin suositus Enersensen osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta 9,0 euroa. Osake noteerattiin perjantaina 7,5 euron kurssiin, joten Inderesin tavoitehintaan on vielä matkaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös