Kasvuosakkeet

Kasvusijoittaja, hyödynnä mittava lyhyeksi myynti

Tapaus FuboTV osoittaa miten kasvusijoittaja voi hyödyntää hedge-rahastojen lyhyeksi myyntiä.

Aina välillä kuulee miten harmittaa, kun ei silloin aikoinaan älynnyt hypätä Talenomin tai Amazonin ja milloin minkäkin kasvuosakkeen kelkkaan. 

Turha harmitella, kasvu jatkuu usein yllättävänkin pitkään ja kasvuun ehtii myöhemminkin mukaan. 

Siltikin on tietysti myös niin, että onnistuneesta kasvutarinasta saa sitä paremmat tuotot, mitä aikaisemmin osakkeen salkkuunsa ostaa. 

Kääntöpuolena on se, että liian varhaisen vaiheen yrityksiin sijoittaminen tuo pakostakin mukana sitä kuuluisaa sijoittajan turskaa, jota kukaan ei halua syödä. 

Kyse on siis pohjimmiltaan eräänlaisesta titraamisesta, jossa tasapainotellaan liian aikaisen, liian myöhän ja myös osakkeesta maksettavan hinnan välillä.

Lyhyeksi myyty osake sisältää enemmän tietoa  

Kypsän yrityksen kohdalla tulevat kassavirrat pystyy ennakoimaan, mutta kovassa kasvuvaiheessa olevan yrityksen kohdalla diskontatuilla kassavirtamalleilla ei tee yhtään mitään. 

Arvostuskertoimiinkaan ei kannata takertua liikaa siinä vaiheessa, kun ihmetellään, että tuleeko yritys ylipäätään kääntymään voitolliseksi vai ei. 

Lupaus paremmasta huomisesta on vain lupaus ja mahdollisimman aikaiseen vaiheeseen yrityksen elinkaarta tähtäävä osakepoimija joutuu kysymään itseltään mihin yrityksen tähänastiset näytöt tarkalleen ottaen riittävät.

Jokainen rahoitusta tarvitseva yritys pitää kyllä huolen siitä, että sijoittajat saavat tietoonsa miksi yrityksen pitäisi onnistua tavoitteessaan. Samoten yrityksestä löytyy usein positiivista analyysiä. 

Mahdolliseen epäonnistumiseen vaikuttavat keskeiset tekijät hukkuvat kuitenkin helposti yleisten vastuunrajoituslausekkeiden ja riskitekijöiden joukkoon.

Mittavasti lyhyeksi myydyllä osakkeella on kuitenkin yksi etu puolellaan. Tulossa olevan epäonnistumisen syyt on helppo löytää. 

Tapaus FuboTV osoittaa miten lyhyeksi myyntiin liittyvä tieto auttaa hahmottamaan riskiä 

Lyhykäisyydessään lyhyeksi myydyn osakkeen informaatioetu piilee siinä, että osaketta lyhyeksi myynyt taho on todennäköisesti kirjoittanut myyntisuosituksen. 

Kannattaa tiedostaa, että lyhyeksi myynyt hyötyy rahallisesti, mikäli raportin lukeneet sijoittajat myyvät osakkeensa. Toisaalta tuo lyhyeksi myynti kertoo siitä, että kirjoittajat ovat niin vakuuttuneita yrityksen synkästä tulevaisuudesta, että laittavat siihen omaa rahaa kiinni riskistä huolimatta.

Rahallisen riskin pitäisi tarkoittaa sitä, että yritykseen on aidosti tutustuttu ja negatiivisen teesin takaa pitäisi löytyä vähän muutakin kuin korkeaan arvostuskertoimeen perustuvaa huutelua.

Lyhyeksi myyjän raporttiin  kannattaa tutustua, sillä se kiteyttää lupaavan kasvutarinan keskeiset ongelmakohdat. 

