Markkinakommentit

Hyödykkeiden supersykli on alkanut – miten se vaikuttaa osakemarkkinoihin?

Historiallisesti hyödykkeiden hintakehitykselle on ollut tyypillistä useita vuosia ja jopa vuosikymmeniä kestäneet syklit.  

Tyypillisesti hyödykkeiden hintakehitykselle otollisin ympäristö on lähellä taloussyklin huippua, jolloin inflaatio kiihtyy täystyöllisyyden ansiosta.

Edellisen kerran hyödykkeissä oli vahva nousutrendi vuosien 2003-2008 välillä, jolloin energian ja metallien reaalihinnat yli tuplaantuivat ja maataloustuotteiden reaalihinnat kohosivat 75 prosenttia. Vahvan kehityksen taustalla oli Fedin keventynyt rahapolitiikka ja erityisesti Kiinan nousu suureksi toimijaksi globaaleilla raaka-ainemarkkinoilla.

Erään mittaustavan mukaan vuoteen 2008 päättynyt supersyklin pituus oli kaiken kaikkiaan 12 vuotta. Tutkimusten mukaan viimeisen 100 vuoden aikana on ollut yhteensä neljä hyödykkeiden supersykliä.

Dollarin kehitys vaikuttaa merkittävästi hyödykkeiden hintoihin

Hyödykkeet noteerataan yleensä dollareissa, joten heikentyvä dollari on hyödykkeisiin sijoittavan ystävä. Huomionarvoista on, että myös dollarin kehitykselle on ollut ominaista syklisyys. 

Dollari heikentyi peräti 40 prosenttia suhteessa muihin keskeisiin länsimaiden valuuttoihin juuri vuosituhannen alkupuolella (vuosina 2002-2008), jolloin samaan aikaan hyödykkeet kallistuivat voimakkaasti. Syynä dollarin heikentymiseen oli Fedin koronlaskujen lisäksi USA:n vaihtotaseen alijäämän kohoaminen noin 450 miljardista dollarista yli 700 miljardiin.

Tuoreen tutkimuksen mukaan öljyn hinnan nousu tukee Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kehitystä

Goldman Sachs, Bank of America, Ospraie Management ja viimeisimpänä JPMorgan Chase, arvioivat hyödykkeiden uuden supersyklin alkaneen elvytyksen, COVID-19 rokoteohjelman ja heikentyvän dollarin tukemana.

JPMorganin analyytikot arvoivat erityisesti öljyn hinnassa olevan merkittäviä nousupaineita. 

IMF:n tutkimuksen (2014) mukaan 20 prosentin öljyn hinnan nousu nostaa länsimaissa inflaatiota keskimäärin 0,5-0,8 prosenttia, alentaa bruttokansantuotetta 0,4-1,9 prosenttia ja laskee osakekursseja 3-8 prosenttia.

Tosiasiassa öljyn hinnan nousun vaikutus osakekursseihin riippuu ennen kaikkea markkinasta. 

Euroopan osakemarkkinoille merkittävällä öljyn hinnan nousulla olisi negatiivinen vaikutus, sillä maanosamme on huomattava öljyn nettotuoja ja energiakustannusten kohoaminen heikentäisi useiden eurooppalaisten yhtiöiden kannattavuutta.

Luonnollisesti öljyntuottajamaiden pörsseissä on suuri paino öljy-yhtiöillä, joten ne olisivat öljyn hinnan kohotessa suhteellinen voittaja tuoton osalta.

Sijoittajia kiinnostaa erityisesti öljyn hinnan vaikutus Yhdysvaltojen osakemarkkinoihin

Eniten sijoittajia kiinnostaa öljyn hinnan vaikutus Yhdysvaltojen osakemarkkinoihin. Onhan kyseessä markkina, joka näyttää muiden osakemarkkinoiden suunnan ja muodostaa markkina-arvojen osalta noin 54,5 prosenttia globaalista osakemarkkinasta.

Öljyn tarjonnan muutoksista aiheutuvan öljyn hinnan vaihteluiden vaikutus Yhdysvaltain osakemarkkinoihin voidaan karkeasti jakaa aikaan ennen ja jälkeen liuskeöljy-yhtiöiden voittokulkua. 

Willem Thorbecken tekemän tutkimuksen (Oil prices and the U.S. Economy: Evidence from the stock market, 2019) mukaan öljyn hinnan nousu vaikutti negatiivisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kehitykseen aikavälillä 1990-2007, mutta ei enää vuosina 2010-2018. Itseasiassa vuosina 2010-2018 öljyn hinnan nousulla oli jopa maltillinen positiivinen vaikutus Yhdysvaltain osakemarkkinoihin.

Syy korrelaation muutokseen liittyy liuskeöljy-yhtiöiden luomaan lisäarvoon laajemmalle talouteen. Liuskeöljy-yhtiöiden menestyminen tukee saman arvoketjun yhtiöitä, jotka toimittavat koneita tai työkaluja, toimivat logistiikka-alalla, tai suunnittelevat energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja.

Viimeisten vuosien aikana öljyn hinnan noususta ei ole enää aiheutunut yhtä suurta haittaa myöskään kuluttajasektorin yhtiöille. Kaiken kaikkiaan siis nykyinen Yhdysvaltain laskennallinen omavaraisuus öljyn tuotannon osalta on auttanut monia sektoreita.

Lisäksi löytyy argumentteja, miksi öljyn hinnan lasku voi heikentää osakemarkkinoiden kehitystä.

Bernanke (2016) arvioi, että laskeva öljyn hinta on huono asia Yhdysvaltain osakemarkkinoille, sillä silloin alan toimijoiden luottokelpoisuus ja finanssimarkkinoiden epävarmuus kohoavat. 

Laskevan öljyn hinnan vuoksi öljyn etsiminen on kannattamattomampaa. Se vähentää energiaan tehtäviä investointeja, joka heijastuu finanssisektoriin ja reaalitalouteen.

Vaikka koko Yhdysvaltain markkinoiden näkökulmasta öljyn hinnan nousun vaikutus on maltillisen positiivinen, siitä kärsivät silti edelleen tietyt toimialat kuten kuljetusala eri muodoissaan. 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös