Käänneyhtiöt

Kriisiyhtiö HKScan tekee nyt vahvaa tuloskäännettä

Lihatalo HKScanin viime vuodet ovat olleet vaikeita. Kolmena vuotena peräkkäin yhtiön vertailukelpoinen tulos on ollut miinuksella.

Lihatalo HKScanin viime vuodet ovat olleet vaikeita. Kolmena vuotena peräkkäin yhtiön vertailukelpoinen tulos on ollut miinuksella.

Yhtiön käänne parempaan alkoi näkyä jo kolmannen vuosineljänneksen tuloksessa, jolloin liiketulos kääntyi plussalle 4,5 miljoonalla eurolla.

Yhtiön merkittävimmät kolmannen vuosineljänneksen tulosparannukseen vaikuttaneet tekijät olivat Suomen siipikarjaliiketoiminnan myönteinen kehitys, johon vaikuttivat suotuisasti Rauman yksikön tuottavuuden ja toimituskyvyn paraneminen sekä vahva Kariniemen-brändi. Myös kaupalliset toimenpiteet, tavoitteiden mukainen kustannusten hallinta sekä tuotannon tehostamistoimenpiteet kaikilla markkina-alueilla vaikuttivat vahvasti tulosparannukseen.

Yhtiö julkisti torstaina viime vuoden tilinpäätöksensä. Koko viime vuonna yhtiö onnistui vihdoin kääntämään vertailukelpoisen liiketuloksen plussalle 17 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli -2,2 miljoonaa euroa. HKScanin vuoden 2020 vertailukelpoinen liiketulos oli siten selvästi voitollinen ja paras viiteen vuoteen.

Tuloskäänne kahdessa vuodessa

Viimeisellä vuosineljänneksellä vertailukelpoinen liiketulos nousi 12,1 miljoonaan euroon edellisvuoden 5,8 miljoonasta eurosta. Liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia vajaaseen 473 miljoonaan euroon loka-joulukuussa.

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä kertoo, että HKScan on edennyt kahdessa vuodessa vakavasta taloudellisesta tilanteesta voitolliseksi yhtiöksi.

”Vuoden 2019 alussa käynnistetty, yrityksen syvää taloudellista ja toiminnallista kriisiä ratkaiseva Turnaround-ohjelma eteni vuonna 2020 suunnitellusti ja onnistuneesti. Nostimme yhtiön vuoden 2020 tilikauden nettotuloksen lähes 5 miljoonaa euroa voitolliseksi.”

Vuoden 2019 alussa käynnistetyn kolmivuotisen Turnaround-ohjelman myötä HKScan on kahden vuoden aikana kyenneet parantamaan vertailukelpoista liiketulosta kumulatiivisesti jo yli 63 miljoonaa euroa, toimitusjohtaja kertoo.

”Yhtiön liiketoiminnan rahavirta on parantunut vastaavana aikana kumulatiivisesti 78 miljoonaa euroa. Onnistuneen osakeannin ja liiketoiminnan vahvan tuloskehityksen myötä nettovelkaantumisasteemme on tasolla, joka mahdollistaa Turnaround-ohjelman hallitun jatkamisen.”

HKScanin liikevaihto nousi kaikilla markkina-alueilla ja kaikissa keskeisissä tuotekategorioissa.

”Erityisen vahvaa liikevaihdon kasvu oli Tanskassa, jossa strategiamme jalostusarvon lisäämiseksi eteni hyvin. Kaikilla kotimarkkinoillamme vähittäiskauppamyynti oli vahvassa kasvussa samaan aikaan, kun food service -kanavan myynti laski merkittävästi koronapandemian vaikutuksesta”, Hemmilä kertoo.

Viime vuonna HKScanin kaikki kotimarkkina-alueet Baltiaa lukuun ottamatta paransivat vertailukelpoista liiketulostaan. Suomen, Ruotsin ja Tanskan tulosparannus oli selvä. Ruotsin ja Tanskan tulos oli myös historiallisesti vahva.

Lihan kulutuksen muutokset pakottavat strategian uudistamiseen

Hemmilän mukaan yhtiön sianlihan vienti Suomesta Kiinaan kasvoi vertailuvuodesta ja viennin volyymi oli tavoitteen mukainen.

”Kiinan vienti toimii tärkeänä kotimarkkinaa tasapainottavana kanavana, joskin sen suora tulosvaikutus on vielä vähäinen. Kiinassa kysynnän ennustetaan jatkuvan vahvana, vaikka Kiinan oma sianlihantuotanto on lähtenyt selvään kasvuun”, Hemmilä ennustaa.

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset painottavat Hemmilän mukaan tarvetta strategian mukaiseen uudistumiseen.

”Muutokset lihan kulutuksessa vaihtelevat kotimarkkinoidemme välillä. Yleisesti voidaan sanoa siipikarjanlihan kysynnän vahvan kasvun jatkuvan, kun taas sian- ja naudanlihan kulutus on heikentynyt jonkin verran kotimarkkinoillamme Baltiaa lukuun ottamatta.”

Yhtiön toimintaympäristö on poikkeuksellisen vaativa johtuen pandemiasta ja joissakin Euroopan maissa todetuista eläintaudeista.

Vuonna 2021 HKScan arvioi konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2020.

Yhtiön hallitus ehdottaa, ettei yhtiö jakaisi edelleenkään osinkoa vuodelta 2020. HKScan ei jakanut osinkoa myöskään vuodelta 2019.

Yhtiön tulosraportti tyydytti sijoittajia, sillä osake on Helsingin pörssissä torstaina noin kello 9.40 noin 3,7 prosentin nousussa.

Kommentoi
Ylös
>