Urheilutapahtumien suoratoistoon keskittyvän FuboTV:n tapauksessa yksi keskeinen tekijä on katetuottomarginaali ja skaalautuvuuden puute. Yritys tuottaa tappiota ja mikään kasvu maailmassa ei tule kääntämään yritystä voitolliseksi niin kauan kuin kulut kasvavat samaa tahtia liikevaihdon kanssa. 

Nyt kun keskeinen ongelmakohta on tunnistettu, on aika kysyä itseltään, kuinka merkittävä ongelma oikeasti on kyseessä. 

Nopein tapa lähestyä ongelmaa on kartoittaa miten ostamista suositteleva analyytikko suhtautuu tuohon kipukohtaan. Aina tuota kipukohtaa ei ostosuosituksen antaneen analyytikon lapusta löydy, mutta sekin kertoo aika paljon, mikäli valoisaan tulevaisuuteen uskova analyytikko ei omassa analyysissään tuo esille keskeisiä riskitekijäitä.

FuboTV:n tapauksessa voidaan todeta, että ostamistakin suositteleva analyytikko näkee alhaisen katetuottomarginaalin ongelmallisena. Selviää, ettei analyytikko näe kuitenkaan isompaa ongelmaa koska yritysjohdolla on jo suunnitelma katetuoton parantamiseksi. 

Suunnitelma sisältää liiketoimintamallin uudistuksen tavalla, joka on saatu toimimaan toisella mantereella. Sijoittajan riskin kannalta keskeinen kysymys on siis se, että onnistuuko FuboTV uudistamaan liiketoimintamallinsa vai ei. 

Monenlaista hyötyä

Osakkeen mittavaan lyhyeksi myyntiin voi olla monia syitä, eikä keskeistä kipukohtaa aina ole löydettävissä. Siltikin lyhyeksi myynnin teesiin tutustumisesta voi olla monenlaista hyötyä. 

Ensinnäkin negatiivinen skenaario voi yksinkertaisesti olla heikosti argumentoitu, liioiteltu, väärin ymmärretty tai heikosti tehty. Syntyy tilanteita, jossa osakekurssin laskun voi yhdistää heikosti perusteltuun lyhyeksi myyntiin. Heikolla pohjalla tehdyt lyhyeksi myynnit ovat oston paikka. 

Heikkoja argumentteja ovat esimerkiksi viittaukset ”kolmannen osapuolen tuottamaan dataan”, tai lyhyen aikavälin pohjalta tehdyt väittämät sovelluslatausten romahtamisesta tilanteessa missä hiukan pidempi aikaväli osoittaa selvää kasvua.   

Toisaalta negatiiviseen näkemykseen tutustuminen voi auttaa tunnistamaan kriittisen riskitekijän. FuboTV:n tapauksessa yritys on isoissa ongelmissa, mikäli vedonlyöntiin perustuva liiketoiminnan osa ei lyö läpi. 

Joku voisi todeta, että on aivan liian aikaista sanoa, tuleeko FuboTV onnistumaan uudessa liiketoimintamallissaan vai ei. Riskin liian suureksi kokeva sijoittaja jää odottelemaan ja ostaa osaketta siinä vaiheessa, kun näyttö uuden liiketoiminnan läpilyönnistä on tarpeeksi vakuuttavaa. 

Tällä tavoin negatiivinen teesi voi auttaa sijoittajaa titaamaan esiin sen optimaalisen ajankohdan jolloin kasvutarinaan kannattaa lähteä mukaan.

Kolmas potentiaalinen hyöty lyhyeksi myyjän negatiiviseen näkemykseen tutustumiseen on mahdollisuus tunnistaa hyvin perustellut ja merkittävät riskit ja sitä kautta jättää alun perin houkuttelevan kuuloinen, mutta siltikin liian riskipitoinen kohde kokonaan salkun ulkopuolille.  

Niin tai näin, kasvusijoittaja voi hyötyä mittavasta osakkeen lyhyeksi myynnistä muutenkin kuin spekulatiivisen short squeeze-tapahtuman odotuksen muodossa.  

Kommentoi
Ylös
>